Truyền hình trực tiếp sự kiện

Trạng thái: TRAILER
Ngày phát hành: 20:00 03/12/2016 - 20:25 03/12/2016
Mô tả: Lễ tuyên dương học sinh đạt giải Olympic quốc tế và học sinh đạt điểm xuất sắc nhất kỳ thi THPT quốc gia

Bình Luận

Tìm kiếm lịch phát sóng

- Giờ, Ngày