tieng trung được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

Sắp tới
08:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Dạy ngoại ngữ (30')

Tiếng Trung du lịch - Bài 49

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

23:15
Kênh: VOV2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Dạy tiếng Trung (45')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

Đã phát
19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

08:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Dạy ngoại ngữ (20')

Tiếng Trung du lịch - Bài 48: Khám phá Ninh Bình

23:15
Kênh: VOV2 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Dạy tiếng Trung (45')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

08:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Dạy ngoại ngữ (30')

Tiếng Hàn: Xin chào Hankuko Trung cấp - Bài 8

19:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 19/10/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 18/10/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

23:15
Kênh: VOV2 - Thứ 6, ngày 17/10/2014.
Dạy tiếng Trung (45')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 17/10/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

08:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 17/10/2014.
Dạy ngoại ngữ (30')

Tiếng Trung du lịch - Bài 47

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 16/10/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác