xuc xac luc lac so dac biet được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
01:40
Kênh: SCTV16 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Biệt đội ngự lam quân (The Three Musketeers) (120')

07:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Biệt đội xe Vroomi P2 - Tập 21 (30')

09:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Biệt đội xe Vroomiz T12

11:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Biệt đội xe Vroomi P2 - Tập 22 (30')

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Biện pháp sử dụng phân bón hợp lý cho cây trồng

15:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Biệt đội xe Vroomiz P2 - Tập 23 (30')

15:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Biệt đội xe Vroomiz T13

19:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Biệt đội xe Vroomiz P2 - Tập 24 (30')

19:15
Kênh: BongdaTV - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Không phải ai cũng biết (30')

số 36 – 14 Mới

19:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Biết sai vẫn phạm_VLSC - Cờ bạc (60')

21:30
Kênh: BongdaTV - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Không phải ai cũng biết (45')

số 36 – 14 Plại

Sắp tới
06:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Biệt đội xe Vroomiz T12

08:15
Kênh: Thể thao TV - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Không phải ai cũng biết (45')

số 36 – 14 Plại

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Nhà nông cần biết (5')

 

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Nhà nông cần biết (5')

 

13:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Biết sai vẫn phạm_VLSC - Cờ bạc (60')

15:15
Kênh: BongdaTV - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Không phải ai cũng biết (30')

số 36 – 14 Plại

18:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Biệt đội xe Vroomiz T14

21:00
Kênh: Thể thao TV - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Không phải ai cũng biết (30')

số 36 – 14 Plại

22:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Biệt đội xe Vroomiz T12

23:30
Kênh: Truyen hinh Dong Thap - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Biết Để Làm Đúng (30')

07:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Biệt đội xe Vroomiz P2 - Tập 22 (30')

07:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Biết sai vẫn phạm_VLSC - Cờ bạc (60')

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Nhà nông cần biết (5')

 

09:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Biệt đội xe Vroomiz T13

11:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Biệt đội xe Vroomi P2 - Tập 23 (30')

15:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Biệt đội xe Vroomiz P2 - Tập 24 (30')

15:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Biệt đội xe Vroomiz T14

19:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Biệt đội xe Vroomiz P2 - Tập 25 (30')

01:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Biết sai vẫn phạm_VLSC - Cờ bạc (60')

06:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Biệt đội xe Vroomiz T13

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Biện pháp xử lý môi trường chăn nuôi

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Biện pháp xử lý môi trường chăn nuôi

18:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Biệt đội xe Vroomiz T15

22:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Biệt đội xe Vroomiz T13

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Biện pháp xử lý môi trường chăn nuôi

11:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Câu chuyện văn hóa (25')

Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích đặc biệt quốc gia Nhà Trần  – Đồng Triều - Quảng Ninh

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Biện pháp xử lý môi trường chăn nuôi

01:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Câu chuyện văn hóa (30')

Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích đặc biệt quốc gia Nhà Trần  – Đồng Triều - Quảng Ninh

08:25
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Lưu ý khi sử dụng phân đạm cho cây Đu đủ

13:25
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 07/09/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Lưu ý khi sử dụng phân đạm cho cây Đu đủ

Đã phát
22:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Biệt đội xe Vroomiz T11

18:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Biệt đội xe Vroomiz T13

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Biện pháp sử dụng phân bón hợp lý cho cây trồng

09:30
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Chương trình Nghệ thuật đặc biệt (90')

Ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Biện pháp sử dụng phân bón hợp lý cho cây trồng

07:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Không hề biết giận (02 phần) (60')

06:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Phim hoạt hình (30')

Biệt đội xe Vroomiz T11

04:55
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
HÃY HỎI ĐỂ BIẾT (65')

04:40
Kênh: SCTV16 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Biệt đội ngự lam quân (The Three Musketeers) (120')

01:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Không phải ai cũng biết (45')

số 35 – 14 (tuần trước)

22:40
Kênh: SCTV16 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Biệt đội ngự lâm quân (The Three Musketeers) (60')

20:30
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Không phải ai cũng biết (60')

Số 35

13:25
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Lưu ý chăm sóc và thu hái một số loại nấm ăn cao cấp

12:15
Kênh: BongdaTV - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Không phải ai cũng biết (30')

số 35 – 14 Plại

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác