Báo không xem được video

Mật Danh 2 - Iris 2

Trạng thái: TRAILER
Ngày phát hành: 13/02/2013
Mô tả: Phim Mật danh Iris 2 tiếp tục câu chuyện ba năm sau khi cái chết của Hyun Jun trong phần "Iris" 1. Câu chuyện phim tiếp diễn xung quanh cái chết của Hyun Jun và Baek San, người đã bị bắt vì hoạt động trong các tổ chức bí mật Iris.

Ngoài ra, phần 2 của bộ phim Mật Danh cũng sẽ phác thảo thêm câu chuyện của Mister Black, người kiểm soát tất cả hoạt động thông qua Baek San. Mời các bạn đón xem.

Yêu cầu xóa/gỡ nội dung

Thông báo khi có phản hồi phúc đáp

Bình Luận

Tìm kiếm lịch phát sóng

- Giờ, Ngày