tieng trung được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

Sắp tới
14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Dạy ngoại ngữ (30')

Tiếng Trung du lịch - Bài 41

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Dạy ngoại ngữ (30')

Tiếng Trung du lịch - Bài 42: Khám phá Quảng Ninh

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

19:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

Đã phát
19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Dạy ngoại ngữ (25')

Tiếng Hàn: Xin chào Hankuko trung cấp - Bài 5

19:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

23:15
Kênh: VOV2 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Dạy tiếng Trung (45')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Dạy ngoại ngữ (30')

Tiếng Trung du lịch - Bài 40: Hội Lim - dân ca quan họ - Phần 1

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

14:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Dạy ngoại ngữ (30')

Tiếng Trung du lịch - Bài 40

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Bản tin tiếng Trung (30')

 

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác