thoi su được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Thời sự 9h (30')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Thời sự 12h (30')

 

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Thời sự 16h (15')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Thời sự (65')

 

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Thời sự (65')

 

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

21:25
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Câu chuyện pháp luật (15')

Câu chuyện về Thời hiệu khởi kiện vụ án hình sự

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

09:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Thời sự 9h (30')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

12:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Thời sự 12h (30')

 

12:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

16:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Thời sự 16h (15')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

19:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Thời sự (60')

 

19:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Thời sự (65')

 

21:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 25/08/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 25/08/2014.
Thời sự 9h (30')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 25/08/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 25/08/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 25/08/2014.
Thời sự 12h (35')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 25/08/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 25/08/2014.
Thời sự 16h (15')

 

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 25/08/2014.
Thời sự (65')

 

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 25/08/2014.
Thời sự (65')

 

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 25/08/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Thời sự 9h (30')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Thời sự 12h (35')

 

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Thời sự 16h (15')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Thời sự 19h (65')

 

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Thời sự (65')

 

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Thời sự 9h (30')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Thời sự 12h (35')

 

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Thời sự 16h (15')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Thời sự (65')

 

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Thời sự (65')

 

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

Đã phát
21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

19:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Thời sự VTV (45')

 

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Thời sự (65')

 

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Thời sự (65')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Thời sự 16h (15')

 

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Thời sự 12h (35')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Thời sự 9h (30')

 

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 21/08/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

20:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 21/08/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP (45')

19:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 21/08/2014.
Thời sự VTV (50')

 

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 21/08/2014.
Thời sự   (65')

 

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác