tin tuc được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Tin tức (30')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Tin tức (30')

23:55
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Tin tức (5')

Sắp tới
11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Tin tức (30')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Tin tức (30')

23:35
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Tin tức (5')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Tin tức (30')

23:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Tin tức (5')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Tin tức (30')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Tin tức (30')

23:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Tin tức (5')

Đã phát
23:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Tin tức (5')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Tin tức (30')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Tin tức (30')

23:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Tin tức (5')

18:30
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Tin tức (30')

11:30
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Tin tức (30')

23:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 25/04/2015.
Tin tức (5')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 25/04/2015.
Tin tức (30')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 25/04/2015.
Tin tức (30')

23:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 24/04/2015.
Tin tức (5')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 24/04/2015.
Tin tức (30')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 24/04/2015.
Tin tức (30')

23:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
Tin tức (5')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
Tin tức (30')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 23/04/2015.
Tin tức (30')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác