tin tuc được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
11:30
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Tin tức - (35')

18:30
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Tin tức - (30')

22:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Tin tức cuối ngày - (5')

Sắp tới
11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Tin tức - (30')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Tin tức - (30')

22:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Tin tức cuối ngày - (5')

Đã phát
23:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Tin tức cuối ngày - (5')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Tin tức - (30')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Tin tức - (30')

22:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Tin tức cuối ngày - (5')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Tin tức - (30')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Tin tức - (30')

22:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Tin tức cuối ngày - (5')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Tin tức - (30')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Tin tức - (30')

22:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Tin tức cuối ngày - (5')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Tin tức - (30')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 25/11/2015.
Tin tức - (30')

22:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Tin tức cuối ngày - (5')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Tin tức - (30')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 24/11/2015.
Tin tức - (30')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác