tuan cong nghe được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
09:00
13:15
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Tuần công nghệ: RHA T10i - Đẳng cấp tai nghe (30')

19:30
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá Nikon D750 (30')

Sắp tới

Không tìm thấy tuan cong nghe trong chương trình nào được phát sắp tới.

Đã phát
21:00
16:45
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá Nikon D750 (45')

07:15
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Tuần công nghệ: RHA T10i - Đẳng cấp tai nghe (30')

17:30
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Tuần công nghệ: RHA T10i - Đẳng cấp tai nghe (30')

14:00
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá Nikon D750 (30')

08:15
23:00
Kênh: VTC2 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Tuần công nghệ: Cải tiến Nintendo 3DS (30')

15:45
11:00
Kênh: VTC2 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Tuần công nghệ: RHA T10i - Đẳng cấp tai nghe (30')

06:15
Kênh: VTC2 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá Nikon D750 (30')

16:45
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Tuần công nghệ: RHA T10i - Đẳng cấp tai nghe (45')

13:45
09:00
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá Nikon D750 (30')

20:15
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Tuần công nghệ: RHA T10i - Đẳng cấp tai nghe (15')

14:00
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Tuần công nghệ: Google nexus 9 - Đối thủ đáng gờm (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác
 


1