tieng trung được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Dạy ngoại ngữ (30')

Tiếng Trung du lịch - Bài 40: Hội Lim - dân ca quan họ - Phần 1

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

23:15
Kênh: VOV2 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Dạy tiếng Trung (45')

Sắp tới
19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

19:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Dạy ngoại ngữ (25')

Tiếng Hàn: Xin chào Hankuko trung cấp - Bài 5

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Dạy ngoại ngữ (30')

Tiếng Trung du lịch - Bài 41

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

Đã phát
19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Dạy ngoại ngữ (30')

Tiếng Trung du lịch - Bài 40

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 25/08/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 25/08/2014.
Dạy ngoại ngữ (25')

Tiếng Hàn: Xin chào Hankuko trung cấp - Bài 4

19:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 24/08/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/08/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 22/08/2014.
Dạy ngoại ngữ (30')

Tiếng Trung du lịch - Bài 41

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác