tuan cong nghe được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
06:15
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Tuần công nghệ: Trải nghiệm Tivi màn hình cong (30')

17:30
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá Lenovo Y50. (30')

Sắp tới

Không tìm thấy tuan cong nghe trong chương trình nào được phát sắp tới.

Đã phát
21:00
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Tuần công nghệ: Trải nghiệm Tivi màn hình cong (30')

13:15
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Tuần công nghệ: LG G Pad-máy tính bảng giá rẻ. (30')

08:00
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá Lenovo Y50. (30')

19:30
Kênh: VTC2 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá Lenovo Y50. (30')

16:00
Kênh: VTC2 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Tuần công nghệ: LG G Pad-máy tính bảng giá rẻ. (30')

07:30
Kênh: VTC2 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Tuần công nghệ: Trải nghiệm Tivi màn hình cong (30')

19:00
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 15/09/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá Lenovo Y50. (30')

16:30
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 15/09/2014.
Tuần công nghệ: LG G Pad-máy tính bảng giá rẻ. (30')

09:30
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 15/09/2014.
Tuần công nghệ: Trải nghiệm Tivi màn hình cong (30')

20:15
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 14/09/2014.
Tuần công nghệ: Trải nghiệm Tivi màn hình cong (30')

14:00
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 14/09/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá Lenovo Y50. (30')

18:00
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 13/09/2014.
Tuần công nghệ: LG G Pad-máy tính bảng giá rẻ. (30')

11:00
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 13/09/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá Lenovo Y50. (30')

07:30
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 13/09/2014.
Tuần công nghệ: Laptop lai Acer Switch 10 (30')

21:00
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 12/09/2014.
Tuần công nghệ: LG G Pad-máy tính bảng giá rẻ. (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác