tieng trung được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Bản tin tiếng Trung - (30')

Sắp tới
19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Bản tin tiếng Trung - (30')

Đã phát
19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Bản tin tiếng Trung - (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Bản tin tiếng Trung - (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 07/10/2015.
Bản tin tiếng Trung - (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Bản tin tiếng Trung - (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 05/10/2015.
Bản tin tiếng Trung - (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 03/10/2015.
Bản tin tiếng Trung - (30')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác