tieng trung được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay

Không tìm thấy tieng trung trong chương trình nào phát ngày hôm nay.

Sắp tới
19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

Đã phát
19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 25/04/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 24/04/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 22/04/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 21/04/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 20/04/2015.
Bản tin tiếng Trung (30')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác