tieng trung được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
08:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Dạy ngoại ngữ (30')

Tiếng Trung du lịch - Bài 61: Hồ Núi Cốc

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

23:15
Kênh: VOV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Dạy tiếng Trung (45')

Sắp tới
19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

08:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Dạy ngoại ngữ (30')

Tiếng Hàn: Xin chào Hankuko trung cấp - Bài 16

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

08:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Dạy ngoại ngữ (20')

Tiếng Trung du lịch - Bài 62

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

Đã phát
19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 17/12/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

08:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 17/12/2014.
Dạy ngoại ngữ (25')

Tiếng Trung du lịch - Bài 60: Cháo lươn Nghệ An

23:15
Kênh: VOV2 - Thứ 3, ngày 16/12/2014.
Dạy tiếng Trung (45')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 16/12/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 15/12/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

08:30
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 15/12/2014.
Dạy ngoại ngữ (20')

Tiếng Hàn: Xin chào Hankuko trung cấp - Bài 15

19:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 14/12/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 13/12/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

23:15
Kênh: VOV2 - Thứ 6, ngày 12/12/2014.
Dạy tiếng Trung (45')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 12/12/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

08:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 12/12/2014.
Dạy ngoại ngữ (30')

Tiếng Trung du lịch - Bài 59: Nhà yêu nước Phan Bội Châu

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác