tieng trung được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

Sắp tới
19:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Tạp chí tiếng Trung (30')

 

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Dạy ngoại ngữ (25')

Tiếng Hàn: Xin chào Hankuko trung cấp - Bài 18

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Dạy ngoại ngữ (30')

Tiếng Hàn: Xin chào Hankuko trung cấp - Bài 19

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Dạy ngoại ngữ (30')

Tiếng Hàn: Xin chào Hankuko trung cấp - Bài 20

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

Đã phát
19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Dạy ngoại ngữ (30')

Tiếng Hàn: Xin chào Hankuko trung cấp - Bài 17

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Dạy ngoại ngữ (20')

Tiếng Hàn: Xin chào Hankuko trung cấp - Bài 16

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Dạy ngoại ngữ (30')

Tiếng Hàn: Xin chào Hankuko trung cấp - Bài 15

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Dạy ngoại ngữ (30')

Tiếng Trung du lịch - Bài 40

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 21/07/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 21/07/2014.
Dạy ngoại ngữ (25')

Tiếng Hàn: Xin chào Hankuko trung cấp - Bài 14

19:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 20/07/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 19/07/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác