tieng trung được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

23:15
Kênh: VOV2 - Thứ 6, ngày 30/01/2015.
Dạy tiếng Trung (45')

Sắp tới
19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 31/01/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/02/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/02/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/02/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 05/02/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

Đã phát
19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 29/01/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 28/01/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

23:15
Kênh: VOV2 - Thứ 3, ngày 27/01/2015.
Dạy tiếng Trung (45')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 27/01/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 26/01/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 24/01/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

23:15
Kênh: VOV2 - Thứ 6, ngày 23/01/2015.
Dạy tiếng Trung (45')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 23/01/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác