Truyền hình Quân đội

Trạng thái: TRAILER
Ngày phát hành: 20:10 13/08/2017 - 20:35 13/08/2017
Mô tả: Quân đoàn 2 tổ chức diễn tập dự bị động viên có bắn đạn thật

Bình Luận

Tìm kiếm lịch phát sóng

- Giờ, Ngày