xuc xac luc lac so dac biet được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
02:40
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Dân số và phát triển (30')

Phòng chống lây nhiễm HIV trong môi trường đặc biệt.

04:55
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
HÃY HỎI ĐỂ BIẾT (65')

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Phòng bệnh cho trâu bò vụ đông xuân

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Phòng bệnh cho trâu bò vụ đông xuân

14:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
HÃY HỎI ĐỂ BIẾT (60')

23:45
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Phóng sự (15')

Pho tượng biết cử động

Sắp tới
04:55
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
HÃY HỎI ĐỂ BIẾT (65')

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Nhà nông cần biết (5')

08:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Sống khỏe mỗi ngày - Đặc biệt (55')

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Nhà nông cần biết (5')

08:25
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Nhà nông cần biết (5')

13:25
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Nhà nông cần biết (20')

17:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Sống khỏe mỗi ngày - Đặc biệt (60')

Tăng cường trí nhớ

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Nhà nông cần biết (5')

12:15
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Sống khỏe mỗi ngày - Đặc biệt (55')

Luật sửa đổi bồ sung Luật Bảo hiểm Y tế

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Nhà nông cần biết (5')

18:00
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Sống khỏe mỗi ngày (30')

Ung thư biết sớm trị lành

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Nhà nông cần biết (5')

12:15
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Sống khỏe mỗi ngày (30')

Ung thư biết sớm trị lành

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Nhà nông cần biết (5')

06:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Sống khỏe mỗi ngày (30')

Ung thư biết sớm trị lành

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Nhà nông cần biết (5')

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Nhà nông cần biết (5')

16:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Sống khỏe mỗi ngày - Đặc biệt (60')

Vấn đề đảm bảo nước sạch trong sinh hoạt

Đã phát
16:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Dân số và phát triển (30')

Phòng chống lây nhiễm HIV trong môi trường đặc biệt.

14:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
HÃY HỎI ĐỂ BIẾT (60')

11:00
08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Phòng bệnh cho trâu bò vụ đông xuân

07:00
Kênh: VTV6 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Những bông hoa nhỏ (30')

Trò chuyện cùng bé: Món quà đặc biệt

06:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Sức khỏe và cuộc sống (20')

Tất cả những điều cần biết về viêm gan virus

04:55
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
HÃY HỎI ĐỂ BIẾT (65')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác