tin tuc được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
11:30
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Tin tức - (30')

18:30
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Tin tức - (30')

22:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Tin tức cuối ngày - (5')

Sắp tới
11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Tin tức - (30')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 03/08/2015.
Tin tức - (30')

Đã phát
22:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Tin tức cuối ngày - (5')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Tin tức - (30')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Tin tức - (30')

22:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Tin tức cuối ngày - (5')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Tin tức - (30')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Tin tức - (30')

22:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Tin tức cuối ngày (5')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Tin tức (30')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Tin tức (30')

22:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Tin tức cuối ngày (5')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Tin tức (30')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Tin tức (30')

22:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 28/07/2015.
Tin tức cuối ngày (5')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 28/07/2015.
Tin tức (30')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 28/07/2015.
Tin tức (30')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác