Báo không xem được video

Đừng Để Tiền Rơi

Trạng thái: TRAILER
Thể Loại: Game Show, TV show
Ngày phát hành: 16/01/2014
Mô tả: Đừng để tiền rơi là gameshow của VTV3 được thực hiện theo bản quyền của Anh: The Million Pound Drop. Chương trình được khởi chiếu lần 1 từ ngày 16 tháng 1 năm 2014 đến 30 tháng 4 năm 2015, lần 2 khởi chiếu từ ngày 06 tháng 01 năm 2016 đến sau này.

Người chơi tham dự bằng hình thức ghép cặp và sẽ được nhận trước 200 triệu đồng chia làm 40 cọc, mỗi cọc 5 triệu đồng để bắt đầu chơi. Người chơi sẽ sử dụng 200 triệu đồng để trả lời 8 câu hỏi. Mỗi đáp án sẽ hiển thị trước, câu hỏi sẽ được MC đọc ngay sau đó. Mỗi câu hỏi có 2 chủ đề khác nhau, người chơi sẽ chọn một trong 2 chủ đề đó.

Câu 1-4 sẽ có 4 đáp án, câu 5-7 sẽ có 3 đáp án và câu 8 có 2 đáp án, trong đó chỉ có 1 đáp án đúng. Người chơi sẽ có 60 giây để trả lời và sẽ trả lời bằng cách đặt tiền lên (các) cửa tương ứng với đáp án mà họ cho là đúng nhưng phải để lại ít nhất 1 cửa trống. Người chơi không được xé nhỏ giấy bọc của một cọc đã được đóng sẵn và phải để tất cả tiền vào cửa mà không để lại dù chỉ một cọc ra ngoài.

Nếu vi phạm thì cọc tiền đó sẽ không hợp lệ và sẽ không còn thuộc về người chơi nữa. Sau khi hết giờ, người chơi sẽ biết đáp án nào đúng và đáp án nào sai. Cửa ở đáp án sai sẽ mở và tiền đặt trên đó sẽ rơi xuống và mất khỏi chương trình. Sau khi biết đáp án đúng, người chơi sẽ lấy lại số tiền còn lại ở cửa đúng. Trò chơi kết thúc khi người chơi đánh rơi hết 200 triệu đồng hoặc trả lời đúng tất cả 8 câu hỏi và ra về với số tiền còn lại trước đó.

Trong mỗi chương trình, người chơi sẽ có cơ hội nhận thêm 30 giây đặt tiền cho câu hỏi mà họ không biết chắc chắn đáp án đúng hoặc đang phân vân.

Yêu cầu xóa/gỡ nội dung

Thông báo khi có phản hồi phúc đáp

Bình Luận

Tìm kiếm lịch phát sóng

- Giờ, Ngày