Truyền hình trực tiếp

Trạng thái: TRAILER
Ngày phát hành: 09:00 18/07/2017 - 10:30 18/07/2017
Mô tả: Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào

Bình Luận

Tìm kiếm lịch phát sóng

- Giờ, Ngày