tieng trung được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
09:15
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Bản tin tiếng Trung Quốc (10')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Bản tin tiếng Trung - (30')

23:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Bản tin tiếng Trung Quốc (10')

Sắp tới
09:15
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Bản tin tiếng Trung Quốc (10')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Bản tin tiếng Trung - (30')

23:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Bản tin tiếng Trung Quốc (10')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Bản tin tiếng Trung - (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Bản tin tiếng Trung - (30')

Đã phát
23:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Bản tin tiếng Trung Quốc (10')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Bản tin tiếng Trung - (30')

09:15
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Bản tin tiếng Trung Quốc (10')

23:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 23/11/2015.
Bản tin tiếng Trung Quốc (10')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 23/11/2015.
Bản tin tiếng Trung - (30')

09:15
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 23/11/2015.
Bản tin tiếng Trung Quốc (10')

23:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 22/11/2015.
Bản tin tiếng Trung Quốc (10')

09:15
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 22/11/2015.
Bản tin tiếng Trung Quốc (10')

23:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 21/11/2015.
Bản tin tiếng Trung (10')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 21/11/2015.
Bản tin tiếng Trung - (30')

09:15
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 21/11/2015.
Bản tin tiếng Trung Quốc (10')

23:35
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 20/11/2015.
Bản tin tiếng Trung (10')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 20/11/2015.
Bản tin tiếng Trung - (30')

09:15
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 20/11/2015.
Bản tin tiếng Trung Quốc (10')

23:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 19/11/2015.
Bản tin tiếng Trung Quốc (10')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác