tieng trung được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 03/09/2015.
Bản tin tiếng Trung - (30')

Sắp tới
19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 04/09/2015.
Bản tin tiếng Trung - (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 05/09/2015.
Bản tin tiếng Trung - (30')

Đã phát
19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/09/2015.
Bản tin tiếng Trung - (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 01/09/2015.
Bản tin tiếng Trung - (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Bản tin tiếng Trung - (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 29/08/2015.
Bản tin tiếng Trung - (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 28/08/2015.
Bản tin tiếng Trung - (30')

19:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 27/08/2015.
Bản tin tiếng Trung - (30')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác