Phim kinh dị - viến tưởng Ra đời từ những năm đầu của thế kỷ 20, cho đến nay phim Kinh Dị - Viễn Tưởng đã trở thành một thể loại được nhiều người ưa chuộng. Đối với dòng phim này, Việt Báo TV đem đến những bộ phim kinh dị, phim quái vật, phim ma cương thi, ma cà rồng,… với nhiều yếu tố rùng rợn, bí hiểm sẽ gợi cho người xem nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất. Bên cạnh đó, những bộ phim về về người ngoài hành tinh với yếu tố siêu nhiên, tưởng tượng cũng sẽ được cập nhật liên tục và nhanh chóng trên tivi online của Việt Báo để đáp ứng nhu cầu của khán giả. Phim Kinh Dị - Viễn Tưởng trên Việt Báo TV sẽ kích thích tâm trạng của người xem, đem lại cho người xem những cảm xúc bất ngờ hay lo sợ. Mời các bạn đón xem! http://tv.vietbao.vn/rss/chuong-trinh/phim-kinh-di-vien-tuong.rss Mon, 10 Dec 2018 06:22:04 +0700 vi © Việt Báo Việt Nam 2016 Phim Kinh Dị - Viễn Tưởng 10 Lời Nguyền Gia Tộc http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-kinh-di-vien-tuong/loi-nguyen-gia-toc-aid-1914.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-kinh-di-vien-tuong/loi-nguyen-gia-toc-aid-1914.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2017/08/-loi-nguyen-gia-toc.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Lời Nguyền Gia Tộc&nbsp;l&agrave; một bộ&nbsp;phim kinh dị&nbsp;do&nbsp;Việt Nam&nbsp;v&agrave;&nbsp;H&agrave;n Quốc&nbsp;đồng sản xuất năm&nbsp;2007&nbsp;v&agrave; được xem l&agrave; bộ phim kinh dị đầu ti&ecirc;n của Việt Nam t&aacute;i ngộ kh&aacute;n giả sau nhiều năm vắng b&oacute;ng thể loại n&agrave;y tr&ecirc;n m&agrave;n ảnh Việt Nam, tuy nhi&ecirc;n lại được cấp giấy ph&eacute;p ph&aacute;t h&agrave;nh chậm hơn hai phim kh&aacute;c.</p> Việt Báo Wed, 23 Aug 2017 09:47:00 +0700 Xem là sợ tè ra quần http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-kinh-di-vien-tuong/xem-la-so-te-ra-quan-aid-1898.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-truyen-hinh/phim-kinh-di-vien-tuong/xem-la-so-te-ra-quan-aid-1898.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2017/08/-xem-la-so-te-ra-quan.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Tuyển tập những bộ phim ma, phim kinh dị hay nhất v&agrave; mới nhất tr&ecirc;n Việt B&aacute;o TV: Xem l&agrave; sợ t&egrave; ra quần với sự hợp t&aacute;c của Việt Nam v&agrave; H&agrave;n Quốc. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Fri, 04 Aug 2017 10:55:00 +0700 Thế kỷ kinh dị (Karma) http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/the-ky-kinh-di-karma-aid-100.html <a href='http://tv.vietbao.vn/phim-dien-anh/dien-anh-nuoc-ngoai/the-ky-kinh-di-karma-aid-100.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2015/09/-the-ky-kinh-di-karma.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Phim bắt đầu từ vụ đắm t&agrave;u du lịch khiến hơn một nửa số người c&ugrave;ng l&agrave;m trong một c&ocirc;ng ty dược chết mất x&aacute;c. C&oacute; 8 người may mắn sống s&oacute;t thuộc nhiều th&agrave;nh phần kh&aacute;c nhau, từ gi&aacute;m đốc, vợ gi&aacute;m đốc, trưởng ph&ograve;ng đến nh&acirc;n vi&ecirc;n h&agrave;nh ch&aacute;nh, bảo vệ&hellip; Họ tr&ocirc;i dạt v&agrave;o hoang đảo, gặp một g&atilde; g&aacute;c đ&egrave;n hải đăng qu&aacute;i dị. V&agrave; trong căn nh&agrave; gỗ ẩn giấu nhiều b&iacute; mật, mỗi người bị &eacute;p phải kể lại một c&acirc;u chuyện đ&aacute;ng sợ nhất.</p> Việt Báo Tue, 22 Sep 2015 13:59:00 +0700