xuc xac luc lac so dac biet được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Không phải ai cũng biết (30')

 

00:30
Kênh: Thể thao TV - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Không phải ai cũng biết (30')

số 29 - 14

06:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Phim hoạt hình (30')

Biệt đội xe Vroomiz P2 T14

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Một số biện pháp giảm nước tưới cho cây trồng

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Một số biện pháp giảm nước tưới cho cây trồng

16:15
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Không phải ai cũng biết (45')

 

16:15
Kênh: Thể thao TV - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Không phải ai cũng biết (45')

số 30 Plại

18:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Phim hoạt hình (30')

Biệt đội xe Vroomiz P2 T16

21:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Không phải ai cũng biết (30')

 

21:00
Kênh: Thể thao TV - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Không phải ai cũng biết (30')

số 30 – 14 Plại

22:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Phim hoạt hình (30')

Biệt đội xe Vroomiz P2 T14

Sắp tới
08:15
Kênh: VCTV3 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Không phải ai cũng biết (45')

 

08:15
Kênh: Thể thao TV - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Không phải ai cũng biết (45')

số 30 – 14 Plại

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Một số biện pháp giảm nước tưới cho cây trồng

09:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Phim hoạt hình (30')

Biệt đội xe Vroomiz P2 T15

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Nhà nông cần biết (0')

Một số biện pháp giảm nước tưới cho cây trồng

15:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Phim hoạt hình (30')

Biệt đội xe Vroomiz P2 T16

00:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Không phải ai cũng biết (30')

 

00:01
Kênh: Thể thao TV - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Không phải ai cũng biết (29')

số 30 – 14 Plại

06:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Phim hoạt hình (30')

Biệt đội xe Vroomiz P2 T15

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Tưới nước tiết kiệm cho Cà phê bằng cách nào?

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Tưới nước tiết kiệm cho Cà phê bằng cách nào?

18:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Phim hoạt hình (30')

Biệt đội xe Vroomiz P2 T17

20:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Không phải ai cũng biết (30')

 

20:30
Kênh: Thể thao TV - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Không phải ai cũng biết (30')

số 30 – 14 Plại

22:00
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Phim hoạt hình (30')

Biệt đội xe Vroomiz P2 T15

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Tưới nước tiết kiệm cho Cà phê bằng cách nào?

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Tưới nước tiết kiệm cho Cà phê bằng cách nào?

00:30
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Không phải ai cũng biết (30')

 

08:25
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Lưu ý giữ an toàn cho gia cầm mùa mưa bão

13:25
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Lưu ý giữ an toàn cho gia cầm mùa mưa bão

19:15
Kênh: VCTV3 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Không phải ai cũng biết (30')

 

Đã phát
20:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Không phải ai cũng biết (30')

 

20:30
Kênh: Thể thao TV - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Không phải ai cũng biết (30')

số 30 – 14 Plại

18:00
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
SẮC MÀU TUỔI THƠ: Biệt đội thép - Tập 11 (30')

15:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Phim hoạt hình (30')

Biệt đội xe Vroomiz P2 T15

14:00
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
HÃY HỎI ĐỂ BIẾT (60')

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Nhà nông cần biết (5')

 

09:30
Kênh: VTVcab 8 - Bibi - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Phim hoạt hình (30')

Biệt đội xe Vroomiz P2 T14

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Nhà nông cần biết (0')

Biện pháp cải tạo vườn xoài

04:55
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
HÃY HỎI ĐỂ BIẾT (65')

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 21/07/2014.
Nhà nông cần biết (5')

 

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 21/07/2014.
Nhà nông cần biết (5')

 

03:30
Kênh: VCTV3 - Thứ 2, ngày 21/07/2014.
Không phải ai cũng biết (30')

 

00:00
Kênh: VCTV3 - Thứ 2, ngày 21/07/2014.
Không phải ai cũng biết (30')

 

13:25
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 20/07/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Biện pháp chống nóng cho bò sữa

08:25
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 20/07/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Biện pháp chống nóng cho bò sữa

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác