tieng trung được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:15
Kênh: VOV2 - Thứ 6, ngày 27/02/2015.
Dạy tiếng Trung (45')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

Sắp tới
19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

Đã phát
19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 27/02/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 26/02/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 25/02/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

23:15
Kênh: VOV2 - Thứ 3, ngày 24/02/2015.
Dạy tiếng Trung (45')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 24/02/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 23/02/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác