xuc xac luc lac so dac biet được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:30
Kênh: Truyen hinh Dong Thap - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Biết để làm đúng (30')

04:55
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
HÃY HỎI ĐỂ BIẾT (65')

07:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Biệt đội xe Vroomiz P2(VTA) - Tập 19 (30')

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Bảo vệ đàn cá nuôi mùa mưa bão

11:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Biệt đội xe Vroomi P2(VTA) - Tập 20 (30')

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Nhà nông cần biết (0')

Bảo vệ đàn cá nuôi mùa mưa bão

14:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
HÃY HỎI ĐỂ BIẾT (60')

15:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Biệt đội xe Vroomiz P2(VTA) - Tập 21 (30')

18:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
SẮC MÀU TUỔI THƠ: Biệt đội thép - Tập 48 (30')

19:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 28/08/2014.
Biệt đội xe Vroomiz P2(VTA) - Tập 22 (30')

Sắp tới
08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Bảo vệ đàn cá nuôi mùa mưa bão

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Bảo vệ đàn cá nuôi mùa mưa bão

20:30
Kênh: Thể thao TV - Thứ 6, ngày 29/08/2014.
Không phải ai cũng biết (30')

số 35 Plại

07:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Biệt đội xe Vroomiz P2(VTA) - Tập 20 (30')

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Chăm sóc và thu hái nấm ăn thế nào cho đúng?

11:00
12:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Không phải ai cũng biết (30')

Số 35

12:00
Kênh: Thể thao TV - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Không phải ai cũng biết (30')

số 35 – 14 Plại

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Chăm sóc và thu hái nấm ăn thế nào cho đúng?

15:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 30/08/2014.
Biệt đội xe Vroomiz P2(VTA) - Tập 22 (30')

19:00
08:25
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Chăm sóc và thu hái nấm ăn thế nào cho đúng?

12:15
Kênh: BongdaTV - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Không phải ai cũng biết (30')

số 35 – 14 Plại

13:25
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Chăm sóc và thu hái nấm ăn thế nào cho đúng?

20:30
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Không phải ai cũng biết (60')

Số 35

22:40
Kênh: SCTV16 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Biệt đội ngự lâm quân (The Three Musketeers) (60')

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Biện pháp sử dụng phân bón hợp lý cho cây trồng

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Biện pháp sử dụng phân bón hợp lý cho cây trồng

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Biện pháp sử dụng phân bón hợp lý cho cây trồng

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Nhà nông cần biết (5')

 

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Nhà nông cần biết (5')

 

Đã phát
21:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Không phải ai cũng biết (30')

Số 35

21:00
Kênh: Thể thao TV - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Không phải ai cũng biết (30')

số 35 – 14 Plại

18:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
SẮC MÀU TUỔI THƠ: Biệt đội thép - Tập 47 (30')

15:15
Kênh: BongdaTV - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Không phải ai cũng biết (30')

số 35 – 14 Plại

14:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
HÃY HỎI ĐỂ BIẾT (60')

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Một số lưu ý phòng bệnh cho dê

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Một số lưu ý phòng bệnh cho dê

04:55
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 27/08/2014.
HÃY HỎI ĐỂ BIẾT (65')

21:30
Kênh: BongdaTV - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Không phải ai cũng biết (45')

số 35 – 14 Plại

19:15
Kênh: BongdaTV - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Không phải ai cũng biết (30')

số 35 – 14 Mới

19:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Biệt đội xe Vroomiz P2(VTA) - Tập 21 (30')

18:00
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
SẮC MÀU TUỔI THƠ: Biệt đội thép - Tập 39 (30')

15:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Biệt đội xe Vroomiz P2(VTA) - Tập 20 (30')

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Một số lưu ý phòng bệnh cho dê

11:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 26/08/2014.
Biệt đội xe Vroomi P2(VTA) - Tập 19 (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác