Vì an ninh Tổ quốc

Trạng thái: TRAILER
Ngày phát hành: 20:10 17/05/2018 - 20:38 17/05/2018
Mô tả: Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Bình Luận

Tìm kiếm lịch phát sóng

- Giờ, Ngày