tieng trung được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 22/05/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

Sắp tới
19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

Đã phát
19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 21/05/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 20/05/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 19/05/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 18/05/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 16/05/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 15/05/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác