xuc xac luc lac so dac biet được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
04:55
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
HÃY HỎI ĐỂ BIẾT (65')

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Lưu ý xây chuồng trại nuôi chim công

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Lưu ý xây chuồng trại nuôi chim công

Sắp tới
08:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Có thể bạn đã biết (10')

08:25
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Lưu ý chăm sóc gia súc, gia cầm trong mùa lạnh

13:25
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Nhà nông cần biết (20')

Lưu ý chăm sóc gia súc, gia cầm trong mùa lạnh

17:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Cuộc sống vẫn tươi đẹp (30')

Những người thầy và chuyến đò đặc biệt

04:20
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
An sinh xã hội (10')

Hiệu quả của chương trình hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Lưu ý chăm sóc gia súc, gia cầm trong mùa lạnh

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Lưu ý chăm sóc gia súc, gia cầm trong mùa lạnh

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Công việc nhà nông thời điểm cuối năm

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/12/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Công việc nhà nông thời điểm cuối năm

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/12/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Công việc nhà nông thời điểm cuối năm

16:00
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/12/2014.
Sống khỏe mỗi ngày - Đặc biệt (60')

Con đường thuốc Việt: Dược Nam Hà

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/12/2014.
Quà tặng cuộc sống (5')

Giá trị của lòng biết ơn

09:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/12/2014.
Quà tặng cuộc sống (5')

Giá trị của lòng biết ơn

13:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/12/2014.
Quà tặng cuộc sống (5')

Giá trị của lòng biết ơn

Đã phát
14:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
HÃY HỎI ĐỂ BIẾT (60')

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Lưu ý xây chuồng trại nuôi chim công

04:55
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
HÃY HỎI ĐỂ BIẾT (65')

19:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Cuộc sống vẫn tươi đẹp (30')

Những người thầy và chuyến đò đặc biệt

14:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
HÃY HỎI ĐỂ BIẾT (60')

12:30
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Cuộc sống vẫn tươi đẹp (30')

Những người thầy và chuyến đò đặc biệt

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Phương pháp dự trữ thức ăn cho gia súc mùa đông

04:55
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
HÃY HỎI ĐỂ BIẾT (65')

01:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
VTV kết nối (20')

Bản tin đặc biệt về các phiên chất vấn quốc hội kết nối cử tri cả nước

14:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
HÃY HỎI ĐỂ BIẾT (60')

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Phương pháp dự trữ thức ăn cho gia súc mùa đông

09:50
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
VTV kết nối (10')

Bản tin đặc biệt về các phiên chất vấn quốc hội kết nối cử tri cả nước

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Phương pháp dự trữ thức ăn cho gia súc mùa đông

04:55
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
HÃY HỎI ĐỂ BIẾT (65')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác
 


1