tieng trung được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:15
Kênh: VOV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Dạy tiếng Trung (45')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

Sắp tới
19:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

08:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Dạy ngoại ngữ (30')

Tiếng Hàn trung cấp - Bài 10

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 04/11/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

08:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Dạy ngoại ngữ (20')

Tiếng Trung du lịch - Bài 51

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 05/11/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 06/11/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 07/11/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

Đã phát
19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

08:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Dạy ngoại ngữ (20')

Tiếng Trung du lịch - Bài 50: Khám phá Tràng An - Phần 2

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

08:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Dạy ngoại ngữ (20')

Tiếng Trung du lịch - Bài 49: Tràng An - Phần 1

23:15
Kênh: VOV2 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Dạy tiếng Trung (45')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác