xuc xac luc lac so dac biet được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
01:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 28/08/2015.
Biệt đội tia chớp (60')

Tập 13

03:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 6, ngày 28/08/2015.
Sỏi đá cũng biết yêu - T40 (60')

08:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 28/08/2015.
Sắc màu không gian - Biệt thự sáu sao (25')

Biệt thự sáu sao

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 28/08/2015.
Biệt đội tia chớp (50')

Tập 13

21:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 28/08/2015.
Biệt đội tia chớp (60')

Tập 14

Sắp tới
01:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 29/08/2015.
Biệt đội tia chớp (60')

Tập 14

09:25
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 29/08/2015.
SKMN đặc biệt - Phát hiện sớm bệnh ung thư dạ dày (50')

Phát hiện sớm bệnh ung thư dạ dày

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 29/08/2015.
Biệt đội tia chớp (50')

Tập 14

17:20
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 29/08/2015.
Điều chúng mình chưa biết (10')

21:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 29/08/2015.
Biệt đội tia chớp (60')

Tập 15

01:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Biệt đội tia chớp (60')

Tập 15

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Biệt đội tia chớp (50')

Tập 15

17:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
SKMN đặc biệt - Hạnh phúc đến muộn (60')

Hạnh phúc đến muộn

21:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Chủ nhật, ngày 30/08/2015.
Biệt đội tia chớp (60')

Tập 16

01:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Biệt đội tia chớp (60')

Tập 16

12:15
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
SKMN đặc biệt - Hạnh phúc đến muộn (60')

Hạnh phúc đến muộn

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Biệt đội tia chớp (50')

Tập 16

17:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Phim tài liệu - Biết đâu nguồn cội (45')

Biết đâu nguồn cội

21:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
Biệt đội tia chớp (60')

Tập 17

21:40
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 31/08/2015.
VTV đặc biệt - Khát vọng bình yên (55')

Khát vọng bình yên

Đã phát
21:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 27/08/2015.
Biệt đội tia chớp (60')

Tập 13

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 27/08/2015.
Biệt đội tia chớp (50')

Tập 12

09:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 5, ngày 27/08/2015.
Sỏi đá cũng biết yêu - T40 (60')

08:15
Kênh: VTVcab 3 - Thể Thao TV - Thứ 5, ngày 27/08/2015.
Không phải ai cũng biết (30')

số 35 – 15 Plại

03:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 5, ngày 27/08/2015.
Sỏi đá cũng biết yêu - T39 (60')

01:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 27/08/2015.
Biệt đội tia chớp (60')

Tập 12

01:10
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 27/08/2015.
VTV kết nối - VTV Đặc biệt tháng 9 (20')

VTV Đặc biệt tháng 9

00:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 27/08/2015.
Sắc màu không gian - Biệt thự sáu sao (30')

Biệt thự sáu sao

21:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 26/08/2015.
Biệt đội tia chớp (60')

Tập 12

15:55
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 26/08/2015.
Biệt đội tia chớp (50')

Tập 11

15:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 4, ngày 26/08/2015.
Sỏi đá cũng biết yêu - T40 (60')

15:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 4, ngày 26/08/2015.
Không phải ai cũng biết (45')

số 35 – 15 Plại

11:00
Kênh: BongdaTV - Thứ 4, ngày 26/08/2015.
Không phải ai cũng biết (30')

số 35 – 15 Plại

09:00
Kênh: VTVcab 2 - Phim Việt - Thứ 4, ngày 26/08/2015.
Sỏi đá cũng biết yêu - T39 (60')

08:45
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 26/08/2015.
VTV kết nối - VTV Đặc biệt tháng 9 (15')

VTV Đặc biệt tháng 9

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác