tin tuc được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Tin tức (30')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Tin tức (30')

23:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 05/03/2015.
Tin tức cuối ngày (5')

Sắp tới
11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Tin tức (30')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Tin tức (30')

23:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Tin tức cuối ngày (5')

23:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 07/03/2015.
Tin tức cuối ngày (5')

23:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 08/03/2015.
Tin tức cuối ngày (5')

Đã phát
23:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Tin tức (5')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Tin tức (30')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Tin tức (30')

23:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Tin tức cuối ngày (5')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Tin tức (30')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Tin tức (30')

23:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Tin tức cuối ngày (5')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Tin tức (30')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Tin tức (30')

23:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Tin tức cuối ngày (5')

18:30
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Tin tức (30')

11:30
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Tin tức (30')

23:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Tin tức cuối ngày (5')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Tin tức (30')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Tin tức (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác