Báo không xem được video

Phim hài Tết - Sĩ diện

Trạng thái: TRAILER
Ngày phát hành: 22/01/2013
Mô tả: Tiểu phẩm hài “Sĩ Diện” có sự góp mặt của các nghệ sĩ Phạm Bằng, Thu Hương, Quốc Anh, Bình Trọng… có nội dung lên án những thói hư tật xấu như tính hình thức, khoa trương, lãng phí, tham quyền hám chức… của một bộ phân nhân viên ở một số công ty đang hoạt động hết sức trì trệ.
Yêu cầu xóa/gỡ nội dung

Thông báo khi có phản hồi phúc đáp

Bình Luận

Tìm kiếm lịch phát sóng

- Giờ, Ngày