Xem tivi online, chương trình truyền hình trực tuyến – TV Chuyên trang xem tivi online, các chương trình truyền hình trên tất cả các kênh TV trực tuyến nhanh nhất, chất lượng cao http://tv.vietbao.vn/ Mon, 10 Dec 2018 07:53:15 +0700 vi © Việt Báo Việt Nam 2016 Chương trình 10 Robin Hood 2018 http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/robin-hood-2018-aid-2291.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/robin-hood-2018-aid-2291.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/12/-robin-hood-2018.jpg'</a> <div class="std" style="text-align: justify;">Robin Hood 2018: ROBIN xứ Loxley (Taron Egerton), ch&agrave;ng chiến binh mạnh mẽ c&ugrave;ng chỉ huy người Moor (Jamie Foxx) khởi đầu cuộc nổi dậy t&aacute;o bạo chống lại Vương triều Anh đ&atilde; ngập tr&agrave;n nhiễu nhương. Một cuộc phi&ecirc;u lưu h&agrave;nh động ly kỳ mở ra những chiến trường khốc liệt, những trận chiến đấu h&ugrave;ng tr&aacute;ng v&agrave; một mối t&igrave;nh vượt thời gian. Việt B&aacute;o TV sẽ cập nhật những <a href="tags/2665-robin-hood.html"><em><strong>Tin tức về phim Robin Hood 2018</strong></em></a>. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</div> Việt Báo Fri, 07 Dec 2018 13:31:00 +0700 Cỗ Máy Tử Thần http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/co-may-tu-than-aid-2290.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/co-may-tu-than-aid-2290.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/12/-co-may-tu-than.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Cỗ M&aacute;y Tử Thần lấy bối cảnh thế giới hậu tận thế khi c&aacute;c th&agrave;nh phố bắt đầu t&agrave;n lụi, con người phải tập th&iacute;ch nghi để tồn tại trong ho&agrave;n cảnh c&aacute;c nguồn t&agrave;i nguy&ecirc;n đ&atilde; cạn kiệt. Tại Traction City, anh ch&agrave;ng Tom Natsworthy gặp gỡ một c&ocirc; g&aacute;i ngoại lai b&iacute; ẩn t&ecirc;n Hester Shaw. Hai nh&acirc;n vật với hai n&eacute;t t&iacute;nh c&aacute;ch ho&agrave;n to&agrave;n đối lập v&ocirc; t&igrave;nh bị đẩy v&agrave;o cuộc h&agrave;nh tr&igrave;nh đương đầu với c&aacute;c thế lực nguy hiểm để gi&agrave;nh lấy quyền lực v&agrave; tiếp tục sự sống. Việt B&aacute;o TV sẽ cập nhật những tin tức về bộ phim Cỗ M&aacute;y Tử Thần. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Fri, 07 Dec 2018 13:23:00 +0700 Đông Cung http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/dong-cung-aid-2289.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/dong-cung-aid-2289.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/12/-dong-cung.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Được chuyển thể từ tiểu thuyết c&ugrave;ng t&ecirc;n của nh&agrave; văn Phỉ Ng&atilde; Tư Tồn, Đ&ocirc;ng cung xoay quanh c&acirc;u chuyện y&ecirc;u hận giằng x&eacute; giữa c&ocirc;ng ch&uacute;a T&acirc;y Lương &ndash; Tiểu Phong (B&agrave;nh Tiểu Nhiễm) v&agrave; Th&aacute;i tử Trung Nguy&ecirc;n Cố Tiểu Ngũ / L&yacute; Thừa Ng&acirc;n (Trần Tinh H&uacute;c). Chỉ trong chớp mắt, Tiểu Phong mất cả gia đ&igrave;nh, đất nước cũng như người c&ocirc; y&ecirc;u &ndash; Cố Tiểu Ngũ, buộc phải sang Trung Nguy&ecirc;n để cầu th&acirc;n. Nhưng v&igrave; qu&aacute; đau đớn, n&agrave;ng đ&atilde; chọn c&aacute;ch trầm m&igrave;nh xuống d&ograve;ng vong xuy&ecirc;n v&agrave; được vị h&ocirc;n phu L&yacute; Thừa Ng&acirc;n cứu sống. Tuy nhi&ecirc;n, khi tỉnh lại, n&agrave;ng đ&atilde; qu&ecirc;n đi tất cả mọi chuyện trong qu&aacute; khứ v&agrave; sống trong cuộc h&ocirc;n nh&acirc;n dằn vặt, bị cuốn v&agrave;o v&ograve;ng xoay mưu đồ, quyền lực.</p> Việt Báo Sat, 01 Dec 2018 09:13:00 +0700 Sống Không Dũng Cảm Uổng Phí Thanh Xuân http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/song-khong-dung-cam-uong-phi-thanh-xuan-aid-2288.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/song-khong-dung-cam-uong-phi-thanh-xuan-aid-2288.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/11/-song-khong-dung-cam-uong-phi-thanh-xuan.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Sống Kh&ocirc;ng Dũng Cảm Uổng Ph&iacute; Thanh Xu&acirc;n kể về những năm th&aacute;ng thanh xu&acirc;n đầy nhiệt huyết của nh&oacute;m học sinh &ldquo;Tổ xe bay năm người&rdquo;, v&agrave;o những ng&agrave;y th&aacute;ng cuối c&ugrave;ng của thời học sinh cấp ba, lưu dấu bao nhi&ecirc;u kỷ niệm đẹp đẽ. M&ugrave;a h&egrave; năm 1996, &ldquo;Phi mao tho&aacute;i&rdquo; Dương Tịch, trong l&uacute;c đuổi theo một t&ecirc;n trộm xe, v&ocirc; t&igrave;nh bị sức &eacute;p của vụ nổ ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm l&agrave;m cho bị thương, kh&ocirc;ng c&aacute;ch n&agrave;o tham gia v&agrave;o cuộc thi điền kinh lấy điểm cộng v&agrave;o đại học. Sau khi khai giảng năm học mới, Dương Tịch ph&aacute;t hiện t&ecirc;n thủ phạm g&acirc;y ra vụ nổ l&uacute;c đ&oacute; lại chuyển đến lớp của c&ocirc;. Sau đ&oacute; cướp đi chức lớp trưởng li&ecirc;n nhiệm h&agrave;ng năm của c&ocirc;. Đ&oacute; l&agrave; một thiếu ni&ecirc;n thi&ecirc;n t&agrave;i khoa học nhiệt huyết, trượng nghĩa nhưng cũng c&oacute; ch&uacute;t bốc đồng. Hoa Bưu xuất hiện, khiến cho mọi người trong lớp đều coi cậu như kẻ th&ugrave;. Việt B&aacute;o TV sẽ cập nhật những <a href="tags/2657-song-khong-dung-cam-uong-phi-thanh-xuan.html"><strong>tin tức về phim Sống Kh&ocirc;ng Dũng Cảm Uổng Ph&iacute; Thanh Xu&acirc;n</strong></a>. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Wed, 28 Nov 2018 09:43:00 +0700 Hỏa Vương: Phá Hiểu Chi Chiến http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/hoa-vuong-pha-hieu-chi-chien-aid-2287.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/hoa-vuong-pha-hieu-chi-chien-aid-2287.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/11/-hoa-vuong-pha-hieu-chi-chien.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Hỏa Vương: Ph&aacute; Hiểu Chi Chiến&nbsp;xoay quanh &ldquo;Hỏa vương&rdquo; Trọng Thi&ecirc;n v&agrave; &ldquo;Phong thần&rdquo; Thi&ecirc;n Mi v&igrave; bảo vệ nền h&ograve;a b&igrave;nh của qu&ecirc; hương m&agrave; quyết chiến sinh tử với kẻ th&ugrave;, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; mối t&igrave;nh đầy thăng trầm giữa hai người.</p> Việt Báo Wed, 28 Nov 2018 08:31:00 +0700 Cuộc Gặp Gỡ - Encounter http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-han-quoc/cuoc-gap-go-encounter-aid-2286.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-han-quoc/cuoc-gap-go-encounter-aid-2286.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/11/-cuoc-gap-go-encounter.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Cuộc Gặp Gỡ - Encounter&nbsp;xoay quanh c&acirc;u chuyện giữa Cha Soo Hyun (Song Hye Kyo) vốn sinh ra trong một gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh kh&aacute;ch. V&igrave; lợi &iacute;ch ch&iacute;nh trị của cha m&igrave;nh m&agrave; Soo Hyun phải lấy một g&atilde; t&agrave;i phiệt, sau khi sinh con xong c&ocirc; bị &eacute;p phải ly h&ocirc;n. Về phầm Kim Jin Hyuk (nh&acirc;n vật do Park Bo Gum thủ vai) l&agrave; một ch&agrave;ng trai b&igrave;nh thường với bao nhi&ecirc;u bộn bề để t&igrave;m việc, sau đ&oacute; anh ta quyết định ra nước ngo&agrave;i v&agrave; t&igrave;nh cờ gặp Soo Hyun trong chuyến đi định mệnh đ&oacute;.&nbsp;Encounter sẽ l&ecirc;n s&oacute;ng tr&ecirc;n tvN từ 28/11/2018 khung giờ 21:30 thứ tư - thứ năm. Việt B&aacute;o TV sẽ cập nhật những <a href="tags/2652-encounter.html"><em><strong>tin tức về phim&nbsp;Cuộc Gặp Gỡ - Encounter</strong></em></a>. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Fri, 23 Nov 2018 09:08:00 +0700 Chạy Trốn Thanh Xuân http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-viet-nam/chay-tron-thanh-xuan-aid-2285.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-viet-nam/chay-tron-thanh-xuan-aid-2285.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/11/-chay-tron-thanh-xuan.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Chạy Trốn Thanh Xu&acirc;n khắc hoạ kh&ocirc;ng kh&iacute; một x&oacute;m trọ sinh vi&ecirc;n s&ocirc;i động v&agrave; xoay quanh cuộc đời của nữ ch&iacute;nh An (Lưu Đ&ecirc; Ly) - c&ocirc; g&aacute;i c&oacute; số phận tr&eacute;o nghoe, lu&ocirc;n bị mẹ ruột đối xử t&agrave;n nhẫn. Khi mẹ v&agrave;o t&ugrave;, An chạy trốn đến một x&oacute;m trọ sinh vi&ecirc;n. Sự xuất hiện của An k&eacute;o theo một loạt biến động của x&oacute;m trọ vốn y&ecirc;n ổn v&agrave; đầy gắn kết, nhưng cũng v&igrave; những biến động ấy, tất cả c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong x&oacute;m trọ ấy đ&atilde; đi qua một qu&atilde;ng đời đầy đ&aacute;ng nhớ.</p> Việt Báo Tue, 20 Nov 2018 09:10:00 +0700 Tương Dạ http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/tuong-da-aid-2284.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/tuong-da-aid-2284.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/11/-tuong-da.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Tương Dạ chủ yếu xoay quanh nh&acirc;n vật Ninh Khuyết (Trần Phi Vũ), vốn mang trong m&igrave;nh nỗi oan gia tộc kh&ocirc;ng thể gột rửa, ch&agrave;ng quyết định mang theo thị nữ Tang Tang (Tống Y Nh&acirc;n) l&ecirc;n đường đến kinh đ&ocirc;. Tại đ&acirc;y Ninh Khuyết từ một kẻ v&ocirc; dụng từng bước trở th&agrave;nh đệ tử ch&acirc;n truyền của phu tử, bảo vệ cho người d&acirc;n v&agrave; gi&uacute;p gia tộc m&igrave;nh rửa được nỗi oan.</p> <p style="text-align: justify;"> Việt Báo Wed, 14 Nov 2018 08:19:00 +0700 Hạo Lan Truyện http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/hao-lan-truyen-aid-2283.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/hao-lan-truyen-aid-2283.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/11/-hao-lan-truyen.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Hạo Lan truyện&nbsp;l&agrave;&nbsp;bộ Phim Truyền h&igrave;nh cổ trang do Vu Ch&iacute;nh l&agrave;m tổng chế t&aacute;c với sự tham gia của c&aacute;c diễn vi&ecirc;n Ng&ocirc; Cẩn Ng&ocirc;n, Mao Tử Tuấn, Nhiếp Viễn, Ninh Tịnh&hellip; được định sẽ l&ecirc;n s&oacute;ng độc quyền v&agrave;o ng&agrave;y 15 th&aacute;ng 11 tr&ecirc;n k&ecirc;nh mạng iQiyi v&agrave;o l&uacute;c 20h mỗi tuần từ thứ 5 đến chủ nhật mỗi ng&agrave;y hai tập.</p> Việt Báo Mon, 12 Nov 2018 07:56:00 +0700 Dạ Quỷ - Rampant http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/da-quy-rampant-aid-2282.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/da-quy-rampant-aid-2282.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/11/-da-quy-rampant.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Dạ Quỷ - Rampant&nbsp;l&agrave; bộ phim xoay quanh cuộc chiến x&aacute;c sống từ triều đại xưa tại H&agrave;n Quốc. Ho&agrave;ng tử Lee, một người t&agrave;i năng của triều đại Joseon vừa trở về sau thời gian lưu đ&agrave;y bởi giặc x&acirc;m lược. Giữa t&igrave;nh thế đất nước l&acirc;m v&agrave;o cơn &ldquo;đại dịch b&oacute;ng đ&ecirc;m&rdquo; c&ugrave;ng h&agrave;ng loạt th&ugrave; trong giặc ngo&agrave;i, ho&agrave;ng tử Lee sẽ l&agrave;m g&igrave; với những kẻ th&ugrave; đến từ b&oacute;ng đ&ecirc;m? Bộ phim được khởi chiếu từ ng&agrave;y 02/11/2018. Việt B&aacute;o TV sẽ cập nhật những <a href="tags/2614-d%E1%BA%A1-qu%E1%BB%B7.html"><em><strong>Tin tức về phim Dạ Quỷ</strong></em></a>. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Thu, 08 Nov 2018 08:47:00 +0700 Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây (Bản Truyền Hình) http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/hoa-ra-anh-van-o-day-ban-truyen-hinh-aid-2281.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/hoa-ra-anh-van-o-day-ban-truyen-hinh-aid-2281.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/11/-hoa-ra-anh-van-o-day-ban-truyen-hinh.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">H&oacute;a Ra Anh Vẫn Ở Đ&acirc;y (Bản Truyền H&igrave;nh) xoay quanh t&igrave;nh y&ecirc;u trắc trở của T&ocirc; Cẩm Vận, một thiếu nữ th&ocirc;n qu&ecirc; kh&ocirc;ng mấy xuất sắc nhưng t&iacute;nh t&igrave;nh v&ocirc; c&ugrave;ng thẳng thắn v&agrave; Tr&igrave;nh Tranh, một ch&agrave;ng trai gi&agrave;u c&oacute;, gia thế ho&agrave;nh tr&aacute;ng, đẹp trai học giỏi, mọi mặt đều xuất sắc. Bộ phim c&oacute; sự tham gia của H&agrave;n Đ&ocirc;ng Qu&acirc;n, T&ocirc; Thanh, Dương Tử San v&agrave; L&yacute; Tr&igrave;nh B&acirc;n. Phim bắt đầu ph&aacute;t s&oacute;ng từ ng&agrave;y 06/11/2018. Việt B&aacute;o TV sẽ cập nhật những <strong><a href="tags/2575-hoa-ra-anh-van-o-day.html">Tin tức về phim H&oacute;a Ra Anh Vẫn Ở Đ&acirc;y (Bản Truyền h&igrave;nh)</a></strong>. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Wed, 07 Nov 2018 10:46:00 +0700 Kê Long Tiên Nữ Truyện - Tale Of Gyeryong Fairy http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-han-quoc/ke-long-tien-nu-truyen-tale-of-gyeryong-fairy-aid-2280.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-han-quoc/ke-long-tien-nu-truyen-tale-of-gyeryong-fairy-aid-2280.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/11/-ke-long-tien-nu-truyen-tale-of-gyeryong-fairy.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">K&ecirc; Long Ti&ecirc;n Nữ Truyện - Tale Of Gyeryong Fairy dựa tr&ecirc;n webtoon nổi tiếng kể về n&agrave;ng ti&ecirc;n nữ Sun Ok Nam thời Goryeo. Trong một lần gi&aacute;ng trần, Sun Ok Nam đ&atilde; tắm tại một th&aacute;c nước tr&ecirc;n n&uacute;i Gyeryong. Trong khi đang tắm, một ch&agrave;ng tiều phu đ&atilde; lấy đi bộ quần &aacute;o của c&ocirc; v&agrave; giấu n&oacute; đi. Bởi v&igrave; kh&ocirc;ng t&igrave;m thấy bộ quần &aacute;o của m&igrave;nh, Sun Ok Nam kh&ocirc;ng thể trở về trời. Sau đ&oacute; c&ocirc; kết h&ocirc;n c&ugrave;ng ch&agrave;ng tiền phu v&agrave; họ c&oacute; với nhau hai người con.</p> Việt Báo Tue, 06 Nov 2018 11:03:00 +0700 Fantastic Beasts 2: Tội Ác Của Grindelwald http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/fantastic-beasts-2-toi-ac-cua-grindelwald-aid-2279.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/fantastic-beasts-2-toi-ac-cua-grindelwald-aid-2279.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/11/-fantastic-beasts-2-toi-ac-cua-grindelwald.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Sinh Vật Huyền B&iacute;: Tội &Aacute;c Của GrindelWald: Ph&ugrave; thủy hắc &aacute;m quyền năng Gellert Grindelwald đ&atilde; bị bắt bởi MACUSA (Nghị viện ph&aacute;p thuật của Hoa Kỳ), với sự gi&uacute;p đỡ của Newt Scamander trong phần trước. Thế nhưng Grindelwald đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng trốn tho&aacute;t khỏi sự gi&aacute;m hộ v&agrave; đ&atilde; tập trung c&aacute;c tay sai của m&igrave;nh, những kẻ theo chủ nghĩa: "n&acirc;ng cao số lượng ph&ugrave; thủy thuần chủng" với mục đ&iacute;ch để cai trị tất cả những lo&agrave;i phi ph&aacute;p thuật.</p> Việt Báo Tue, 06 Nov 2018 07:59:00 +0700 Phi Vụ Tiền Giả http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/phi-vu-tien-gia-aid-2278.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/phi-vu-tien-gia-aid-2278.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/11/-phi-vu-tien-gia.jpg'</a> <div style="text-align: justify;" class="std">Phi Vụ Tiền Giả: Cảnh s&aacute;t Hồng K&ocirc;ng đ&atilde; ph&aacute; vỡ một phi vụ tiền giả động trời v&agrave; bắt được Lee Man, một th&agrave;nh vi&ecirc;n chủ chốt của đường d&acirc;y tiền giả khi hắn đang chạy trốn sang Th&aacute;i Lan. C&aacute;c thanh tra cảnh s&aacute;t đang nỗ lực t&igrave;m ra ch&acirc;n tư&oacute;ng của Painter, kẻ chủ mưu đứng đầu băng đảng l&agrave;m tiền giả từ lời khai của Lee Man. Bất chấp sự truy đuổi mạnh mẽ của cảnh s&aacute;t, băng đảng của Painter lừa mua được giấy in tiền v&agrave; cướp được một xe tải chở mực bảo mật để sản xuất h&agrave;ng loạt c&aacute;c tờ tiền đ&ocirc; giả c&oacute; thể qua mặt được cả những chuy&ecirc;n gia tiền tệ. Sở cảnh s&aacute;t nhận ra họ phải đối mặt với một kẻ th&ugrave; mạnh hơn họ tưởng... Việt B&aacute;o TV sẽ cập nhật những <a href="tags/2593-phi-v%E1%BB%A5-ti%E1%BB%81n-gi%E1%BA%A3.html"><em><strong>Tin tức về phim Phi Vụ Tiền Giả</strong></em></a>. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</div> Việt Báo Mon, 05 Nov 2018 08:40:00 +0700 Dream Man: Lời Kết Bạn Chết Chóc http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-viet-nam/dream-man-loi-ket-ban-chet-choc-aid-2277.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-viet-nam/dream-man-loi-ket-ban-chet-choc-aid-2277.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/11/-dream-man-loi-ket-ban-chet-choc.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Dream Man: Lời Kết Bạn Chết Ch&oacute;c mở đầu với c&aacute;i chết đột ngột trong ph&ograve;ng k&iacute;n của Thảo Nara (<span class="seo-suggest-link">Thanh T&uacute;</span>) sau khi c&ocirc; nhận lời mời kết bạn với t&agrave;i khoản Facebook c&oacute; c&aacute;i t&ecirc;n b&iacute; ẩn - Dream Man. Trước đ&oacute;, n&agrave;ng sinh vi&ecirc;n đại học n&agrave;y li&ecirc;n tục bị tung ảnh n&oacute;ng. Tuy nhi&ecirc;n, điều k&igrave; lạ l&agrave; sau những lần r&ograve; rỉ ảnh nhạy cảm, Facebook c&aacute; nh&acirc;n của c&ocirc; lại tăng lượng tương t&aacute;c đ&aacute;ng kể. C&aacute;i chết của Thảo Nara dấy l&ecirc;n nghi vấn c&oacute; li&ecirc;n quan đến vụ livestream tự s&aacute;t tr&ecirc;n cầu của một c&ocirc; g&aacute;i đẹp kh&aacute;c từng g&acirc;y ầm ĩ một thời gian d&agrave;i.</p> <p style="text-align: justify;"> Việt Báo Fri, 02 Nov 2018 08:55:00 +0700 Thịnh Đường Huyễn Dạ http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/thinh-duong-huyen-da-aid-2276.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/thinh-duong-huyen-da-aid-2276.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/10/-thinh-duong-huyen-da.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Phim Thịnh Đường Huyễn Dạ (An Oriental Odyssey): Tại Lạc Dương c&oacute; tiểu thư Diệp gia t&ecirc;n gọi Viễn An t&iacute;nh t&igrave;nh trượng nghĩa h&agrave;o sảng, nhờ vụ &aacute;n hoa kh&ocirc;i bị giết chết m&agrave; quen với bộ đầu Triệu Lan Chi. Hai người bắt tay nhau ph&aacute; &aacute;n, c&agrave;ng th&ecirc;m th&acirc;n thiết. Viễn An cứu được một ch&agrave;ng trai th&acirc;n phận thần b&iacute; bị mất tr&iacute; nhớ t&ecirc;n gọi Mục Nhạc, thu ch&agrave;ng l&agrave;m n&ocirc; bộc, n&agrave;o ngờ Mục Nhạc đối với n&agrave;ng tuyệt đối trung th&agrave;nh, dần dần say đắm si niệm.</p> Việt Báo Sat, 27 Oct 2018 10:49:00 +0700 Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/thoi-gian-tuoi-dep-cua-anh-va-em-aid-2275.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/thoi-gian-tuoi-dep-cua-anh-va-em-aid-2275.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/10/2275-thoi-gian-tuoi-dep-cua-anh-va-em.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Thời gian tươi đẹp của anh v&agrave; em&nbsp;l&agrave; bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ng&ocirc;n t&igrave;nh c&ugrave;ng t&ecirc;n của t&aacute;c giả&nbsp;Đinh Mặc, do&nbsp;Chu L&acirc;m&nbsp;l&agrave;m đạo diễn. Bộ phim kể về cuộc chiến tranh gi&agrave;nh quyền lực của tập đo&agrave;n gia tộc Lệ Ch&iacute;nh Th&agrave;nh, v&agrave; c&acirc;u chuyện t&igrave;nh y&ecirc;u l&atilde;ng mạn của L&acirc;m Thiển - Lệ Ch&iacute; Th&agrave;nh. Ngo&agrave;i ra Kim Hạn v&agrave; Triệu Lệ Dĩnh, bộ phim c&ograve;n c&oacute; sự g&oacute;p mặt của c&aacute;c diễn vi&ecirc;n nổi tiếng kh&aacute;c như&nbsp;Du Hạo Minh,&nbsp;Chu Nhất Vi,&nbsp;Lưu Khải Uy&nbsp;c&ugrave;ng một số diễn vi&ecirc;n kh&aacute;c. Bộ phim được dự kiến ph&aacute;t s&oacute;ng l&uacute;c 19h30 (giờ Trung Quốc) tr&ecirc;n đ&agrave;i Đ&ocirc;ng Phương bắt đầu từ 11/11. Việt B&aacute;o TV sẽ cập nhật những <a href="tags/2578-tho-gian-tuoi-dep-cua-anh-va-em.html"><em><strong>Tin tức về phim Thời gian tươi đẹp của anh v&agrave; em</strong></em></a>. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Sat, 27 Oct 2018 08:38:00 +0700 Hồn Papa Da Con Gái http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-viet-nam/hon-papa-da-con-gai-aid-2274.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-viet-nam/hon-papa-da-con-gai-aid-2274.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/10/-hon-papa-da-con-gai.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Hồn Papa Da Con G&aacute;i kể về c&acirc;u chuyện của hai cha con Hải (Th&aacute;i H&ograve;a) v&agrave; Ch&acirc;u (Kaity Nguyễn). Mặc d&ugrave; l&agrave; người một nh&agrave; nhưng mối quan hệ của họ ng&agrave;y c&agrave;ng trở n&ecirc;n xa c&aacute;ch&nbsp;v&igrave; nếu như Ch&acirc;u l&agrave; nữ sinh học giỏi nổi tiếng nhất trường, th&igrave; Hải&nbsp;lại l&agrave; người cha ham chơi chỉ biết dựa dẫm v&agrave;o con g&aacute;i. Để c&oacute; thể khắc phục t&igrave;nh trạng n&agrave;y, linh hồn người mẹ đ&atilde; thực hiện một lời nguyền, khiến hai cha con bị ho&aacute;n đổi với nhau trong v&ograve;ng 7 ng&agrave;y. Liệu điều n&agrave;y c&oacute; gi&uacute;p Hải v&agrave; Ch&acirc;u c&oacute; thể t&igrave;m lại được hạnh ph&uacute;c thực sự của gia đ&igrave;nh? Bộ phim được khởi chiếu v&agrave;o th&aacute;ng 12.2018. Việt B&aacute;o TV sẽ cập nhật những <a href="tags/2574-h%E1%BB%93n-papa-da-con-g%C3%A1i.html"><em><strong>Tin tức về phim Hồn Papa Da Con G&aacute;i</strong></em></a>. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Mon, 22 Oct 2018 15:58:00 +0700 Nữ Thần Rắn 2 http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/nu-than-ran-2-aid-2273.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/nu-than-ran-2-aid-2273.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/10/-nu-than-ran-2.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Kết th&uacute;c phần 1, chuyện t&igrave;nh dang dở của nữ thần rắn Kamkaew (Taew Natapohn) c&ugrave;ng ch&agrave;ng khảo cổ học Tossapol (Ken Phupoom) khiến mọt phim Th&aacute;i kh&ocirc;ng khỏi day dứt, tiếc nuối. Điều khiến người h&acirc;m mộ t&ograve; m&ograve; v&agrave; muốn biết nhất ở thời điểm hiện tại l&agrave; Ken Phupoom v&agrave; Taew Natapohn sẽ đ&oacute;ng vai tr&ograve; g&igrave; trong phần 2? &nbsp;Đồng thời, sự xuất hiện của cặp đ&ocirc;i v&agrave;ng <strong>Nadech Kugimiya v&agrave; Yaya Urassaya</strong> c&oacute; tạo n&ecirc;n cơn sốt ph&ograve;ng v&eacute; <strong><em>Nữ thần rắn</em> </strong>như Ken - Taew đ&atilde; từng chiếm s&oacute;ng m&agrave;n ảnh nhỏ? Hiện tại, kh&aacute;n giả Việt Nam đang mong chờ phim sẽ được mua bản quyền v&agrave; sớm c&ocirc;ng chiếu để thỏa sức chi&ecirc;m ngưỡng một bom tấn đ&aacute;ng mong đợi xứ ch&ugrave;a V&agrave;ng. Việt B&aacute;o TV sẽ cập nhật những <a href="tags/2571-n%E1%BB%AF-th%E1%BA%A7n-r%E1%BA%AFn-2.html"><em><strong>Tin tức về phim Nữ Thần Rắn 2</strong></em></a>. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> <p>&nbsp;</p> Việt Báo Mon, 22 Oct 2018 14:27:00 +0700 Người Bất Tử http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-viet-nam/nguoi-bat-tu-aid-2272.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-viet-nam/nguoi-bat-tu-aid-2272.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/10/-nguoi-bat-tu.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Người Bất Tử l&agrave; t&aacute;c phẩm điện ảnh thứ 2 của đạo diễn Victor Vũ trong năm 2018. Nội dung phim xoay quanh cuộc đời đầy biến cố của một người đ&agrave;n &ocirc;ng. Những giấc mơ kh&oacute; hiểu dẫn dụ c&ocirc; g&aacute;i An ở thời hiện đại t&igrave;m đến hang động k&igrave; b&iacute; v&agrave; ph&aacute;t hiện ra b&iacute; mật khủng khiếp của H&ugrave;ng - một người đ&agrave;n &ocirc;ng đ&atilde; sống qua 3 thế kỷ. L&agrave;m thế n&agrave;o để trở th&agrave;nh người bất tử? Cuộc đời thăng trầm đầy tham vọng, th&ugrave; hận v&agrave; ma thuật của H&ugrave;ng dần được kể lại&hellip; Bộ phim được khởi chiếu từ ng&agrave;y 19/10/2018. Việt B&aacute;o TV sẽ cập nhật những <a href="tags/2569-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-b%E1%BA%A5t-t%E1%BB%AD.html"><em><strong>Tin tức về phim Người Bất Tử</strong></em></a>. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Mon, 22 Oct 2018 09:20:00 +0700 Trạng Quỳnh http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-viet-nam/trang-quynh-aid-2271.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-viet-nam/trang-quynh-aid-2271.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/10/-trang-quynh.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Trạng Quỳnh l&agrave; dự &aacute;n điện ảnh của đạo diễn Đức Thịnh - người đứng sau th&agrave;nh c&ocirc;ng của Si&ecirc;u Sao Si&ecirc;u Ngố trong dịp Tết 2018. Phim c&oacute; sự tham gia của Trấn Th&agrave;nh, Nh&atilde; Phương, Khả Như, Quốc Anh, C&ocirc;ng Dương... v&agrave; sẽ được ra mắt v&agrave;o th&aacute;ng 12 sắp tới.</p> <p style="text-align: justify;"> Việt Báo Fri, 19 Oct 2018 08:35:00 +0700 Bạn Ma Phiền Toái http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/ban-ma-phien-toai-aid-2270.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/ban-ma-phien-toai-aid-2270.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/10/-ban-ma-phien-toai.jpg'</a> <p>Bạn Ma Phiền To&aacute;i: Sau khi gặp tai nạn v&agrave; h&ocirc;n m&ecirc; hồn l&igrave;a khỏi x&aacute;c, thật o&aacute;i oăm khi người duy nhất nh&igrave;n thấy vi&ecirc;n cảnh s&aacute;t Tae-jin (Kim Young Kwang) l&agrave; v&otilde; sư Judo Jang-Soo (Ma Dong Seok). Từ đ&oacute; k&eacute;o theo nhiều c&acirc;u chuyện dở kh&oacute;c dở cười giữa một v&otilde; sư với 0% ch&iacute;nh nghĩa v&agrave; cảnh s&aacute;t ma với 200% ch&iacute;nh nghĩa. Việt B&aacute;o TV sẽ cập nhật những <a href="tags/2560-b%E1%BA%A1n-ma-phi%E1%BB%81n-to%C3%A1i.html"><em><strong>Tin tức về phim Bạn Ma Phiền To&aacute;i</strong></em></a>. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Fri, 12 Oct 2018 08:14:00 +0700 Vì Sao Vụt Sáng - A Star Is Born http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/vi-sao-vut-sang-a-star-is-born-aid-2269.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/vi-sao-vut-sang-a-star-is-born-aid-2269.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/10/-vi-sao-vut-sang-a-star-is-born.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">V&igrave; Sao Vụt S&aacute;ng - A Star Is Born&nbsp;l&agrave; bộ phim điện ảnh đầu ti&ecirc;n m&agrave; nữ ca sĩ nổi tiếng Lady Gaga đảm nhiệm vai ch&iacute;nh. V&agrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; lần đầu nam diễn vi&ecirc;n Bradley Copper thử sức ở vai tr&ograve; đạo diễn. Bộ phim c&oacute; nội dung xoay quanh chuyện t&igrave;nh của anh ch&agrave;ng nghệ sĩ nhạc đồng qu&ecirc; Jacson Maine v&agrave; c&ocirc; n&agrave;ng sở hữu giọng h&aacute;t tuyệt vời Ally. Ngay khi mối quan hệ của cả hai đang ch&igrave;m đắm trong ngọt ng&agrave;o th&igrave; thử th&aacute;ch xuất hiện. Nếu như sự nghiệp ca h&aacute;t của Ally ng&agrave;y c&agrave;ng đi l&ecirc;n th&igrave; người y&ecirc;u của c&ocirc; - cũng ch&iacute;nh l&agrave; người đ&atilde; ph&aacute;t hiện ra t&agrave;i năng v&agrave; gi&uacute;p đỡ c&ocirc; rất nhiều - đang phải vật lộn t&igrave;m lại &aacute;nh h&agrave;o quang của m&igrave;nh. Bộ phim được ra rạp từ ng&agrave;y 04/10/2018. Việt B&aacute;o TV sẽ cập nhật những <a href="tags/2559-v%C3%AC-sao-v%E1%BB%A5t-s%C3%A1ng.html"><em><strong>tin tức về bộ phim V&igrave; Sao Vụt S&aacute;ng</strong></em></a> - A Star Is Born. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Thu, 11 Oct 2018 13:42:00 +0700 Song Thế Sủng Phi (Phần 2) http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/song-the-sung-phi-phan-2-aid-2268.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/song-the-sung-phi-phan-2-aid-2268.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/10/-song-the-sung-phi-phan-2.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Theo tiết lộ từ nh&agrave; sản xuất,&nbsp;Song Thế Sủng Phi (Phần 2) sẽ l&agrave; h&agrave;nh tr&igrave;nh &lsquo;theo đuổi vợ y&ecirc;u&rsquo; trắc trở của B&aacute;t Vương Mặc Li&ecirc;n Th&agrave;nh, khi Đ&agrave;n Nhi đ&atilde; mất sạch k&yacute; ức kiếp trước, l&atilde;ng qu&ecirc;n mối t&igrave;nh khắc cốt ghi t&acirc;m với anh ch&agrave;ng. B&ecirc;n cạnh Đ&agrave;n Nhi l&uacute;c n&agrave;y xuất hiện vị mưu sĩ nức tiếng Đ&ocirc;ng Nhạc Quốc - Trần Hựu Duy. B&aacute;t Vương sẽ l&agrave;m g&igrave; để gi&agrave;nh lại tr&aacute;i tim Đ&agrave;n Nhi, bảo vệ n&agrave;ng trước những &acirc;m mưu xoay quanh v&ograve;ng xo&aacute;y quyền lực ph&acirc;n tranh? Liệu những k&yacute; ức kiếp trước c&oacute; gi&uacute;p ch&agrave;ng thay đổi vận mệnh kiếp n&agrave;y? Phim c&oacute; thể được chiếu từ ng&agrave;y 14/10 hoặc 22/10. Việt B&aacute;o TV sẽ cập nhật những <a href="tags/2556-song-the-sung-phi-phan-2.html"><em><strong>Tin tức về phim Song Thế Sủng Phi phần 2</strong></em></a>. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Tue, 09 Oct 2018 14:22:00 +0700 Ta Ở Đại Lý Tự Làm Thú Cưng http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/ta-o-dai-ly-tu-lam-thu-cung-aid-2267.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/ta-o-dai-ly-tu-lam-thu-cung-aid-2267.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/10/-ta-o-dai-ly-tu-lam-thu-cung.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Phim Ta Ở Đại L&yacute; Tự L&agrave;m Th&uacute; Cưng được chuyển thể từ tiểu thuyết "Kiếp sống th&uacute; cưng của Đại L&yacute; Tự thiếu khanh" của t&aacute;c giả Mạch Thượng Nh&acirc;n Như Ngọc. C&acirc;u chuyện kể về c&ocirc; sinh vi&ecirc;n vừa mới tốt nghiệp Như Tiểu Lam kh&ocirc;ng biết v&igrave; sao m&agrave; lại biến th&agrave;nh con m&egrave;o ở thời cổ đại, t&igrave;nh cờ được Thanh Mặc Nhan nhận nu&ocirc;i, v&agrave; từ đ&oacute; c&acirc;u chuyện t&igrave;nh dở kh&oacute;c dở cười v&agrave; kh&ocirc;ng k&eacute;m phần l&atilde;ng mạn bắt đầu. Hai người trải qua c&aacute;c kiểu y&ecirc;u đương ngọt ng&agrave;o của "sủng nh&acirc;n luyến" (th&uacute; cưng v&agrave; người) v&agrave; c&ograve;n c&ugrave;ng nhau vạch trần c&aacute;c kỳ &aacute;n v&agrave; những b&iacute; mật động trời ph&iacute;a sau Đại l&yacute; tự. Việt B&aacute;o TV cập nhật <a href="tags/2555-ta-o-dai-ly-tu-lam-thu-cung.html"><em><strong>Tin tức về phim Ta Ở Đại L&yacute; Tự L&agrave;m Th&uacute; Cưng</strong></em></a>. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Tue, 09 Oct 2018 13:51:00 +0700 Aquaman: Đế Vương Atlantis (2018) http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/aquaman-de-vuong-atlantis-2018-aid-2266.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/aquaman-de-vuong-atlantis-2018-aid-2266.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/10/-aquaman-de-vuong-atlantis-2018.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Sau những sự kiện trong Justice League, Arthur Curry/Aquaman trở về biển cả v&agrave; bắt đầu đảm nhận quyền thừa kế vương quốc Atlantis dưới sự cố vấn của c&ocirc;ng ch&uacute;a Mera. Thế nhưng, đế chế huyền thoại bao năm ẩn m&igrave;nh dưới l&ograve;ng biển s&acirc;u Atlantics sắp phải dậy s&oacute;ng khi Orm quyết t&acirc;m thu phục 7 chủng tộc nơi đ&aacute;y đại dương để ti&ecirc;u diệt to&agrave;n bộ sự sống tr&ecirc;n mặt đất. Giữa l&uacute;c biển xanh cuộn tr&agrave;o những đợt s&oacute;ng dữ dội nhất Aquaman sẽ đương đầu với mọi việc như thế n&agrave;o để bảo vệ qu&ecirc; hương v&agrave; thế giới? Bộ phim dự kiến khởi chiếu ng&agrave;y 21/12/2018 tại c&aacute;c rạp tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. Việt B&aacute;o TV cập nhật c&aacute;c <a href="tags/2541-aquaman.html"><strong>Tin tức về phim Aquaman: Đế quốc Atlantis (2018)</strong></a>. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Mon, 08 Oct 2018 13:20:00 +0700 Hương Mật Tựa Khói Sương http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/huong-mat-tua-khoi-suong-aid-2265.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/huong-mat-tua-khoi-suong-aid-2265.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/10/-huong-mat-tua-khoi-suong.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Phim Hương Mật Tựa Kh&oacute;i Sương lấy bối cảnh của một thế giới thần ti&ecirc;n, trong thế giới đ&oacute; Dương Tử h&oacute;a th&acirc;n th&agrave;nh một quả tinh t&ecirc;n Cẩm Mịch tu luyện suốt hơn 4000 năm. Vốn l&agrave; con g&aacute;i của Hoa Thần nhưng chịu phải kiếp nạn từ nhỏ, Cẩm Mịch bị Hoa Thần d&ugrave;ng thuốc tuyệt t&igrave;nh khiến c&ocirc; trải qua qu&atilde;ng thời gian 4000 năm trong sự c&ocirc; đơn v&agrave; ngưỡng tưởng kh&ocirc;ng bao giờ c&oacute; thể gặp được một thi&ecirc;n duy&ecirc;n tiền định của m&igrave;nh.</p> Việt Báo Fri, 05 Oct 2018 09:39:00 +0700 Lang Quân 100 Ngày - 100 Days My Prince http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-han-quoc/lang-quan-100-ngay-100-days-my-prince-aid-2264.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-han-quoc/lang-quan-100-ngay-100-days-my-prince-aid-2264.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/10/-lang-quan-100-ngay-100-days-my-prince.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Trong phim&nbsp;Lang Qu&acirc;n 100 Ng&agrave;y (100 Days My Prince):&nbsp;Do Kyung Soo thủ vai Thế tử Lee Yool. Sau khi rơi xuống vực v&agrave; su&yacute;t chết v&igrave; bị &aacute;m s&aacute;t, Lee Yool bị mất tr&iacute; nhớ v&agrave; lang thang suốt 100 ng&agrave;y với một th&acirc;n phận v&agrave; nh&acirc;n c&aacute;ch mới. Trong khoảng thời gian n&agrave;y, ch&agrave;ng gặp gỡ Hong Shim (Nam Ji Hyun), người đứng đầu tổ chức ph&aacute; &aacute;n đầu ti&ecirc;n của Joseon. Việt B&aacute;o TV cập nhật những tin tức hot nhất về bộ phim. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Thu, 04 Oct 2018 10:21:00 +0700 Hậu Duệ Mặt Trời (Phiên Bản Việt) http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-viet-nam/hau-due-mat-troi-phien-ban-viet-aid-2263.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-viet-nam/hau-due-mat-troi-phien-ban-viet-aid-2263.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/10/-hau-due-mat-troi-phien-ban-viet.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Bộ phim truyền h&igrave;nh Hậu Duệ Mặt Trời (Phi&ecirc;n Bản Việt) được remake từ bản gốc H&agrave;n Quốc, giữ nguy&ecirc;n tinh thần v&agrave; cốt truyện của phi&ecirc;n bản gốc. ​Tuy nhi&ecirc;n, Hậu duệ mặt trời Việt Nam cũng c&oacute; những t&igrave;nh huống ho&agrave;n to&agrave;n mới, tạo n&ecirc;n điểm kh&aacute;c biệt v&agrave; mang đậm tinh thần Việt hơn. Phim kể về những người l&iacute;nh Việt Nam trẻ tuổi với tinh thần y&ecirc;u nước lu&ocirc;n sẵn l&ograve;ng bảo vệ c&aacute;c cụ gi&agrave;, phụ nữ v&agrave; trẻ em, chiến đấu v&igrave; lẽ phải, v&igrave; đất nước v&agrave; những b&aacute;c sĩ hết m&igrave;nh v&igrave; bệnh nh&acirc;n d&ugrave; nguy hiểm cận kề. Kh&ocirc;ng chỉ vậy, đ&acirc;y c&ograve;n l&agrave; c&acirc;u chuyện t&igrave;nh y&ecirc;u đầy trắc trở v&agrave; l&atilde;ng mạn của những tuổi trẻ trước sứ mệnh với đất nước. Hậu duệ mặt trời phi&ecirc;n bản việt hứa hẹn sẽ l&agrave; bộ phim truyền cảm hứng hấp dẫn d&agrave;nh cho giới trẻ.</p> Việt Báo Thu, 04 Oct 2018 09:21:00 +0700 Diên Hi Công Lược http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/dien-hi-cong-luoc-aid-2262.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/dien-hi-cong-luoc-aid-2262.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/10/-dien-hi-cong-luoc.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Di&ecirc;n Hi C&ocirc;ng Lược&nbsp;lấy bối cảnh những năm đầu thời đại C&agrave;n Long, thiếu nữ Ngụy Anh Lạc (Ng&ocirc; Cẩn Ng&ocirc;n) v&agrave;o cung l&agrave;m cung nữ để điều tra ch&acirc;n tướng về c&aacute;i chết của người chị g&aacute;i v&agrave; thề gi&agrave;nh lại c&ocirc;ng l&yacute; cho chị m&igrave;nh. Ph&uacute; S&aacute;t ho&agrave;ng hậu (Tần Lam) l&agrave; người hiền đức, tu&acirc;n theo lễ ph&aacute;p, lo lắng Anh Lạc lầm đường lạc lối, v&igrave; vậy lu&ocirc;n tận lực trợ gi&uacute;p v&agrave; quan t&acirc;m c&ocirc;. Trong phim Diễn Hy C&ocirc;ng Lược, dưới sự dạy bảo của ho&agrave;ng hậu, Ngụy Anh Lạc từng bước trưởng th&agrave;nh v&agrave; trở th&agrave;nh một nữ quan ch&iacute;nh trực, ki&ecirc;n cường, bỏ lại l&ograve;ng o&aacute;n hận để sống một cuộc sống đ&uacute;ng đắn.</p> Việt Báo Thu, 04 Oct 2018 08:49:00 +0700