Xem tivi online, chương trình truyền hình trực tuyến – TV Chuyên trang xem tivi online, các chương trình truyền hình trên tất cả các kênh TV trực tuyến nhanh nhất, chất lượng cao http://tv.vietbao.vn/ Sun, 21 Oct 2018 05:16:09 +0700 vi © Việt Báo Việt Nam 2016 Chương trình 10 Trạng Quỳnh http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-viet-nam/trang-quynh-aid-2271.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-viet-nam/trang-quynh-aid-2271.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/10/-trang-quynh.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Trạng Quỳnh l&agrave; dự &aacute;n điện ảnh của đạo diễn Đức Thịnh - người đứng sau th&agrave;nh c&ocirc;ng của Si&ecirc;u Sao Si&ecirc;u Ngố trong dịp Tết 2018. Phim c&oacute; sự tham gia của Trấn Th&agrave;nh, Nh&atilde; Phương, Khả Như, Quốc Anh, C&ocirc;ng Dương... v&agrave; sẽ được ra mắt v&agrave;o th&aacute;ng 12 sắp tới.</p> <p style="text-align: justify;"> Việt Báo Fri, 19 Oct 2018 08:35:00 +0700 Bạn Ma Phiền Toái http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/ban-ma-phien-toai-aid-2270.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/ban-ma-phien-toai-aid-2270.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/10/-ban-ma-phien-toai.jpg'</a> <p>Bạn Ma Phiền To&aacute;i: Sau khi gặp tai nạn v&agrave; h&ocirc;n m&ecirc; hồn l&igrave;a khỏi x&aacute;c, thật o&aacute;i oăm khi người duy nhất nh&igrave;n thấy vi&ecirc;n cảnh s&aacute;t Tae-jin (Kim Young Kwang) l&agrave; v&otilde; sư Judo Jang-Soo (Ma Dong Seok). Từ đ&oacute; k&eacute;o theo nhiều c&acirc;u chuyện dở kh&oacute;c dở cười giữa một v&otilde; sư với 0% ch&iacute;nh nghĩa v&agrave; cảnh s&aacute;t ma với 200% ch&iacute;nh nghĩa. Việt B&aacute;o TV sẽ cập nhật những <a href="tags/2560-b%E1%BA%A1n-ma-phi%E1%BB%81n-to%C3%A1i.html"><em><strong>Tin tức về phim Bạn Ma Phiền To&aacute;i</strong></em></a>. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Fri, 12 Oct 2018 08:14:00 +0700 Vì Sao Vụt Sáng - A Star Is Born http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/vi-sao-vut-sang-a-star-is-born-aid-2269.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/vi-sao-vut-sang-a-star-is-born-aid-2269.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/10/-vi-sao-vut-sang-a-star-is-born.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">V&igrave; Sao Vụt S&aacute;ng - A Star Is Born&nbsp;l&agrave; bộ phim điện ảnh đầu ti&ecirc;n m&agrave; nữ ca sĩ nổi tiếng Lady Gaga đảm nhiệm vai ch&iacute;nh. V&agrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; lần đầu nam diễn vi&ecirc;n Bradley Copper thử sức ở vai tr&ograve; đạo diễn. Bộ phim c&oacute; nội dung xoay quanh chuyện t&igrave;nh của anh ch&agrave;ng nghệ sĩ nhạc đồng qu&ecirc; Jacson Maine v&agrave; c&ocirc; n&agrave;ng sở hữu giọng h&aacute;t tuyệt vời Ally. Ngay khi mối quan hệ của cả hai đang ch&igrave;m đắm trong ngọt ng&agrave;o th&igrave; thử th&aacute;ch xuất hiện. Nếu như sự nghiệp ca h&aacute;t của Ally ng&agrave;y c&agrave;ng đi l&ecirc;n th&igrave; người y&ecirc;u của c&ocirc; - cũng ch&iacute;nh l&agrave; người đ&atilde; ph&aacute;t hiện ra t&agrave;i năng v&agrave; gi&uacute;p đỡ c&ocirc; rất nhiều - đang phải vật lộn t&igrave;m lại &aacute;nh h&agrave;o quang của m&igrave;nh. Bộ phim được ra rạp từ ng&agrave;y 04/10/2018. Việt B&aacute;o TV sẽ cập nhật những <a href="tags/2559-v%C3%AC-sao-v%E1%BB%A5t-s%C3%A1ng.html"><em><strong>tin tức về bộ phim V&igrave; Sao Vụt S&aacute;ng</strong></em></a> - A Star Is Born. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Thu, 11 Oct 2018 13:42:00 +0700 Song Thế Sủng Phi (Phần 2) http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/song-the-sung-phi-phan-2-aid-2268.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/song-the-sung-phi-phan-2-aid-2268.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/10/-song-the-sung-phi-phan-2.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Theo tiết lộ từ nh&agrave; sản xuất,&nbsp;Song Thế Sủng Phi (Phần 2) sẽ l&agrave; h&agrave;nh tr&igrave;nh &lsquo;theo đuổi vợ y&ecirc;u&rsquo; trắc trở của B&aacute;t Vương Mặc Li&ecirc;n Th&agrave;nh, khi Đ&agrave;n Nhi đ&atilde; mất sạch k&yacute; ức kiếp trước, l&atilde;ng qu&ecirc;n mối t&igrave;nh khắc cốt ghi t&acirc;m với anh ch&agrave;ng. B&ecirc;n cạnh Đ&agrave;n Nhi l&uacute;c n&agrave;y xuất hiện vị mưu sĩ nức tiếng Đ&ocirc;ng Nhạc Quốc - Trần Hựu Duy. B&aacute;t Vương sẽ l&agrave;m g&igrave; để gi&agrave;nh lại tr&aacute;i tim Đ&agrave;n Nhi, bảo vệ n&agrave;ng trước những &acirc;m mưu xoay quanh v&ograve;ng xo&aacute;y quyền lực ph&acirc;n tranh? Liệu những k&yacute; ức kiếp trước c&oacute; gi&uacute;p ch&agrave;ng thay đổi vận mệnh kiếp n&agrave;y? Phim c&oacute; thể được chiếu từ ng&agrave;y 14/10 hoặc 22/10. Việt B&aacute;o TV sẽ cập nhật những <a href="tags/2556-song-the-sung-phi-phan-2.html"><em><strong>Tin tức về phim Song Thế Sủng Phi phần 2</strong></em></a>. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Tue, 09 Oct 2018 14:22:00 +0700 Ta Ở Đại Lý Tự Làm Thú Cưng http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/ta-o-dai-ly-tu-lam-thu-cung-aid-2267.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/ta-o-dai-ly-tu-lam-thu-cung-aid-2267.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/10/-ta-o-dai-ly-tu-lam-thu-cung.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Phim Ta Ở Đại L&yacute; Tự L&agrave;m Th&uacute; Cưng được chuyển thể từ tiểu thuyết "Kiếp sống th&uacute; cưng của Đại L&yacute; Tự thiếu khanh" của t&aacute;c giả Mạch Thượng Nh&acirc;n Như Ngọc. C&acirc;u chuyện kể về c&ocirc; sinh vi&ecirc;n vừa mới tốt nghiệp Như Tiểu Lam kh&ocirc;ng biết v&igrave; sao m&agrave; lại biến th&agrave;nh con m&egrave;o ở thời cổ đại, t&igrave;nh cờ được Thanh Mặc Nhan nhận nu&ocirc;i, v&agrave; từ đ&oacute; c&acirc;u chuyện t&igrave;nh dở kh&oacute;c dở cười v&agrave; kh&ocirc;ng k&eacute;m phần l&atilde;ng mạn bắt đầu. Hai người trải qua c&aacute;c kiểu y&ecirc;u đương ngọt ng&agrave;o của "sủng nh&acirc;n luyến" (th&uacute; cưng v&agrave; người) v&agrave; c&ograve;n c&ugrave;ng nhau vạch trần c&aacute;c kỳ &aacute;n v&agrave; những b&iacute; mật động trời ph&iacute;a sau Đại l&yacute; tự. Việt B&aacute;o TV cập nhật <a href="tags/2555-ta-o-dai-ly-tu-lam-thu-cung.html"><em><strong>Tin tức về phim Ta Ở Đại L&yacute; Tự L&agrave;m Th&uacute; Cưng</strong></em></a>. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Tue, 09 Oct 2018 13:51:00 +0700 Aquaman: Đế Vương Atlantis (2018) http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/aquaman-de-vuong-atlantis-2018-aid-2266.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/aquaman-de-vuong-atlantis-2018-aid-2266.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/10/-aquaman-de-vuong-atlantis-2018.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Sau những sự kiện trong Justice League, Arthur Curry/Aquaman trở về biển cả v&agrave; bắt đầu đảm nhận quyền thừa kế vương quốc Atlantis dưới sự cố vấn của c&ocirc;ng ch&uacute;a Mera. Thế nhưng, đế chế huyền thoại bao năm ẩn m&igrave;nh dưới l&ograve;ng biển s&acirc;u Atlantics sắp phải dậy s&oacute;ng khi Orm quyết t&acirc;m thu phục 7 chủng tộc nơi đ&aacute;y đại dương để ti&ecirc;u diệt to&agrave;n bộ sự sống tr&ecirc;n mặt đất. Giữa l&uacute;c biển xanh cuộn tr&agrave;o những đợt s&oacute;ng dữ dội nhất Aquaman sẽ đương đầu với mọi việc như thế n&agrave;o để bảo vệ qu&ecirc; hương v&agrave; thế giới? Bộ phim dự kiến khởi chiếu ng&agrave;y 21/12/2018 tại c&aacute;c rạp tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. Việt B&aacute;o TV cập nhật c&aacute;c Tin tức về phim Aquaman: Đế quốc Atlantis (2018). Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Mon, 08 Oct 2018 13:20:00 +0700 Hương Mật Tựa Khói Sương http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/huong-mat-tua-khoi-suong-aid-2265.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/huong-mat-tua-khoi-suong-aid-2265.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/10/-huong-mat-tua-khoi-suong.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Phim Hương Mật Tựa Kh&oacute;i Sương lấy bối cảnh của một thế giới thần ti&ecirc;n, trong thế giới đ&oacute; Dương Tử h&oacute;a th&acirc;n th&agrave;nh một quả tinh t&ecirc;n Cẩm Mịch tu luyện suốt hơn 4000 năm. Vốn l&agrave; con g&aacute;i của Hoa Thần nhưng chịu phải kiếp nạn từ nhỏ, Cẩm Mịch bị Hoa Thần d&ugrave;ng thuốc tuyệt t&igrave;nh khiến c&ocirc; trải qua qu&atilde;ng thời gian 4000 năm trong sự c&ocirc; đơn v&agrave; ngưỡng tưởng kh&ocirc;ng bao giờ c&oacute; thể gặp được một thi&ecirc;n duy&ecirc;n tiền định của m&igrave;nh.</p> Việt Báo Fri, 05 Oct 2018 09:39:00 +0700 Lang Quân 100 Ngày - 100 Days My Prince http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-han-quoc/lang-quan-100-ngay-100-days-my-prince-aid-2264.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-han-quoc/lang-quan-100-ngay-100-days-my-prince-aid-2264.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/10/-lang-quan-100-ngay-100-days-my-prince.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Trong phim&nbsp;Lang Qu&acirc;n 100 Ng&agrave;y (100 Days My Prince):&nbsp;Do Kyung Soo thủ vai Thế tử Lee Yool. Sau khi rơi xuống vực v&agrave; su&yacute;t chết v&igrave; bị &aacute;m s&aacute;t, Lee Yool bị mất tr&iacute; nhớ v&agrave; lang thang suốt 100 ng&agrave;y với một th&acirc;n phận v&agrave; nh&acirc;n c&aacute;ch mới. Trong khoảng thời gian n&agrave;y, ch&agrave;ng gặp gỡ Hong Shim (Nam Ji Hyun), người đứng đầu tổ chức ph&aacute; &aacute;n đầu ti&ecirc;n của Joseon. Việt B&aacute;o TV cập nhật những tin tức hot nhất về bộ phim. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Thu, 04 Oct 2018 10:21:00 +0700 Hậu Duệ Mặt Trời (Phiên Bản Việt) http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-viet-nam/hau-due-mat-troi-phien-ban-viet-aid-2263.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-viet-nam/hau-due-mat-troi-phien-ban-viet-aid-2263.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/10/-hau-due-mat-troi-phien-ban-viet.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Bộ phim truyền h&igrave;nh Hậu Duệ Mặt Trời (Phi&ecirc;n Bản Việt) được remake từ bản gốc H&agrave;n Quốc, giữ nguy&ecirc;n tinh thần v&agrave; cốt truyện của phi&ecirc;n bản gốc. ​Tuy nhi&ecirc;n, Hậu duệ mặt trời Việt Nam cũng c&oacute; những t&igrave;nh huống ho&agrave;n to&agrave;n mới, tạo n&ecirc;n điểm kh&aacute;c biệt v&agrave; mang đậm tinh thần Việt hơn. Phim kể về những người l&iacute;nh Việt Nam trẻ tuổi với tinh thần y&ecirc;u nước lu&ocirc;n sẵn l&ograve;ng bảo vệ c&aacute;c cụ gi&agrave;, phụ nữ v&agrave; trẻ em, chiến đấu v&igrave; lẽ phải, v&igrave; đất nước v&agrave; những b&aacute;c sĩ hết m&igrave;nh v&igrave; bệnh nh&acirc;n d&ugrave; nguy hiểm cận kề. Kh&ocirc;ng chỉ vậy, đ&acirc;y c&ograve;n l&agrave; c&acirc;u chuyện t&igrave;nh y&ecirc;u đầy trắc trở v&agrave; l&atilde;ng mạn của những tuổi trẻ trước sứ mệnh với đất nước. Hậu duệ mặt trời phi&ecirc;n bản việt hứa hẹn sẽ l&agrave; bộ phim truyền cảm hứng hấp dẫn d&agrave;nh cho giới trẻ.</p> Việt Báo Thu, 04 Oct 2018 09:21:00 +0700 Diên Hi Công Lược http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/dien-hi-cong-luoc-aid-2262.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/dien-hi-cong-luoc-aid-2262.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/10/-dien-hi-cong-luoc.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Di&ecirc;n Hi C&ocirc;ng Lược&nbsp;lấy bối cảnh những năm đầu thời đại C&agrave;n Long, thiếu nữ Ngụy Anh Lạc (Ng&ocirc; Cẩn Ng&ocirc;n) v&agrave;o cung l&agrave;m cung nữ để điều tra ch&acirc;n tướng về c&aacute;i chết của người chị g&aacute;i v&agrave; thề gi&agrave;nh lại c&ocirc;ng l&yacute; cho chị m&igrave;nh. Ph&uacute; S&aacute;t ho&agrave;ng hậu (Tần Lam) l&agrave; người hiền đức, tu&acirc;n theo lễ ph&aacute;p, lo lắng Anh Lạc lầm đường lạc lối, v&igrave; vậy lu&ocirc;n tận lực trợ gi&uacute;p v&agrave; quan t&acirc;m c&ocirc;. Trong phim Diễn Hy C&ocirc;ng Lược, dưới sự dạy bảo của ho&agrave;ng hậu, Ngụy Anh Lạc từng bước trưởng th&agrave;nh v&agrave; trở th&agrave;nh một nữ quan ch&iacute;nh trực, ki&ecirc;n cường, bỏ lại l&ograve;ng o&aacute;n hận để sống một cuộc sống đ&uacute;ng đắn.</p> Việt Báo Thu, 04 Oct 2018 08:49:00 +0700 Quỳnh Búp Bê http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-viet-nam/quynh-bup-be-aid-2261.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-viet-nam/quynh-bup-be-aid-2261.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/10/-quynh-bup-be.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Quỳnh B&uacute;p B&ecirc;&nbsp;l&agrave; phim truyền h&igrave;nh ch&iacute;nh kịch l&atilde;ng mạn của Việt Nam do NSƯT Mai Hồng Phong chịu tr&aacute;ch nhiệm đạo diễn, với phần kịch bản do Phạm Kim Ng&acirc;n, Đặng Minh Ch&acirc;u, Mai Việt v&agrave; Nguyễn Thu Thủy đảm nhận. Nguyễn B&aacute; Th&agrave;nh l&agrave; nh&agrave; sản xuất ch&iacute;nh của bộ phim. Phim do Trung t&acirc;m Sản xuất Phim truyền h&igrave;nh Việt Nam tham gia sản xuất.</p> Việt Báo Thu, 04 Oct 2018 08:23:00 +0700 Quái Vật Venom (2018) http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/quai-vat-venom-2018-aid-2260.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/quai-vat-venom-2018-aid-2260.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/10/-quai-vat-venom-2018.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Qu&aacute;i Vật Venom (2018): Những Symbiote c&oacute; nguồn gốc từ ngo&agrave;i h&agrave;nh tinh rơi xuống tr&aacute;i đất bị tổ chức Life Foundation của tiến sĩ Carlton Drake (Riz Ahmed) thu giữ. Với tham vọng thống trị khả năng của con người v&agrave; tạo ra những sinh vật nguy hiểm, họ đ&atilde; &acirc;m mưu thực hiện những th&iacute; nghiệm t&agrave;n bạo v&agrave; độc &aacute;c nhất nhằm đưa những sinh vật k&yacute; sinh n&agrave;y v&agrave;o cơ thể con người.</p> Việt Báo Thu, 04 Oct 2018 07:56:00 +0700 Hậu Cung Như Ý Truyện http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/hau-cung-nhu-y-truyen-aid-2259.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/hau-cung-nhu-y-truyen-aid-2259.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/10/-hau-cung-nhu-y-truyen.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Phim Hậu Cung Như &Yacute; Truyện&nbsp;l&agrave; phần tiếp theo của bộ phim nổi tiếng Hậu cung Ch&acirc;n Ho&agrave;n truyện, cũng được chuyển thể từ tiểu thuyết Hậu cung - Như &Yacute; truyện của nh&agrave; văn Lưu Liễm Tử, Nội dung phim xoay quanh những &acirc;m mưu, minh tranh &aacute;m đấu trong hậu cung, mối t&igrave;nh của Ho&agrave;ng đế v&agrave; Như &Yacute; cũng như l&yacute; do m&agrave; Như &Yacute; (Kế ho&agrave;ng hậu) bị thất sủng, gi&aacute;ng vị, kh&ocirc;ng được ban thụy hiệu, một trong những b&iacute; ẩn lớn của Thanh triều.</p> Việt Báo Thu, 04 Oct 2018 07:47:00 +0700 Hoa Quỳnh Nở Muộn http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-viet-nam/hoa-quynh-no-muon-aid-2258.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-viet-nam/hoa-quynh-no-muon-aid-2258.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/07/-hoa-quynh-no-muon.jpg'</a> <p> <div> <div id="___plusone_0"></div> </div> </p> <p style="text-align: justify;">Hoa quỳnh nở muộn l&agrave; bộ phim t&acirc;m l&yacute; x&atilde; hội của đạo diễn Phan Ho&agrave;ng ra mắt năm 1993 với sự tham gia của c&aacute;c diễn vi&ecirc;n L&ecirc; C&ocirc;ng Tuấn Anh, Thu H&agrave;, Th&agrave;nh Lộc, Nguyễn Ch&aacute;nh T&iacute;n,&hellip;</p> <p style="text-align: justify;"> Việt Báo Fri, 13 Jul 2018 14:14:00 +0700 Nước mắt muộn màng http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-viet-nam/nuoc-mat-muon-mang-aid-2257.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-viet-nam/nuoc-mat-muon-mang-aid-2257.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/07/-nuoc-mat-muon-mang.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Nước mắt muộn m&agrave;ng l&agrave; bộ phim Việt Nam với sự tham gia của c&aacute;c diễn vi&ecirc;n Huỳnh Ph&uacute;, Hồng Hải, Đức Lễ, Thế Ho&agrave;ng,... Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Fri, 13 Jul 2018 14:07:00 +0700 Hiệp Nghĩa Kiến Thanh Thiên http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/hiep-nghia-kien-thanh-thien-aid-2256.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/hiep-nghia-kien-thanh-thien-aid-2256.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/07/-hiep-nghia-kien-thanh-thien.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Hiệp Nghĩa Kiến Thanh Thi&ecirc;n l&agrave; bộ&nbsp;phim&nbsp;xoay quanh những c&acirc;u chuyện đời tư c&ugrave;ng qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra ph&aacute; &aacute;n của nam hiệp Triển Chi&ecirc;u &ndash; đệ tử th&acirc;n t&iacute;n của Long đồ đại học sĩ Bao Chửng tr&ecirc;n bước đường h&agrave;nh tẩu, b&ocirc;n ba giang hồ.</p> <p style="text-align: justify;"> Việt Báo Fri, 13 Jul 2018 13:58:00 +0700 Mối Tình Ngang Trái http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-viet-nam/moi-tinh-ngang-trai-aid-2255.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-viet-nam/moi-tinh-ngang-trai-aid-2255.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/06/-moi-tinh-ngang-trai.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Bộ phim t&igrave;nh cảm Việt Nam: Mối T&igrave;nh Ngang Tr&aacute;i sẽ đem đến cho qu&yacute; vị kh&aacute;n giả những ph&uacute;t gi&acirc;y thư gi&atilde;n thoải m&aacute;i. Ch&uacute;c c&aacute;c bạn xem phim vui vẻ!</p> Việt Báo Tue, 19 Jun 2018 15:18:00 +0700 Kiêu Hãnh Và Định Kiến http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/kieu-hanh-va-dinh-kien-aid-2254.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/kieu-hanh-va-dinh-kien-aid-2254.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/06/-kieu-hanh-va-dinh-kien.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Ki&ecirc;u H&atilde;nh V&agrave; Định Kiến&nbsp;(tựa đề tiếng Anh Pride &amp; Prejudice) l&agrave; một bộ phim t&igrave;nh cảm của đạo diễn Joe Wright dựa tr&ecirc;n cuốn tiểu thuyết c&ugrave;ng t&ecirc;n của nh&agrave; văn Jane Austen xuất bản năm 1813.</p> <p style="text-align: justify;"> Việt Báo Tue, 19 Jun 2018 15:13:00 +0700 Hài Kịch: Chí Tài Hồi Trẻ http://tv.vietbao.vn/phim-hai-dac-sac/clip-hai/hai-kich-chi-tai-hoi-tre-aid-2253.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-hai-dac-sac/clip-hai/hai-kich-chi-tai-hoi-tre-aid-2253.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/06/-hai-kich-chi-tai-hoi-tre.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Tuyển tập những bộ phim h&agrave;i, clip h&agrave;i hay nhất v&agrave; mới nhất tr&ecirc;n Việt B&aacute;o TV: H&agrave;i Kịch: Ch&iacute; T&agrave;i Hồi Trẻ sẽ đem đến cho qu&iacute; vị những ph&uacute;t gi&acirc;y thư gi&atilde;n thoải m&aacute;i. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Sat, 16 Jun 2018 10:54:00 +0700 Truy Lùng Kinh Điển http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/truy-lung-kinh-dien-aid-2252.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/truy-lung-kinh-dien-aid-2252.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/06/-truy-lung-kinh-dien.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Tuyển tập những bộ phim h&agrave;nh động &Acirc;u Mỹ hay nhất v&agrave; mới nhất tr&ecirc;n Việt B&aacute;o TV: Truy L&ugrave;ng Kinh Điển với sự tham gia của d&agrave;n diễn vi&ecirc;n nổi tiếng. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Sat, 16 Jun 2018 10:20:00 +0700 Ngôi Nhà Chết Chóc http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/ngoi-nha-chet-choc-aid-2251.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/ngoi-nha-chet-choc-aid-2251.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/06/-ngoi-nha-chet-choc.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Phim Ng&ocirc;i Nh&agrave; Chết Ch&oacute;c l&agrave; bộ phim xoay quanh những sự kiện kỳ lạ diễn ra tại một ng&ocirc;i nh&agrave; b&iacute; ẩn nằm s&acirc;u trong rừng. Năm 1997, gia đ&igrave;nh Anderson biến mất khỏi ng&ocirc;i nh&agrave; m&agrave; kh&ocirc;ng để lại bất kỳ một dấu vết v&agrave; kh&ocirc;ng một ai c&oacute; lời giải th&iacute;ch cho c&acirc;u chuyện huyền b&iacute; n&agrave;y. 17 năm sau, người mẹ độc th&acirc;n Ruby v&agrave; đứa con trai nhỏ bị c&acirc;m của c&ocirc; - Adrian đ&atilde; chuyển đến ng&ocirc;i nh&agrave; ấy v&agrave; từ đ&acirc;y, h&agrave;ng loạt những vụ việc kinh ho&agrave;ng lại một lần nữa tiếp diễn trong ch&iacute;nh ng&ocirc;i nh&agrave; chết ch&oacute;c n&agrave;y. Ch&uacute;c c&aacute;c bạn xem phim vui vẻ!</p> Việt Báo Sat, 16 Jun 2018 10:15:00 +0700 Điềm Báo Kinh Hoàng http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/diem-bao-kinh-hoang-aid-2250.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/diem-bao-kinh-hoang-aid-2250.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/06/-diem-bao-kinh-hoang.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Điềm B&aacute;o Kinh Ho&agrave;ng l&agrave; bộ phim kinh dị kể về cặp vợ chồng rời bỏ lối sống th&agrave;nh thị s&ocirc;i nổi, Eveleigh (Isla Fisher) c&ugrave;ng chồng l&agrave; David (Anson Month) dọn đến sống tại một vườn nho xinh đẹp để chuẩn bị cho đứa con đầu l&ograve;ng.&nbsp;Tuy nhi&ecirc;n, Eveleign cho rằng nơi đ&acirc;y nơi đang bị quấy ph&aacute; bởi những &acirc;m thanh gh&ecirc; rợn v&agrave; h&igrave;nh b&oacute;ng ẩn hiện đầy s&aacute;t kh&iacute; của một kẻ mặc &aacute;o hoodie. Tuyệt vọng trong việc chứng minh m&igrave;nh vẫn c&ograve;n tỉnh t&aacute;o, Eveleigh t&igrave;m đến những người d&acirc;n địa phương để t&igrave;m hiểu về vườn nho nơi c&ocirc; đang sinh sống.&nbsp;Nhưng một khi những manh mối bắt đầu lộ ra, c&acirc;u trả lời lại tr&ocirc;i xa dần &ndash; Eveleigh v&agrave; đứa con trong bụng c&agrave;ng tiến s&acirc;u v&agrave;o c&aacute;c mối nguy hại kh&oacute; lường vượt ngo&agrave;i sức tưởng tượng. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Sat, 16 Jun 2018 10:10:00 +0700 Sát Thủ Máu Lạnh http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/sat-thu-mau-lanh-aid-2249.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/sat-thu-mau-lanh-aid-2249.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/06/-sat-thu-mau-lanh.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Tuyển tập những bộ phim h&agrave;nh động hay nhất tr&ecirc;n Việt B&aacute;o TV: S&aacute;t Thủ M&aacute;u Lạnh sẽ đem đến cho kh&aacute;n giả những gi&acirc;y ph&uacute;t xem phim thoải m&aacute;i. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Tue, 12 Jun 2018 15:39:00 +0700 Băng Cướp Giấu Mặt http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/bang-cuop-giau-mat-aid-2248.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/bang-cuop-giau-mat-aid-2248.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/06/-bang-cuop-giau-mat.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Tuyển tập những bộ phim h&agrave;nh động &Acirc;u Mỹ hay nhất v&agrave; mới nhất tr&ecirc;n Việt B&aacute;o TV: Băng Cướp Giấu Mặt sẽ đem đến cho qu&yacute; vị những gi&acirc;y ph&uacute;t xem phim thoải m&aacute;i. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Tue, 12 Jun 2018 15:37:00 +0700 Biệt Đội Bắn Tỉa http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/biet-doi-ban-tia-aid-2247.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/biet-doi-ban-tia-aid-2247.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/06/-biet-doi-ban-tia.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Tuyển tập những bộ phim h&agrave;nh động &Acirc;u Mỹ hay nhất v&agrave; mới nhất tr&ecirc;n tiện &iacute;ch Việt B&aacute;o TV: Biệt Đội Bắn Tỉa với sự tham gia của d&agrave;n diễn vi&ecirc;n nổi tiếng hollywood. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Tue, 12 Jun 2018 15:34:00 +0700 Hài Kịch: Đầy tớ khôn ngoan http://tv.vietbao.vn/phim-hai-dac-sac/phim-hai-hoai-linh/hai-kich-day-to-khon-ngoan-aid-2246.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-hai-dac-sac/phim-hai-hoai-linh/hai-kich-day-to-khon-ngoan-aid-2246.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/06/-hai-kich-day-to-khon-ngoan.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Tuyển tập những bộ phim h&agrave;i, clip h&agrave;i hay nhất v&agrave; mới nhất tr&ecirc;n Việt B&aacute;o TV: H&agrave;i Kịch: Đầy tớ kh&ocirc;n ngoan với sự tham gia của danh h&agrave;i Ho&agrave;i Linh c&ugrave;ng nhiều nghệ sĩ h&agrave;i nổi tiếng kh&aacute;c. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Thu, 07 Jun 2018 16:06:00 +0700 Hài Kịch: Điện thoại công cộng http://tv.vietbao.vn/phim-hai-dac-sac/phim-hai-hoai-linh/hai-kich-dien-thoai-cong-cong-aid-2245.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-hai-dac-sac/phim-hai-hoai-linh/hai-kich-dien-thoai-cong-cong-aid-2245.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/06/-hai-kich-dien-thoai-cong-cong.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Tuyển tập những bộ phim h&agrave;i, clip h&agrave;i hay v&agrave; mới nhất tr&ecirc;n Việt B&aacute;o TV: H&agrave;i Kịch: Điện thoại c&ocirc;ng cộng với sự tham gia của danh h&agrave;i Ho&agrave;i Linh,... Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Thu, 07 Jun 2018 15:56:00 +0700 Bầu Sô http://tv.vietbao.vn/phim-hai-dac-sac/phim-hai-hoai-linh/bau-so-aid-2244.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-hai-dac-sac/phim-hai-hoai-linh/bau-so-aid-2244.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/06/-bau-so.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Tuyển tập những bộ phim h&agrave;i, clip h&agrave;i hay nhất v&agrave; mới nhất tr&ecirc;n Việt B&aacute;o TV: Bầu S&ocirc; với sự tham gia của danh h&agrave;i Ho&agrave;i Linh. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Thu, 07 Jun 2018 15:54:00 +0700 Xe Ôm http://tv.vietbao.vn/phim-hai-dac-sac/clip-hai/xe-om-aid-2243.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-hai-dac-sac/clip-hai/xe-om-aid-2243.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/06/-xe-om.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Tuyển tập những bộ phim h&agrave;i, clip h&agrave;i hay nhất v&agrave; mới nhất tr&ecirc;n Việt B&aacute;o TV: Xe &Ocirc;m với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ h&agrave;i nổi tiếng như Bảo Chung,... Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Thu, 07 Jun 2018 15:34:00 +0700 Trận Chiến Kinh Điển http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/tran-chien-kinh-dien-aid-2242.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/tran-chien-kinh-dien-aid-2242.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/06/-tran-chien-kinh-dien.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Việt B&aacute;o TV giới thiệu đến c&aacute;c bạn bộ phim h&agrave;nh động Mỹ: Trận Chiến Kinh Điển với sự tham gia của nhiều diễn vi&ecirc;n nổi tiếng c&ugrave;ng những pha h&agrave;nh động m&atilde;n nh&atilde;n. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Thu, 07 Jun 2018 15:31:00 +0700