tuan cong nghe được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
07:30
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Tuần công nghệ: Cải tiến Moto X 2014 (30')

11:00
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 01/11/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá Moto 360 (30')

18:30
Sắp tới
14:00
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá Moto 360 (30')

20:15
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 02/11/2014.
Tuần công nghệ (30')

09:30
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá Moto 360 (30')

16:30
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 03/11/2014.
Tuần công nghệ: Cải tiến Moto X 2014 (30')

19:00
Đã phát
21:15
09:00
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá Moto 360 (30')

17:30
06:15
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá Moto 360 (30')

21:00
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá Moto 360 (30')

13:15
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Tuần công nghệ: Cải tiến Moto X 2014 (30')

08:00
19:30
16:00
Kênh: VTC2 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Tuần công nghệ: Cải tiến Moto X 2014 (30')

07:30
Kênh: VTC2 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá Moto 360 (30')

19:00
16:30
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Tuần công nghệ: Cải tiến Moto X 2014 (30')

09:30
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá Moto 360 (30')

20:15
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá Moto 360 (30')

14:00
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Tuần công nghệ: LG G Pad 7.0 - Máy tính bảng giá rẻ (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác