xuc xac luc lac so dac biet được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
01:40
04:55
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
HÃY HỎI ĐỂ BIẾT (65')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Nhà nông cần biết (60')

Làm thế nào để sử dụng hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật?

08:15
Kênh: Thể thao TV - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Không phải ai cũng biết (45')

số 38 – 14 Plại

12:15
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Nhà nông cần biết (75')

Làm thế nào để sử dụng hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật?

13:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Lực lượng đặc biệt - Tập 2-3 (120')

13:30
14:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
HÃY HỎI ĐỂ BIẾT (60')

15:00
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Phim TÂN DÒNG SÔNG LY BIỆT TẬP 37 (60')

15:15
Kênh: BongdaTV - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Không phải ai cũng biết (30')

số 38 – 14 Plại

19:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Lực lượng đặc biệt - Tập 4-5 (120')

20:05
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Phim truyện (0')

Biệt đội số 0 - Tập 11

21:00
Kênh: Thể thao TV - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Không phải ai cũng biết (30')

số 38 – 14 Plại

Sắp tới
04:55
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
HÃY HỎI ĐỂ BIẾT (65')

07:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Lực lượng đặc biệt - Tập 2-3 (120')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Nhà nông cần biết (60')

Làm thế nào để sử dụng hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật?

12:15
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Nhà nông cần biết (75')

Làm thế nào để sử dụng hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật?

13:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Lực lượng đặc biệt - Tập 4-5 (120')

14:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
HÃY HỎI ĐỂ BIẾT (60')

16:40
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Phim truyện (140')

Biệt đội số 0 - Tập 12

16:55
Kênh: HBO - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
The Avengers - Biệt Đội Báo Thù (Action-Adventure) (85')

19:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Lực lượng đặc biệt - Tập 6-7 (120')

01:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Lực lượng đặc biệt - Tập 2-3 (120')

03:40
Kênh: StarMovies - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
How Do You Know - Làm Sao Em Biết (Comedy) (120')

07:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Lực lượng đặc biệt - Tập 4-5 (120')

07:30
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Nhà nông cần biết (60')

11:05
Kênh: StarMovies - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
How Do You Know - Làm Sao Em Biết (Comedy) (120')

12:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Nhà nông cần biết (90')

13:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Lực lượng đặc biệt - Tập 6-7 (120')

15:10
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Phim truyện (230')

Biệt đội số 0 - Tập 13

18:00
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thông điệp cuộc sống (60')

Biệt danh

19:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Lực lượng đặc biệt - Tập 8-9 (120')

01:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Lực lượng đặc biệt - Tập 4-5 (120')

07:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Lực lượng đặc biệt - Tập 6-7 (120')

08:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Nhà nông cần biết (30')

09:00
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Biệt đội trinh thám - Tập 01 (30')

11:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Câu chuyện văn hóa (25')

Bắc Ninh - Gắn kết di tích đặc biệt quốc gia với phát triển du lịch

13:00
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Nhà nông cần biết (30')

13:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Lực lượng đặc biệt - Tập 8-9 (120')

17:30
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Phim truyện (90')

Biệt đội số 0 - Tập 14

19:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Lực lượng đặc biệt - Tập 10-11 (120')

01:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Câu chuyện văn hóa (30')

Bắc Ninh - Gắn kết di tích đặc biệt quốc gia với phát triển du lịch

08:25
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Phòng bệnh cho cá nuôi trong lồng trên sông

08:50
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Lần đầu làm mẹ (10')

Ngày của mẹ: Những hiểu biết về tiểu đường thai kỳ

13:25
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Phòng bệnh cho cá nuôi trong lồng trên sông

16:40
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Phim truyện (140')

Biệt đội số 0 - Tập 15

Đã phát
21:30
Kênh: BongdaTV - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Không phải ai cũng biết (45')

số 38 – 14 Plại

19:15
Kênh: SCTV9 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Lực lượng đặc biệt - Tập 2-3 (120')

19:15
Kênh: BongdaTV - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Không phải ai cũng biết (30')

số 38 – 14 Mới

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Phim truyện (0')

Biệt đội số 0 - Tập 10

14:00
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
HÃY HỎI ĐỂ BIẾT (60')

13:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Nhà nông cần biết (30')

Phòng bệnh cho cá nuôi trong lồng trên sông

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Lần đầu làm mẹ (35')

Alo bác sỹ: Nhận biết về hội chứng tự kỷ ở trẻ

04:55
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
HÃY HỎI ĐỂ BIẾT (65')

04:40
21:40
20:10
Kênh: Truyen hinh Dong Thap - Thứ 2, ngày 15/09/2014.
Biết để làm đúng (20')

18:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 15/09/2014.
Phim truyện (60')

Biệt đội số 0 - Tập 9

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác