tuan cong nghe được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay

Không tìm thấy tuan cong nghe trong chương trình nào phát ngày hôm nay.

Sắp tới

Không tìm thấy tuan cong nghe trong chương trình nào được phát sắp tới.

Đã phát
19:00
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Tuần công nghệ: Huawei P7-smartphone 4G (30')

16:30
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Tuần công nghệ: Amazon Fire Phone-smartphone 3D (30')

09:30
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Tuần công nghệ: Vizio M series-tivi thông minh. (30')

23:00
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Tuần công nghệ: Amazon Fire Phone-smartphone 3D (60')

20:45
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Tuần công nghệ: Vizio M series-tivi thông minh. (15')

14:30
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Tuần công nghệ: Huawei P7-smartphone 4G (30')

11:30
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Tuần công nghệ: Huawei P7-smartphone 4G (30')

10:00
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Tuần công nghệ: Amazon Fire Phone-smartphone 3D (0')

07:30
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá loa không dây (30')

21:00
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Tuần công nghệ: Amazon Fire Phone-smartphone 3D (30')

09:00
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Tuần công nghệ: Huawei P7-smartphone 4G (30')

17:45
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Tuần công nghệ: Amazon Fire Phone-smartphone 3D (30')

06:15
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Tuần công nghệ: Huawei P7-smartphone 4G (30')

21:15
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Tuần công nghệ: Huawei P7-smartphone 4G (30')

13:15
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá loa không dây (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác