tuan cong nghe được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay

Không tìm thấy tuan cong nghe trong chương trình nào phát ngày hôm nay.

Sắp tới

Không tìm thấy tuan cong nghe trong chương trình nào được phát sắp tới.

Đã phát
20:15
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Tuần công nghệ: LG G Pad-máy tính bảng giá rẻ. (30')

14:00
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Tuần công nghệ: Laptop lai Acer Swittch 10 (30')

18:00
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Tuần công nghệ: Acer Iconia One 7-bom tấn giá rẻ. (30')

11:00
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Tuần công nghệ: Laptop lai Acer Swittch 10 (30')

07:30
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Tuần công nghệ: HP Pavilion-máy tính lai giá mềm. (30')

21:00
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Tuần công nghệ: Acer Iconia One 7-bom tấn giá rẻ. (30')

09:00
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Tuần công nghệ: Laptop lai Acer Swittch 10 (30')

17:30
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Tuần công nghệ: Acer Iconia One 7-bom tấn giá rẻ. (30')

06:15
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Tuần công nghệ: Laptop lai Acer Swittch 10 (30')

21:00
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Tuần công nghệ: Laptop lai Acer Swittch 10 (30')

13:15
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Tuần công nghệ: HP Pavilion-máy tính lai giá mềm. (30')

08:00
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Tuần công nghệ: Acer Iconia One 7-bom tấn giá rẻ. (30')

23:00
Kênh: VTC2 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Tuần công nghệ: (60')

19:30
Kênh: VTC2 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Tuần công nghệ: (30')

16:00
Kênh: VTC2 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Tuần công nghệ: (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác