Lịch phát sóng truyền hình Truyền hình Bình Dương BTV1

Đang phát sóng
09:00
(30')
Xem Truyền hình Bình Dương BTV1 Trực Tuyến
Phát sóng kế tiếp
09:30
(60')
10:30
(60')
11:30
(30')
Đêm khuya
01:30
(60')
02:30
(60')
03:30
(30')
04:00
(60')
Buổi sáng
05:00
(60')
06:00
(60')
07:00
(30')
07:30
(30')
08:00
(30')
08:30
(30')
Đang phát sóng
09:00
(30')
Buổi sáng
09:30
(60')
10:30
(60')
Buổi trưa
11:30
(30')
12:00
(60')
Buổi chiều
13:00
(60')
14:00
(60')
15:00
(30')
15:30
(30')
16:00
(30')
16:30
(30')
17:00
(30')
17:30
(60')
Buổi tối
18:30
(60')
19:30
(30')
20:00
(120')
22:00
(60')
23:00
(60')

Bình Luận

Giới thiệu kênh

BTV1 là kênh truyền hình thuộc Đài PT - TH Bình Dương...

Tìm kiếm lịch phát sóng

- Giờ, Ngày

Lịch phát sóng các kênh khác

Đài TH địa phương

 • Truyền hình Bình Dương BTV2
 • Truyền Hình Vĩnh Long THVL1
 • Truyền Hình Bình Phước BPTV1
 • Truyền Hình An Giang ATV
 • Truyền Hình Hậu Giang HGTV
 • Truyền hình Đồng Nai DN2
 • Truyền hình Vĩnh Long THVL2
 • Truyền hình Bình Dương BTV1
 • Truyền hình Bình Dương BTV4
 • Truyền Hình Tiền Giang THTG
 • Truyền Hình Long An LA34
 • Truyền Hình Bình Thuận BTV