tin tuc được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
11:30
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Tin tức (30')

23:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Tin tức cuối ngày (5')

Sắp tới
11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Tin tức (30')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Tin tức (30')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Tin tức (30')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 31/03/2015.
Tin tức (30')

Đã phát
23:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Tin tức cuối ngày (5')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Tin tức (30')

23:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Tin tức cuối ngày (5')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Tin tức (30')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Tin tức (30')

23:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 26/03/2015.
Tin tức cuối ngày (5')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 26/03/2015.
Tin tức (30')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 26/03/2015.
Tin tức (30')

23:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 25/03/2015.
Tin tức (5')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 25/03/2015.
Tin tức (30')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 25/03/2015.
Tin tức (30')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 24/03/2015.
Tin tức (30')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 24/03/2015.
Tin tức (30')

23:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 23/03/2015.
Tin tức cuối ngày (5')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 23/03/2015.
Tin tức (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác