tuan cong nghe được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
07:30
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá Ironman One (30')

11:00
18:30
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Tuần công nghệ: Cải tiến Moto X 2014 (15')

Sắp tới
14:00
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Tuần công nghệ: LG G Pad 7.0 - Máy tính bảng giá rẻ (30')

20:15
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá Moto 360 (30')

09:30
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá Moto 360 (30')

16:30
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Tuần công nghệ: Cải tiến Moto X 2014 (30')

19:00
Đã phát
21:15
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Tuần công nghệ: Cải tiến Moto X 2014 (15')

09:00
17:30
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Tuần công nghệ: Cải tiến Moto X 2014 (30')

06:15
21:00
13:15
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá Ironman One (30')

08:00
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Tuần công nghệ: Cải tiến Moto X 2014 (30')

19:30
Kênh: VTC2 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Tuần công nghệ (30')

16:00
Kênh: VTC2 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Tuần công nghệ: (30')

07:30
Kênh: VTC2 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Tuần công nghệ (30')

19:00
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Tuần công nghệ: Cải tiến Moto X 2014 (30')

16:30
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 20/10/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá Ironman One (30')

09:30
20:15
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 19/10/2014.
Tuần công nghệ: (30')

14:00
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 19/10/2014.
Tuần công nghệ (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác