tuan cong nghe được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
07:30
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Tuần công nghệ: Cải tiến Nintendo 3DS (30')

11:00
18:30
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 22/11/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá Nikon D750 (15')

Sắp tới
14:00
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Tuần công nghệ: Google nexus 9 - Đối thủ đáng gờm (30')

20:15
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 23/11/2014.
Tuần công nghệ: RHA T10i - Đẳng cấp tai nghe (15')

Đã phát
21:15
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 21/11/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá Nikon D750 (15')

09:00
17:30
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 20/11/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá Nikon D750 (30')

06:15
21:00
13:15
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 19/11/2014.
Tuần công nghệ: Cải tiến Nintendo 3DS (30')

08:00
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 19/11/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá Nikon D750 (30')

19:30
Kênh: VTC2 - Thứ 3, ngày 18/11/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá Nikon D750 (30')

16:00
Kênh: VTC2 - Thứ 3, ngày 18/11/2014.
Tuần công nghệ: Cải tiến Nintendo 3DS (30')

07:30
19:00
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 17/11/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá Nikon D750 (30')

16:30
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 17/11/2014.
Tuần công nghệ: Cải tiến Nintendo 3DS (30')

09:30
18:30
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 15/11/2014.
Tuần công nghệ: Cải tiến Nintendo 3DS (15')

11:00
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 15/11/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá Nikon D750 (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác