Xem tivi online, chương trình truyền hình trực tuyến – TV Chuyên trang xem tivi online, các chương trình truyền hình trên tất cả các kênh TV trực tuyến nhanh nhất, chất lượng cao http://tv.vietbao.vn/ Sat, 18 Aug 2018 16:06:10 +0700 vi © Việt Báo Việt Nam 2016 Chương trình 10 Hoa Quỳnh Nở Muộn http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-viet-nam/hoa-quynh-no-muon-aid-2258.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-viet-nam/hoa-quynh-no-muon-aid-2258.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/07/-hoa-quynh-no-muon.jpg'</a> <p> <div> <div id="___plusone_0"></div> </div> </p> <p style="text-align: justify;">Hoa quỳnh nở muộn l&agrave; bộ phim t&acirc;m l&yacute; x&atilde; hội của đạo diễn Phan Ho&agrave;ng ra mắt năm 1993 với sự tham gia của c&aacute;c diễn vi&ecirc;n L&ecirc; C&ocirc;ng Tuấn Anh, Thu H&agrave;, Th&agrave;nh Lộc, Nguyễn Ch&aacute;nh T&iacute;n,&hellip;</p> <p style="text-align: justify;"> Việt Báo Fri, 13 Jul 2018 14:14:00 +0700 Nước mắt muộn màng http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-viet-nam/nuoc-mat-muon-mang-aid-2257.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-viet-nam/nuoc-mat-muon-mang-aid-2257.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/07/-nuoc-mat-muon-mang.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Nước mắt muộn m&agrave;ng l&agrave; bộ phim Việt Nam với sự tham gia của c&aacute;c diễn vi&ecirc;n Huỳnh Ph&uacute;, Hồng Hải, Đức Lễ, Thế Ho&agrave;ng,... Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Fri, 13 Jul 2018 14:07:00 +0700 Hiệp Nghĩa Kiến Thanh Thiên http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/hiep-nghia-kien-thanh-thien-aid-2256.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/hiep-nghia-kien-thanh-thien-aid-2256.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/07/-hiep-nghia-kien-thanh-thien.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Hiệp Nghĩa Kiến Thanh Thi&ecirc;n l&agrave; bộ&nbsp;phim&nbsp;xoay quanh những c&acirc;u chuyện đời tư c&ugrave;ng qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra ph&aacute; &aacute;n của nam hiệp Triển Chi&ecirc;u &ndash; đệ tử th&acirc;n t&iacute;n của Long đồ đại học sĩ Bao Chửng tr&ecirc;n bước đường h&agrave;nh tẩu, b&ocirc;n ba giang hồ.</p> <p style="text-align: justify;"> Việt Báo Fri, 13 Jul 2018 13:58:00 +0700 Mối Tình Ngang Trái http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-viet-nam/moi-tinh-ngang-trai-aid-2255.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-viet-nam/moi-tinh-ngang-trai-aid-2255.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/06/-moi-tinh-ngang-trai.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Bộ phim t&igrave;nh cảm Việt Nam: Mối T&igrave;nh Ngang Tr&aacute;i sẽ đem đến cho qu&yacute; vị kh&aacute;n giả những ph&uacute;t gi&acirc;y thư gi&atilde;n thoải m&aacute;i. Ch&uacute;c c&aacute;c bạn xem phim vui vẻ!</p> Việt Báo Tue, 19 Jun 2018 15:18:00 +0700 Kiêu Hãnh Và Định Kiến http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/kieu-hanh-va-dinh-kien-aid-2254.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/kieu-hanh-va-dinh-kien-aid-2254.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/06/-kieu-hanh-va-dinh-kien.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Ki&ecirc;u H&atilde;nh V&agrave; Định Kiến&nbsp;(tựa đề tiếng Anh Pride &amp; Prejudice) l&agrave; một bộ phim t&igrave;nh cảm của đạo diễn Joe Wright dựa tr&ecirc;n cuốn tiểu thuyết c&ugrave;ng t&ecirc;n của nh&agrave; văn Jane Austen xuất bản năm 1813.</p> <p style="text-align: justify;"> Việt Báo Tue, 19 Jun 2018 15:13:00 +0700 Hài Kịch: Chí Tài Hồi Trẻ http://tv.vietbao.vn/phim-hai-dac-sac/clip-hai/hai-kich-chi-tai-hoi-tre-aid-2253.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-hai-dac-sac/clip-hai/hai-kich-chi-tai-hoi-tre-aid-2253.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/06/-hai-kich-chi-tai-hoi-tre.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Tuyển tập những bộ phim h&agrave;i, clip h&agrave;i hay nhất v&agrave; mới nhất tr&ecirc;n Việt B&aacute;o TV: H&agrave;i Kịch: Ch&iacute; T&agrave;i Hồi Trẻ sẽ đem đến cho qu&iacute; vị những ph&uacute;t gi&acirc;y thư gi&atilde;n thoải m&aacute;i. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Sat, 16 Jun 2018 10:54:00 +0700 Truy Lùng Kinh Điển http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/truy-lung-kinh-dien-aid-2252.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/truy-lung-kinh-dien-aid-2252.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/06/-truy-lung-kinh-dien.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Tuyển tập những bộ phim h&agrave;nh động &Acirc;u Mỹ hay nhất v&agrave; mới nhất tr&ecirc;n Việt B&aacute;o TV: Truy L&ugrave;ng Kinh Điển với sự tham gia của d&agrave;n diễn vi&ecirc;n nổi tiếng. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Sat, 16 Jun 2018 10:20:00 +0700 Ngôi Nhà Chết Chóc http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/ngoi-nha-chet-choc-aid-2251.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/ngoi-nha-chet-choc-aid-2251.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/06/-ngoi-nha-chet-choc.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Phim Ng&ocirc;i Nh&agrave; Chết Ch&oacute;c l&agrave; bộ phim xoay quanh những sự kiện kỳ lạ diễn ra tại một ng&ocirc;i nh&agrave; b&iacute; ẩn nằm s&acirc;u trong rừng. Năm 1997, gia đ&igrave;nh Anderson biến mất khỏi ng&ocirc;i nh&agrave; m&agrave; kh&ocirc;ng để lại bất kỳ một dấu vết v&agrave; kh&ocirc;ng một ai c&oacute; lời giải th&iacute;ch cho c&acirc;u chuyện huyền b&iacute; n&agrave;y. 17 năm sau, người mẹ độc th&acirc;n Ruby v&agrave; đứa con trai nhỏ bị c&acirc;m của c&ocirc; - Adrian đ&atilde; chuyển đến ng&ocirc;i nh&agrave; ấy v&agrave; từ đ&acirc;y, h&agrave;ng loạt những vụ việc kinh ho&agrave;ng lại một lần nữa tiếp diễn trong ch&iacute;nh ng&ocirc;i nh&agrave; chết ch&oacute;c n&agrave;y. Ch&uacute;c c&aacute;c bạn xem phim vui vẻ!</p> Việt Báo Sat, 16 Jun 2018 10:15:00 +0700 Điềm Báo Kinh Hoàng http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/diem-bao-kinh-hoang-aid-2250.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/diem-bao-kinh-hoang-aid-2250.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/06/-diem-bao-kinh-hoang.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Điềm B&aacute;o Kinh Ho&agrave;ng l&agrave; bộ phim kinh dị kể về cặp vợ chồng rời bỏ lối sống th&agrave;nh thị s&ocirc;i nổi, Eveleigh (Isla Fisher) c&ugrave;ng chồng l&agrave; David (Anson Month) dọn đến sống tại một vườn nho xinh đẹp để chuẩn bị cho đứa con đầu l&ograve;ng.&nbsp;Tuy nhi&ecirc;n, Eveleign cho rằng nơi đ&acirc;y nơi đang bị quấy ph&aacute; bởi những &acirc;m thanh gh&ecirc; rợn v&agrave; h&igrave;nh b&oacute;ng ẩn hiện đầy s&aacute;t kh&iacute; của một kẻ mặc &aacute;o hoodie. Tuyệt vọng trong việc chứng minh m&igrave;nh vẫn c&ograve;n tỉnh t&aacute;o, Eveleigh t&igrave;m đến những người d&acirc;n địa phương để t&igrave;m hiểu về vườn nho nơi c&ocirc; đang sinh sống.&nbsp;Nhưng một khi những manh mối bắt đầu lộ ra, c&acirc;u trả lời lại tr&ocirc;i xa dần &ndash; Eveleigh v&agrave; đứa con trong bụng c&agrave;ng tiến s&acirc;u v&agrave;o c&aacute;c mối nguy hại kh&oacute; lường vượt ngo&agrave;i sức tưởng tượng. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Sat, 16 Jun 2018 10:10:00 +0700 Sát Thủ Máu Lạnh http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/sat-thu-mau-lanh-aid-2249.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/sat-thu-mau-lanh-aid-2249.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/06/-sat-thu-mau-lanh.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Tuyển tập những bộ phim h&agrave;nh động hay nhất tr&ecirc;n Việt B&aacute;o TV: S&aacute;t Thủ M&aacute;u Lạnh sẽ đem đến cho kh&aacute;n giả những gi&acirc;y ph&uacute;t xem phim thoải m&aacute;i. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Tue, 12 Jun 2018 15:39:00 +0700 Băng Cướp Giấu Mặt http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/bang-cuop-giau-mat-aid-2248.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/bang-cuop-giau-mat-aid-2248.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/06/-bang-cuop-giau-mat.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Tuyển tập những bộ phim h&agrave;nh động &Acirc;u Mỹ hay nhất v&agrave; mới nhất tr&ecirc;n Việt B&aacute;o TV: Băng Cướp Giấu Mặt sẽ đem đến cho qu&yacute; vị những gi&acirc;y ph&uacute;t xem phim thoải m&aacute;i. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Tue, 12 Jun 2018 15:37:00 +0700 Biệt Đội Bắn Tỉa http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/biet-doi-ban-tia-aid-2247.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/biet-doi-ban-tia-aid-2247.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/06/-biet-doi-ban-tia.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Tuyển tập những bộ phim h&agrave;nh động &Acirc;u Mỹ hay nhất v&agrave; mới nhất tr&ecirc;n tiện &iacute;ch Việt B&aacute;o TV: Biệt Đội Bắn Tỉa với sự tham gia của d&agrave;n diễn vi&ecirc;n nổi tiếng hollywood. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Tue, 12 Jun 2018 15:34:00 +0700 Hài Kịch: Đầy tớ khôn ngoan http://tv.vietbao.vn/phim-hai-dac-sac/phim-hai-hoai-linh/hai-kich-day-to-khon-ngoan-aid-2246.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-hai-dac-sac/phim-hai-hoai-linh/hai-kich-day-to-khon-ngoan-aid-2246.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/06/-hai-kich-day-to-khon-ngoan.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Tuyển tập những bộ phim h&agrave;i, clip h&agrave;i hay nhất v&agrave; mới nhất tr&ecirc;n Việt B&aacute;o TV: H&agrave;i Kịch: Đầy tớ kh&ocirc;n ngoan với sự tham gia của danh h&agrave;i Ho&agrave;i Linh c&ugrave;ng nhiều nghệ sĩ h&agrave;i nổi tiếng kh&aacute;c. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Thu, 07 Jun 2018 16:06:00 +0700 Hài Kịch: Điện thoại công cộng http://tv.vietbao.vn/phim-hai-dac-sac/phim-hai-hoai-linh/hai-kich-dien-thoai-cong-cong-aid-2245.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-hai-dac-sac/phim-hai-hoai-linh/hai-kich-dien-thoai-cong-cong-aid-2245.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/06/-hai-kich-dien-thoai-cong-cong.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Tuyển tập những bộ phim h&agrave;i, clip h&agrave;i hay v&agrave; mới nhất tr&ecirc;n Việt B&aacute;o TV: H&agrave;i Kịch: Điện thoại c&ocirc;ng cộng với sự tham gia của danh h&agrave;i Ho&agrave;i Linh,... Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Thu, 07 Jun 2018 15:56:00 +0700 Bầu Sô http://tv.vietbao.vn/phim-hai-dac-sac/phim-hai-hoai-linh/bau-so-aid-2244.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-hai-dac-sac/phim-hai-hoai-linh/bau-so-aid-2244.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/06/-bau-so.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Tuyển tập những bộ phim h&agrave;i, clip h&agrave;i hay nhất v&agrave; mới nhất tr&ecirc;n Việt B&aacute;o TV: Bầu S&ocirc; với sự tham gia của danh h&agrave;i Ho&agrave;i Linh. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Thu, 07 Jun 2018 15:54:00 +0700 Xe Ôm http://tv.vietbao.vn/phim-hai-dac-sac/clip-hai/xe-om-aid-2243.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-hai-dac-sac/clip-hai/xe-om-aid-2243.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/06/-xe-om.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Tuyển tập những bộ phim h&agrave;i, clip h&agrave;i hay nhất v&agrave; mới nhất tr&ecirc;n Việt B&aacute;o TV: Xe &Ocirc;m với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ h&agrave;i nổi tiếng như Bảo Chung,... Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Thu, 07 Jun 2018 15:34:00 +0700 Trận Chiến Kinh Điển http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/tran-chien-kinh-dien-aid-2242.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/tran-chien-kinh-dien-aid-2242.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/06/-tran-chien-kinh-dien.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Việt B&aacute;o TV giới thiệu đến c&aacute;c bạn bộ phim h&agrave;nh động Mỹ: Trận Chiến Kinh Điển với sự tham gia của nhiều diễn vi&ecirc;n nổi tiếng c&ugrave;ng những pha h&agrave;nh động m&atilde;n nh&atilde;n. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Thu, 07 Jun 2018 15:31:00 +0700 Bắn Tỉa Siêu Hạng http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/ban-tia-sieu-hang-aid-2241.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/ban-tia-sieu-hang-aid-2241.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/06/-ban-tia-sieu-hang.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Việt B&aacute;o TV giới thiệu đến c&aacute;c bạn bộ phim h&agrave;nh động &Acirc;u Mỹ: Bắn Tỉa Si&ecirc;u Hạng với sự tham gia của c&aacute;c diễn vi&ecirc;n hollywood nổi tiếng. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Wed, 06 Jun 2018 10:39:00 +0700 Kẻ Giấu Mặt http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/ke-giau-mat-aid-2240.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/ke-giau-mat-aid-2240.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/06/-ke-giau-mat.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Tuyển tập những bộ phim h&agrave;nh động Mỹ hay nhất v&agrave; mới nhất tr&ecirc;n Việt B&aacute;o TV: bộ phim Kẻ Giấu Mặt sẽ đem đến cho qu&yacute; vị những gi&acirc;y ph&uacute;t xem phim th&uacute; vị. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Wed, 06 Jun 2018 10:33:00 +0700 Thiếu Lâm Võ Nương http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/thieu-lam-vo-nuong-aid-2239.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/thieu-lam-vo-nuong-aid-2239.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/06/-thieu-lam-vo-nuong.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Thiếu L&acirc;m V&otilde; Vương l&agrave; một bộ phim truyền h&igrave;nh Hồng K&ocirc;ng. Bộ phim n&oacute;i về một h&ograve;a thượng gọi l&agrave; Đ&agrave;m Ch&iacute; ở Bắc Thiếu L&acirc;m, anh ta l&agrave; con trai duy nhất của Th&iacute;ch Kế Quan, &ocirc;ng l&agrave; một đại tướng qu&acirc;n lừng lẫy nhưng v&igrave; bị kẻ kh&aacute;c h&atilde;m hại n&ecirc;n vong th&acirc;n. Tam Cước v&agrave; Đ&agrave;m Ch&iacute; c&ugrave;ng nhau lớn l&ecirc;n v&agrave; c&ugrave;ng lẫn trốn nguy hiểm ở trong Bắc Thiếu L&acirc;m. Đ&agrave;m Ch&iacute; th&igrave; luyện tập v&otilde; c&ocirc;ng kh&ocirc;ng ngừng v&igrave; muốn tiến bộ để trả th&ugrave;, c&ograve;n Tam Cước th&igrave; ngược lại, anh ta kh&ocirc;ng tập luyện t&iacute;ch cực nhưng vẫn mơ ước c&oacute; v&otilde; c&ocirc;ng cao cường. Sau đ&oacute; trải qua rất nhiều biến cố, cuối c&ugrave;ng Đ&agrave;m Ch&iacute; cũng luyện được v&otilde; c&ocirc;ng thượng thừa, trả th&ugrave; cho cha mẹ. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Mon, 04 Jun 2018 10:55:00 +0700 Nàng Dâu Hạ Môn http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/nang-dau-ha-mon-aid-2238.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/nang-dau-ha-mon-aid-2238.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/06/-nang-dau-ha-mon.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">N&agrave;ng D&acirc;u Hạ M&ocirc;n&nbsp;l&agrave; một bộ phim truyền h&igrave;nh t&igrave;nh cảm do Đ&agrave;i Loan sản xuất với sự tham gia của c&aacute;c diễn vi&ecirc;n như l&agrave; L&ecirc; Yến San, Li&ecirc;u Tuấn, Lộ Chấn Thuần, Trương Vi&ecirc;n Đ&igrave;nh, L&acirc;m Dĩ, Trương Ph&uacute; Mỹ, Th&aacute;i Giao Hồng, Long Thiệu Hoa&hellip;..</p> <p style="text-align: justify;"> Việt Báo Mon, 04 Jun 2018 10:51:00 +0700 Lệnh Hủy Diệt http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/lenh-huy-diet-aid-2237.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/lenh-huy-diet-aid-2237.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/05/-lenh-huy-diet.jpg'</a> <p>Lệnh Hủy Diệt l&agrave; bộ phim h&agrave;nh động &Acirc;u - Mỹ với sự tham gia của c&aacute;c ng&ocirc;i sao phim h&agrave;nh động nổi tiếng. Ch&uacute;c c&aacute;c bạn xem phim vui vẻ!</p> Việt Báo Thu, 31 May 2018 10:57:00 +0700 Nhện Khổng Lồ http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/nhen-khong-lo-aid-2236.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/nhen-khong-lo-aid-2236.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/05/-nhen-khong-lo.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Nhện Khổng Lồ l&agrave; bộ phim khoa học viễn tưởng&nbsp; với sự tham gia của c&aacute;c ng&ocirc;i sao nổi tiếng. Ch&uacute;c c&aacute;c bạn xem phim vui vẻ!</p> Việt Báo Thu, 31 May 2018 10:47:00 +0700 Hiệp Sĩ Người Sói http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/hiep-si-nguoi-soi-aid-2235.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/hiep-si-nguoi-soi-aid-2235.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/05/-hiep-si-nguoi-soi.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Hiệp Sĩ Người S&oacute;i l&agrave; một bộ phim truyền h&igrave;nh d&atilde; sử v&otilde; thuật do Trung Quốc sản xuất được đạo diễn Chúc Qu&acirc;n s&aacute;ng t&aacute;c, hợp t&aacute;c c&ugrave;ng với bộ phim l&agrave; d&agrave;n diễn vi&ecirc;n đang rất được y&ecirc;u th&iacute;ch như l&agrave; Ti&ecirc;u &Acirc;n Tu&acirc;́n, Phan Tu&ecirc;̣ Như, Trương Minh Kiện, Vương H&acirc;n, Trần Hồng, Ng&ocirc; Thần Qu&acirc;n.... Nội dung bộ&nbsp;phim Hiệp Sĩ Người S&oacute;i&nbsp;xoay quanh Thi&ecirc;n H&agrave;nh một ch&agrave;ng thanh ni&ecirc;n đề cao c&aacute;i thiện v&agrave; gh&eacute;t bọn xấu.</p> <p style="text-align: justify;"> Việt Báo Wed, 30 May 2018 14:16:00 +0700 Hài Kịch: Gia đình tiều phu http://tv.vietbao.vn/phim-hai-dac-sac/phim-hai-hoai-linh/hai-kich-gia-dinh-tieu-phu-aid-2234.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-hai-dac-sac/phim-hai-hoai-linh/hai-kich-gia-dinh-tieu-phu-aid-2234.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/05/-hai-kich-gia-dinh-tieu-phu.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Tuyển tập những bộ phim h&agrave;i, clip h&agrave;i hay nhất v&agrave; mới nhất tr&ecirc;n Việt B&aacute;o TV: H&agrave;i Kịch: Gia đ&igrave;nh tiều phu với sự tham gia của danh h&agrave;i Ho&agrave;i Linh. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Tue, 29 May 2018 15:19:00 +0700 Hài Kịch: Quan huyện xử án http://tv.vietbao.vn/phim-hai-dac-sac/phim-hai-hoai-linh/hai-kich-quan-huyen-xu-an-aid-2233.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-hai-dac-sac/phim-hai-hoai-linh/hai-kich-quan-huyen-xu-an-aid-2233.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/05/-hai-kich-quan-huyen-xu-an.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Tuyển tập những bộ phim h&agrave;i, clip h&agrave;i hay nhất v&agrave; mới nhất tr&ecirc;n Việt B&aacute;o TV: H&agrave;i Kịch: Quan huyện xử &aacute;n với sự tham gia của danh h&agrave;i Ho&agrave;i Linh,... Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Tue, 29 May 2018 15:16:00 +0700 Hài Kịch: Không Đội Trời Chung http://tv.vietbao.vn/phim-hai-dac-sac/phim-hai-hoai-linh/hai-kich-khong-doi-troi-chung-aid-2232.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-hai-dac-sac/phim-hai-hoai-linh/hai-kich-khong-doi-troi-chung-aid-2232.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/05/-hai-kich-khong-doi-troi-chung.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Tuyển tập những bộ phim h&agrave;i, clip h&agrave;i hay nhất v&agrave; mới nhất tr&ecirc;n Việt B&aacute;o TV: H&agrave;i Kịch: Kh&ocirc;ng Đội Trời Chung với sự tham gia của danh h&agrave;i Ho&agrave;i Linh v&agrave; Th&uacute;y Nga,... Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Tue, 29 May 2018 15:12:00 +0700 Bóng Ma Tàn Ác http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/bong-ma-tan-ac-aid-2231.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/bong-ma-tan-ac-aid-2231.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/05/-bong-ma-tan-ac.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">B&oacute;ng Ma T&agrave;n &Aacute;c l&agrave; bộ phim kinh dị - ly kỳ kể về Juan v&agrave; Mia, 2 đứa trẻ sống ở những nơi kh&aacute;c nhau, đều bị &aacute;m ảnh mỗi đ&ecirc;m bởi một kẻ đột nhập giấu mặt. Sự xuất hiện của ch&uacute;ng c&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng trở n&ecirc;n mạnh mẽ hơn v&agrave; ảnh hưởng đến cuộc sống của 2 đứa trẻ.&nbsp;Sự lo lắng v&agrave; căng thẳng gia tăng khi cha mẹ của Juan v&agrave; Mia cũng chứng kiến được sự việc. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Mon, 28 May 2018 07:51:00 +0700 Sống Mãi http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/song-mai-aid-2230.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-trung-quoc/song-mai-aid-2230.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/05/-song-mai.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Sống M&atilde;i&nbsp;l&agrave; một bộ phim truyền h&igrave;nh t&igrave;nh cảm do Đ&agrave;i Loan sản xuất. Nội dung phim n&oacute;i về cuộc sống của gia đ&igrave;nh họ L&acirc;m sau khi người con trai cả quyết định cưới Xu&acirc;n Lan về l&agrave;m vợ, sự ghẻ lạnh của mẹ chồng l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n cho h&agrave;ng loạt rắc rối sau n&agrave;y m&agrave; c&ocirc; g&aacute;i đ&aacute;ng thương n&agrave;y phải g&aacute;nh chịu. Thục Quy&ecirc;n một c&ocirc; g&aacute;i xinh đẹp rất được l&ograve;ng mẹ chồng của Xu&acirc;n Lan, với ham muốn t&igrave;nh y&ecirc;u của Thi&ecirc;n Trụ v&agrave; thay thế vị tr&iacute; của Xu&acirc;n Lan n&ecirc;n Thục Quy&ecirc;n li&ecirc;n tiếp c&ocirc;ng k&iacute;ch mẹ của Thi&ecirc;n Trụ nhằm g&acirc;y th&ecirc;m nhiều s&oacute;ng gi&oacute; cho Xu&acirc;n Lan. Bộ phim với những m&acirc;u thuẫn đan xen về t&igrave;nh y&ecirc;u v&agrave; l&ograve;ng tin của cặp đ&ocirc;i Xu&acirc;n Lan v&agrave; Thi&ecirc;n Trụ. Ch&uacute;c c&aacute;c bạn xem phim vui vẻ!</p> Việt Báo Sat, 26 May 2018 07:34:00 +0700 Khoảng Cách Giữa Chúng Ta http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/khoang-cach-giua-chung-ta-aid-2229.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/khoang-cach-giua-chung-ta-aid-2229.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2018/05/-khoang-cach-giua-chung-ta.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Khoảng C&aacute;ch Giữa Ch&uacute;ng Ta l&agrave; c&acirc;u chuyện t&igrave;nh cảm hết sức nhẹ nh&agrave;ng, dễ thương về cậu b&eacute; Gardner Elliot (Asa Butterfield) &ndash; cậu b&eacute; đầu ti&ecirc;n được sinh ra v&agrave; nu&ocirc;i lớn tr&ecirc;n Sao Hỏa trong một dự &aacute;n của Nasa đưa con người ra ngo&agrave;i tr&aacute;i đất, mẹ cậu đ&atilde; qua đời ngay sau Gardner được sinh ra.&nbsp;M&atilde;i cho đến năm 16 tuổi, cậu b&eacute; v&ocirc; t&igrave;nh c&oacute; rung động đầu đời với một c&ocirc; b&eacute; Tulsa (Britt Robertson) ở Tr&aacute;i đất m&agrave; cậu quen qua mạng. Để từ đ&oacute;, cậu quyết định bắt đầu chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh của m&igrave;nh trở về tr&aacute;i đất v&agrave; chinh phục tr&aacute;i tim của Tulsa. Tất nhi&ecirc;n, với h&agrave;nh tr&igrave;nh trở về vạn dặm, Gardner gặp phải vấn đề về vật l&yacute; l&agrave; th&iacute;ch nghi với trọng lực của Tr&aacute;i Đất. V&agrave; c&acirc;u chuyện bắt đầu trở n&ecirc;n th&uacute; vị khi cả Gardner v&agrave; Tulsa c&ugrave;ng nhau trả lời c&acirc;u hỏi &ldquo;Tr&aacute;i đất c&oacute; g&igrave; vui?&rdquo;, c&ugrave;ng với mong muốn t&igrave;m được người bố m&agrave; Gardner chưa bao giờ gặp mặt. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Fri, 25 May 2018 07:50:00 +0700