thoi su được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Bản tin thời sự (25')

00:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
BẢN TIN THỜI SỰ TỐI (45')

05:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Thời sự - Tiếp sóng Bản tin buổi sáng (45')

06:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Bản tin thời sự buổi sáng (20')

06:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Thời sự (30')

06:00
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Thời sự sáng (30')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Thời sự 9h (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Thời sự Vĩnh Long (30')

11:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Thời sự 12h (35')

13:00
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Theo dòng thời sự PL (60')

13:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Bản tin thời sự buổi chiều (45')

13:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Thời sự - Bản tin buổi trưa (10')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Thời sự 16h (15')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Thời sự 24 giờ (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Thời sự (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Thời sự Vĩnh Long (65')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Bản tin thời sự tối (80')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Tiếp Thời sự VTV (45')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Tiếp sóng chương trình Thời sự Đài THVN (50')

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Thời sự (65')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Bản tin thời sự (25')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Thời sự quốc tế (15')

23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin thời sự (25')

00:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
BẢN TIN THỜI SỰ TỐI (45')

05:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Thời sự - Tiếp sóng Bản tin buổi sáng (45')

06:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin thời sự buổi sáng (20')

06:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Thời sự sáng (30')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Thời sự 9h (30')

09:50
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Thời trang - Bộ sưu tập thời trang (10')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Thời sự Vĩnh Long (30')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Thời sự 12h (35')

13:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin thời sự buổi chiều (45')

13:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Thời sự - Bản tin buổi trưa (10')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Thời sự 16h (15')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Thời sự 24 giờ (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Thời sự Vĩnh Long (65')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin thời sự tối (80')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Tiếp Thời sự VTV (45')

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Thời sự (65')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin thời sự (25')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Thời sự quốc tế (15')

23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

00:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin thời sự (25')

00:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
BẢN TIN THỜI SỰ TỐI (45')

05:45
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Thời sự - Tiếp sóng Bản tin buổi sáng (45')

06:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin thời sự buổi sáng (20')

06:00
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Thời sự sáng (30')

09:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Thời sự 9h (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Thời sự Vĩnh Long (30')

11:40
12:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Thời sự 12h (35')

13:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin thời sự buổi chiều (45')

13:45
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Thời sự - Bản tin buổi trưa (10')

16:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

16:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Thời sự 16h (15')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Thời sự 24 giờ (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Thời sự Vĩnh Long (65')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin thời sự tối (80')

19:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Tiếp Thời sự VTV (45')

19:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Thời sự (65')

19:50
21:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Bản tin thời sự (25')

21:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Thời sự quốc tế (15')

23:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 01/02/2015.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin thời sự (25')

00:00
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
BẢN TIN THỜI SỰ TỐI (45')

06:00
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Thời sự sáng (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin Thời sự (30')

13:00
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Theo dòng thời sự PL (60')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin thời sự (25')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Bản tin thời sự (25')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Bản tin Thời sự (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Bản tin thời sự (25')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Bản tin thời sự (25')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Bản tin Thời sự (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Bản tin thời sự (25')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Bản tin thời sự (25')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Bản tin Thời sự (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Bản tin thời sự (25')

Đã phát
23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

22:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Thời sự quốc tế (15')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Bản tin thời sự (25')

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Thời sự (65')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Tiếp Thời sự VTV (15')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Thời sự Vĩnh Long (65')

18:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Thời sự 24 giờ (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Bản tin thời sự tối (80')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Thời sự (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác