Báo không xem được video

Như Ý Cát Tường

Ngày phát hành: 12/01/2016
Mô tả: Đới Xuân Dần, thiếu gia nhà họ Đới có truyền thống làm nghề gốm sứ ở Trường Lạc trấn, có ý định cưới một và chỉ một mỹ nữ tài sắc vẹn toàn. Cùng thời điểm ấy, Vạn Như Ý cùng cha tuần du đến Trường Lạc trấn nhằm mục đích chiêu thân.

Cùng lúc, Thường Cát Tường cùng cậu của nàng là Thường Bá Thuần chạy nạn từ miền Nam được Đới gia mua về làm tì nữ. Trong khoảng thời gian đó, Xuân Dần phải lòng Như Ý và có ý định tổ chức lễ cưới, nhưng bị nàng từ chối. Sau đó Như Ý quay về kinh đô Trường An và gặp Tư Đồ Lượng trên đường về. Còn Cát Tường thì ở lại và được Đới lão phu nhân, bà nội của Xuân Dần để mắt đến.

Yêu cầu xóa/gỡ nội dung

Thông báo khi có phản hồi phúc đáp

Bình Luận

Tìm kiếm lịch phát sóng

- Giờ, Ngày