thoi su được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

01:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TRƯA (45')

05:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Thời sự - Tiếp sóng Bản tin buổi sáng (45')

06:00
06:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Thời sự (30')

06:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Thời sự sáng (30')

06:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Thời trang - Bộ sưu tập thời trang (30')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Thời sự 9h (30')

09:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Thời sự bình luận (40')

Đối thoại tìm giải pháp hỗ trợ người khuyết tật

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Thời sự Vĩnh Long (30')

11:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Thời sự 12h (35')

13:05
13:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Thời sự - Bản tin buổi trưa (10')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Thời sự 16h (15')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Thời sự 24 giờ (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Thời sự (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Thời sự Vĩnh Long (65')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Bản tin thời sự tối 22/11 (80')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Tiếp Thời sự VTV (45')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (45')

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Thời sự (65')

20:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP (40')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Thời sự quốc tế (15')

22:15
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Thời sự tổng hợp (45')

23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

01:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TRƯA (45')

05:45
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Thời sự - Tiếp sóng Bản tin buổi sáng (45')

06:00
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Thời sự sáng (30')

06:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Thời sự (30')

06:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Bản tin thời sự buổi sáng 23/11 (105')

09:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Thời sự 9h (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

11:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Thời sự (30')

11:40
12:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Thời sự 12h (35')

12:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Thời trang - Bộ sưu tập thời trang (30')

13:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Bản tin thời sự buổi chiều 23/11 (45')

13:45
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Thời sự - Bản tin buổi trưa (10')

16:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

16:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Thời sự 16h (15')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Thời sự 24 giờ (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Thời sự (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Bản tin thời sự tối 23/11 (80')

19:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Tiếp Thời sự VTV (45')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (45')

19:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Thời sự (65')

19:50
20:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP (40')

21:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

21:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Thời sự quốc tế (15')

22:15
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Thời sự tổng hợp (45')

22:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Thời trang - Bộ sưu tập thời trang (30')

23:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

01:00
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TRƯA (45')

05:45
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Thời sự - Tiếp sóng Bản tin buổi sáng (45')

06:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Bản tin thời sự buổi sáng (20')

06:00
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Thời sự sáng (30')

07:00
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG (30')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Thời sự 9h (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Thời sự Vĩnh Long (30')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Thời sự 12h (35')

13:00
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Theo dòng thời sự PL (60')

13:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Bản tin thời sự buổi chiều (45')

13:45
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Thời sự - Bản tin buổi trưa (10')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Thời sự 16h (15')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

18:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Thời sự 24 giờ (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Thời sự Vĩnh Long (65')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Bản tin thời sự tối (80')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Tiếp Thời sự VTV (45')

20:00
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP (45')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Thời sự quốc tế (15')

23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Thời sự 9h (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Thời sự 12h (35')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Thời sự 16h (15')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Thời sự 19h (42')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Thời sự 9h (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Thời sự 12h (35')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Thời sự 16h (15')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Thời sự 19h (42')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Bản tin Thời sự (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Bản tin Thời sự (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

Đã phát
23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

22:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Thời sự quốc tế (15')

22:15
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Thời sự tổng hợp (45')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

20:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP (40')

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Thời sự (65')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Tiếp Thời sự VTV (45')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Tiếp sóng chương trình Thời sự Đài THVN (45')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Thời sự Vĩnh Long (40')

18:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Thời sự 24 giờ (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Bản tin thời sự tối 21/11 (80')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác