tin tuc được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
Tin tức - (30')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
Tin tức - (30')

22:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
Tin tức cuối ngày - (5')

Sắp tới
11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 14/10/2015.
Tin tức - (30')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 14/10/2015.
Tin tức - (30')

22:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 14/10/2015.
Tin tức cuối ngày - (5')

Đã phát
22:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Tin tức cuối ngày - (5')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Tin tức - (30')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Tin tức - (30')

22:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Tin tức cuối ngày - (5')

18:30
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Tin tức - (30')

11:30
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Tin tức - (30')

23:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Tin tức cuối ngày - (5')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Tin tức - (30')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Tin tức - (30')

22:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Tin tức cuối ngày - (5')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Tin tức - (30')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 09/10/2015.
Tin tức - (30')

22:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Tin tức cuối ngày - (5')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Tin tức - (30')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 08/10/2015.
Tin tức - (30')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác