tuan cong nghe được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
08:00
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Tuần công nghệ: Origin PC EON 17 S-laptop chơi game. (30')

13:15
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Tuần công nghệ: Trải nghiệm Tivi màn hình cong (30')

Sắp tới
17:30
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Tuần công nghệ: Origin PC EON 17 S-laptop chơi game. (30')

21:00
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Tuần công nghệ: Origin PC EON 17 S-laptop chơi game. (30')

Đã phát
19:30
Kênh: VTC2 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Tuần công nghệ: Origin PC EON 17 S-laptop chơi game. (30')

16:00
Kênh: VTC2 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Tuần công nghệ: Trải nghiệm Tivi màn hình cong (30')

19:00
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Tuần công nghệ: (30')

16:30
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Tuần công nghệ: (30')

09:30
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Tuần công nghệ: (30')

20:15
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 28/09/2014.
Tuần công nghệ (30')

14:00
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 28/09/2014.
Tuần công nghệ: (30')

18:00
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 27/09/2014.
Tuần công nghệ: (30')

11:00
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 27/09/2014.
Tuần công nghệ: (30')

07:30
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 27/09/2014.
Tuần công nghệ: (30')

21:00
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 26/09/2014.
Tuần công nghệ: (30')

09:00
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 26/09/2014.
Tuần công nghệ: (30')

17:30
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Tuần công nghệ: (30')

06:15
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 25/09/2014.
Tuần công nghệ (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác