Tin tức thời sự Chuyên mục Thời sự của Việt Báo TV cập nhật những chương trình thời sự, tin tức thời sự trong ngày, các sự kiện nổi bật trong nước và thế giới. Các tin tức thời sự VTV, tin Thế giới, tin trong ngày, chuyển động 24h, Thể thao 24/7,… sẽ được Việt Báo TV cập nhật liên tục giúp các bạn nắm bắt nhanh nhất các vấn đề về xã hội, kinh tế, chính trị, đời sống...trong và ngoài nước. Nội dung các chương trình thời sự, tin tức thời sự trên Việt Báo TV phong phú, có thể mang đến cho người dùng nhiều sự lựa chọn khác nhau. Mời quý vị đón xem. http://tv.vietbao.vn/rss/chuong-trinh/tin-tuc-thoi-su.rss Mon, 10 Dec 2018 06:22:54 +0700 vi © Việt Báo Việt Nam 2016 Tin tức thời sự 10 Bản tin thể thao http://tv.vietbao.vn/thoi-su/ban-tin-the-thao-aid-914.html <a href='http://tv.vietbao.vn/thoi-su/ban-tin-the-thao-aid-914.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2016/09/-ban-tin-the-thao.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Bản tin thể thao của k&ecirc;nh Truyền h&igrave;nh Nh&acirc;n D&acirc;n cập nhật những tin tức thể thao, tin tức b&oacute;ng đ&aacute; của Việt Nam cũng như c&aacute;c nước tr&ecirc;n thế giới một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c. Chương tr&igrave;nh được ph&aacute;t s&oacute;ng v&agrave;o l&uacute;c 6h05 v&agrave; 19h45 h&agrave;ng ng&agrave;y tr&ecirc;n k&ecirc;nh Truyền h&igrave;nh Nh&acirc;n D&acirc;n. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Thu, 01 Sep 2016 09:40:00 +0700 Thời Sự Hôm Nay http://tv.vietbao.vn/thoi-su/thoi-su-hom-nay-aid-545.html <a href='http://tv.vietbao.vn/thoi-su/thoi-su-hom-nay-aid-545.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2016/08/-thoi-su-hom-nay.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Chương tr&igrave;nh&nbsp;<strong>Thời Sự H&ocirc;m Nay</strong> của k&ecirc;nh Truyền h&igrave;nh Nh&acirc;n D&acirc;n cập nhật những tin tức, sự kiện nổi bật ở trong nước cũng như tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới. Với độ tin cậy cao, những tin tức&nbsp;<span style="color: #333333; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px;">n&oacute;ng hổi trong ng&agrave;y sẽ được truyền tải đầy đủ nhất đến c&aacute;c bạn kh&aacute;n th&iacute;nh giả. Chương tr&igrave;nh được ph&aacute;t s&oacute;ng v&agrave;o 3 khung giờ: 6h30, 18h30 v&agrave; 22h h&agrave;ng ng&agrave;y. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</span></p> Việt Báo Sat, 27 Aug 2016 08:49:00 +0700 Bản tin Dự báo Thời tiết http://tv.vietbao.vn/thoi-su/ban-tin-du-bao-thoi-tiet-aid-531.html <a href='http://tv.vietbao.vn/thoi-su/ban-tin-du-bao-thoi-tiet-aid-531.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2016/07/-ban-tin-du-bao-thoi-tiet.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Chương tr&igrave;nh&nbsp;Bản tin Dự b&aacute;o Thời tiết tr&ecirc;n Việt B&aacute;o TV sẽ được cập nhật thường xuy&ecirc;n từ c&aacute;c bản tin thời tiết của c&aacute;c Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh như Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh Việt Nam VTV, k&ecirc;nh Truyền h&igrave;nh Nh&acirc;n D&acirc;n. Chương tr&igrave;nh được ph&aacute;t s&oacute;ng v&agrave;o nhiều khung giờ kh&aacute;c nhau trong ng&agrave;y. Mời qu&yacute; vị v&agrave; c&aacute;c bạn ch&uacute; &yacute; đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Fri, 29 Jul 2016 10:26:00 +0700 Thời sự VTV 19h http://tv.vietbao.vn/thoi-su/thoi-su-vtv-19h-aid-25.html <a href='http://tv.vietbao.vn/thoi-su/thoi-su-vtv-19h-aid-25.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2015/08/25-thoi-su-vtv-19h.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Chương tr&igrave;nh thời sự l&uacute;c 19h của VTV ph&aacute;t s&oacute;ng h&agrave;ng ng&agrave;y đem đến cho mọi người những th&ocirc;ng tin n&oacute;ng nhất, được dư luận quan t&acirc;m trong ng&agrave;y.</p> Việt Báo Fri, 26 Feb 2016 00:00:00 +0700 Lần Theo dấu vết http://tv.vietbao.vn/thoi-su/lan-theo-dau-vet-aid-219.html <a href='http://tv.vietbao.vn/thoi-su/lan-theo-dau-vet-aid-219.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2015/11/-lan-theo-dau-vet.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">NHỮNG B&Iacute; ẨN CỦA TỘI &Aacute;C, NHỮNG THỦ ĐOẠN TINH VI, từ những sợi chỉ mỏng manh tại hiện trường, đến tinh thần mưu tr&iacute; dũng cảm của c&aacute;c chiến sĩ c&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n đưa c&aacute;i &aacute;c ra &aacute;nh s&aacute;ng c&ocirc;ng l&yacute;.</p> Việt Báo Thu, 25 Feb 2016 14:36:00 +0700 Khoảnh khắc sinh tử http://tv.vietbao.vn/thoi-su/khoanh-khac-sinh-tu-aid-220.html <a href='http://tv.vietbao.vn/thoi-su/khoanh-khac-sinh-tu-aid-220.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2015/11/-khoanh-khac-sinh-tu.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Mỗi tập l&agrave; 1 c&acirc;u chuyện c&oacute; thật trong cuộc sống, t&igrave;nh huống kịch t&iacute;nh c&oacute; thật được ghi h&igrave;nh từ thực tế c&oacute; t&aacute;i hiện cho người xem hiểu t&igrave;nh tiết v&agrave; tạo hiệu ứng đặc biệt từ những số phận đ&atilde; trải qua giờ ph&uacute;t sinh tử&hellip;</p> Việt Báo Thu, 25 Feb 2016 11:06:00 +0700 Khoảnh khắc thường ngày http://tv.vietbao.vn/thoi-su/khoanh-khac-thuong-ngay-aid-366.html <a href='http://tv.vietbao.vn/thoi-su/khoanh-khac-thuong-ngay-aid-366.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2016/02/-khoanh-khac-thuong-ngay.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Ph&aacute;t s&oacute;ng h&agrave;ng ng&agrave;y v&agrave;o 18h25 tr&ecirc;n VTV1, "Khoảnh khắc thường ng&agrave;y" l&agrave; những c&acirc;u chuyện c&oacute; thật, mang th&ocirc;ng điệp nh&acirc;n văn trong cuộc sống. Mỗi ng&agrave;y chương tr&igrave;nh đều gửi gắm một th&ocirc;ng điệp gi&uacute;p cho cuộc sống ng&agrave;y c&agrave;ng tốt đẹp hơn. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Thu, 25 Feb 2016 00:00:00 +0700 Đèn Giao Thông http://tv.vietbao.vn/thoi-su/den-giao-thong-aid-373.html <a href='http://tv.vietbao.vn/thoi-su/den-giao-thong-aid-373.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2016/02/-den-giao-thong.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Tối qua 23/5/2013, chương tr&igrave;nh ch&iacute;nh luận "Đ&egrave;n Giao Th&ocirc;ng" đ&atilde; ch&iacute;nh được ph&aacute;t s&oacute;ng tr&ecirc;n k&ecirc;nh VTV1 v&agrave;o l&uacute;c 22h15. Đ&acirc;y được coi l&agrave; chương tr&igrave;nh nhằm n&acirc;ng cao văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng trong cộng đồng từ đ&oacute; x&acirc;y dựng mạng lưới giao th&ocirc;ng ổn định, thuận tiện.</p> Việt Báo Wed, 24 Feb 2016 15:49:00 +0700 Kinh Tế - Thị Trường http://tv.vietbao.vn/thoi-su/kinh-te-thi-truong-aid-370.html <a href='http://tv.vietbao.vn/thoi-su/kinh-te-thi-truong-aid-370.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2016/02/-kinh-te-thi-truong.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Kinh Tế - Thị Trường l&agrave; chương tr&igrave;nh th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n k&ecirc;nh VTV8 - Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh Việt Nam. Bản tin cập nhật t&igrave;nh h&igrave;nh ph&aacute;t triển, những biến động v&agrave; dự đo&aacute;n về kinh tế - thị trường Việt Nam. Chương tr&igrave;nh được ph&aacute;t s&oacute;ng l&uacute;c 19h45 h&agrave;ng ng&agrave;y tr&ecirc;n k&ecirc;nh VTV8. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Wed, 24 Feb 2016 11:16:00 +0700 Kết nối miền Trung http://tv.vietbao.vn/thoi-su/ket-noi-mien-trung-aid-369.html <a href='http://tv.vietbao.vn/thoi-su/ket-noi-mien-trung-aid-369.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2016/02/-ket-noi-mien-trung.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Chương tr&igrave;nh Kết nối miền Trung l&agrave; chương tr&igrave;nh tin tức tổng hợp của Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Việt Nam, cập nhật những th&ocirc;ng tin mới v&agrave; nổi bật trong ng&agrave;y tại c&aacute;c tỉnh miền Trung v&agrave; T&acirc;y Nguy&ecirc;n. Chương tr&igrave;nh ph&aacute;t s&oacute;ng l&uacute;c 6h45 v&agrave; 23h15 từ thứ 2 đến thứ 6 h&agrave;ng tuần tr&ecirc;n k&ecirc;nh VTV8. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Tue, 23 Feb 2016 15:21:00 +0700 Báo Chí Toàn Cảnh http://tv.vietbao.vn/thoi-su/bao-chi-toan-canh-aid-368.html <a href='http://tv.vietbao.vn/thoi-su/bao-chi-toan-canh-aid-368.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2016/02/-bao-chi-toan-canh.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">B&aacute;o ch&iacute; to&agrave;n cảnh l&agrave; chương tr&igrave;nh mang t&iacute;nh thời sự của Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Việt Nam. Những sự kiện đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; trong tuần được đăng tải tr&ecirc;n c&aacute;c b&aacute;o sẽ được ph&acirc;n t&iacute;ch dưới nhiều g&oacute;c độ trong chương tr&igrave;nh B&aacute;o ch&iacute; to&agrave;n cảnh. Chương tr&igrave;nh được ph&aacute;t mới l&uacute;c 7h05 v&agrave; ph&aacute;t lại l&uacute;c 15h00 ng&agrave;y Chủ nhật. Mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Tue, 23 Feb 2016 13:35:00 +0700 Bản Tin Tài Chính Tiêu Dùng http://tv.vietbao.vn/thoi-su/ban-tin-tai-chinh-tieu-dung-aid-367.html <a href='http://tv.vietbao.vn/thoi-su/ban-tin-tai-chinh-tieu-dung-aid-367.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2016/02/-ban-tin-tai-chinh-tieu-dung.jpg'</a> <p>Bản tin T&agrave;i Ch&iacute;nh Ti&ecirc;u d&ugrave;ng thuộc Trung t&acirc;m tin tức VTV24 - Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Việt Nam. Chương tr&igrave;nh cung cấp những th&ocirc;ng tin ti&ecirc;u d&ugrave;ng mới về gi&aacute; cả thị trường, sản phẩm - dịch vụ mới, những mẹo vặt trong cuộc sống để vảo vệ quyền lợi của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng.</p> Việt Báo Tue, 23 Feb 2016 11:26:00 +0700 Thức dậy cùng VTV7 http://tv.vietbao.vn/thoi-su/thuc-day-cung-vtv7-aid-364.html <a href='http://tv.vietbao.vn/thoi-su/thuc-day-cung-vtv7-aid-364.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2016/02/-thuc-day-cung-vtv7.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">L&ecirc;n s&oacute;ng từ 1/1/2016, VTV7 chắc chắn sẽ đem đến cho kh&aacute;n giả những chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục giải tr&iacute; hấp dẫn, th&uacute; vị. Thức dậy c&ugrave;ng VTV7 sẽ khởi đầu một ng&agrave;y mới với nhiều hoạt động d&agrave;nh cho cả gia đ&igrave;nh. Những bộ phim hoạt h&igrave;nh dễ thương v&agrave; những kinh nghiệm sống sẽ được gửi đến c&aacute;c bậc cha mẹ v&agrave; con c&aacute;i trong chương tr&igrave;nh Thức dậy c&ugrave;ng VTV7. Chương tr&igrave;nh ph&aacute;t s&oacute;ng l&uacute;c 6h - 7h h&agrave;ng ng&agrave;y tr&ecirc;n k&ecirc;nh VTV7, mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Mon, 22 Feb 2016 14:01:00 +0700 Hành trình 24h http://tv.vietbao.vn/thoi-su/hanh-trinh-24h-aid-363.html <a href='http://tv.vietbao.vn/thoi-su/hanh-trinh-24h-aid-363.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2016/02/-hanh-trinh-24h.jpg'</a> <p style="text-align: justify;"><strong>H&agrave;nh tr&igrave;nh 24h</strong> l&agrave; chương tr&igrave;nh mới về giao th&ocirc;ng vận tải của Trung t&acirc;m Tin tức VTV24. Đ&acirc;y l&agrave; lĩnh vực li&ecirc;n quan đến tất cả mọi đối tượng v&agrave; tầng lớp trong x&atilde; hội. Mỗi người d&acirc;n h&agrave;ng ng&agrave;y đều trực tiếp hoặc gi&aacute;n tiếp tham gia giao th&ocirc;ng, từ đường bộ, đường sắt đến đường thuỷ, h&agrave;ng kh&ocirc;ng. Do đ&oacute;, những th&ocirc;ng tin, vấn đề về giao th&ocirc;ng, t&igrave;nh trạng giao th&ocirc;ng lu&ocirc;n l&agrave; mối quan t&acirc;m của c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n.</p> Việt Báo Mon, 22 Feb 2016 10:53:00 +0700 Người Việt Bốn Phương http://tv.vietbao.vn/thoi-su/nguoi-viet-bon-phuong-aid-233.html <a href='http://tv.vietbao.vn/thoi-su/nguoi-viet-bon-phuong-aid-233.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2015/11/-nguoi-viet-bon-phuong.jpg'</a> <p>Thay v&igrave; được ph&aacute;t s&oacute;ng h&agrave;ng ng&agrave;y với thời lượng 5 ph&uacute;t v&agrave;o l&uacute;c 01h00 tr&ecirc;n k&ecirc;nh VTV4, Tin tức cộng đồng với t&ecirc;n gọi mới l&agrave; Bản tin Người Việt bốn phương hiện c&oacute; thời lượng 15 ph&uacute;t. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những đổi mới hấp dẫn với phần tin tức thời sự của k&ecirc;nh truyền h&igrave;nh đối ngoại &ndash; Đ&agrave;i THVN (VTV4).</p> <p> Việt Báo Tue, 17 Nov 2015 14:29:00 +0700 Tòa tuyên án http://tv.vietbao.vn/thoi-su/toa-tuyen-an-aid-136.html <a href='http://tv.vietbao.vn/thoi-su/toa-tuyen-an-aid-136.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2015/10/-toa-tuyen-an.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Đ&acirc;y l&agrave; chương tr&igrave;nh nhằm phổ biến kiến thức, tăng cường năng lực ph&aacute;p luật cho đối tượng thanh thiếu ni&ecirc;n, do Trung t&acirc;m thanh thiếu ni&ecirc;n (VTV6) sản xuất c&ugrave;ng sự phối hợp chặt chẽ của Học viện Tư ph&aacute;p (Bộ Tư ph&aacute;p), TANDTC, trường Đại học S&acirc;n khấu v&agrave; Điện ảnh.</p> Việt Báo Thu, 01 Oct 2015 10:55:00 +0700 Thế giới 24h chuyển động http://tv.vietbao.vn/thoi-su/the-gioi-24h-chuyen-dong-aid-135.html <a href='http://tv.vietbao.vn/thoi-su/the-gioi-24h-chuyen-dong-aid-135.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2015/10/-the-gioi-24h-chuyen-dong.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Thế giới 24h chuyển động: G&oacute;c nh&igrave;n hấp dẫn về c&aacute;c vấn đề quốc tế. L&ecirc;n s&oacute;ng số đầu ti&ecirc;n v&agrave;o 0h00 ng&agrave;y 7/4, bản tin Thế giới 24h chuyển động sẽ mang tới cho kh&aacute;n giả g&oacute;c nh&igrave;n gần gũi, hấp dẫn hơn về c&aacute;c vấn đề quốc tế.</p> Việt Báo Thu, 01 Oct 2015 10:13:00 +0700 Bản tin Tài chính Kinh doanh http://tv.vietbao.vn/thoi-su/ban-tin-tai-chinh-kinh-doanh-aid-134.html <a href='http://tv.vietbao.vn/thoi-su/ban-tin-tai-chinh-kinh-doanh-aid-134.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2015/10/-ban-tin-tai-chinh-kinh-doanh.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Bản tin T&agrave;i ch&iacute;nh kinh doanh kh&ocirc;ng chỉ cập nhật những diễn biến mới nhất trong lĩnh vực kinh tế, t&agrave;i ch&iacute;nh, m&agrave; c&ograve;n đưa ra những g&oacute;c nh&igrave;n đa chiều về những diễn biến n&oacute;ng của nền kinh tế trong nước v&agrave; quốc tế. Chương tr&igrave;nh được ph&aacute;t s&oacute;ng tr&ecirc;n VTV1 từ thứ 2 đến thứ 6 h&agrave;ng tuần v&agrave;o 3 khung giờ: 7h, 12h30 v&agrave; 21h30.</p> Việt Báo Thu, 01 Oct 2015 09:49:00 +0700 Vấn đề hôm nay http://tv.vietbao.vn/thoi-su/van-de-hom-nay-aid-132.html <a href='http://tv.vietbao.vn/thoi-su/van-de-hom-nay-aid-132.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2015/09/-van-de-hom-nay.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Vấn đề h&ocirc;m nay l&agrave; một chương tr&igrave;nh ch&iacute;nh luận, với thời lượng 22 ph&uacute;t, mang đến cho kh&aacute;n giả một g&oacute;c nh&igrave;n chuy&ecirc;n s&acirc;u, to&agrave;n diện v&agrave; đa chiều về c&aacute;c vấn đề, sự kiện n&oacute;ng trong ng&agrave;y. Chương tr&igrave;nh sẽ c&oacute; 3 người dẫn ch&iacute;nh l&agrave; c&aacute;c nh&agrave; b&aacute;o Quang Minh, Đức Ho&agrave;ng v&agrave; Diệp Anh. Chương tr&igrave;nh được l&ecirc;n s&oacute;ng c&aacute;c ng&agrave;y trong tuần (trừ thứ 7, CN) v&agrave;o 22h00 bắt đầu từ ng&agrave;y 01/12/2014 tr&ecirc;n k&ecirc;nh VTV1. Mời qu&yacute; vị đ&oacute;n xem.</p> Việt Báo Wed, 30 Sep 2015 16:20:00 +0700 Cà phê sáng http://tv.vietbao.vn/thoi-su/ca-phe-sang-aid-84.html <a href='http://tv.vietbao.vn/thoi-su/ca-phe-sang-aid-84.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2015/09/-ca-phe-sang.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">L&ecirc;n s&oacute;ng VTV3 số đầu ti&ecirc;n v&agrave;o ng&agrave;y 9/7, "Caf&eacute; s&aacute;ng" đ&atilde; mang đến cho người xem những cung bậc cảm x&uacute;c kh&aacute;c nhau v&agrave; kiến thức bổ &iacute;ch để bắt đầu một ng&agrave;y mới. Caf&eacute; s&aacute;ng với VTV3 l&agrave; chương tr&igrave;nh dạng bản tin tổng hợp c&aacute;c lĩnh vực văn h&oacute;a, giải tr&iacute;; c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan tới đời sống, l&ecirc;n s&oacute;ng VTV3 từ 7h - 8h tất cả c&aacute;c ng&agrave;y trong tuần.</p> <p>&nbsp;</p> Việt Báo Thu, 17 Sep 2015 15:43:00 +0700 Nhịp đập 360 độ thể thao http://tv.vietbao.vn/thoi-su/nhip-dap-360-do-the-thao-aid-31.html <a href='http://tv.vietbao.vn/thoi-su/nhip-dap-360-do-the-thao-aid-31.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2015/09/31-nhip-dap-360-do-the-thao.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Nhịp đập 360 độ Thể thao ph&aacute;t s&oacute;ng tr&ecirc;n VTV3 v&agrave; VTV3 HD v&agrave;o 6h00 c&aacute;c ng&agrave;y trong tuần. Đ&acirc;y l&agrave; chương tr&igrave;nh của Ban Sản xuất c&aacute;c chương tr&igrave;nh Thể thao, Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Việt Nam sản xuất nhằm mang đến cho người h&acirc;m mộ thể thao c&aacute;i nh&igrave;n to&agrave;n cảnh v&agrave; nhanh nhất về c&aacute;c sự kiện thể thao Việt Nam v&agrave; thế giới.</p> Việt Báo Tue, 01 Sep 2015 13:59:00 +0700 Cuộc sống thường ngày http://tv.vietbao.vn/thoi-su/cuoc-song-thuong-ngay-aid-29.html <a href='http://tv.vietbao.vn/thoi-su/cuoc-song-thuong-ngay-aid-29.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2015/08/-cuoc-song-thuong-ngay.jpg'</a> <p style="text-align: justify;"><span lang="EN-US">L&ecirc;n s&oacute;ng từ năm 2007, chương tr&igrave;nh&nbsp;Cuộc sống thường ng&agrave;y&nbsp;ph&aacute;t s&oacute;ng tr&ecirc;n k&ecirc;nh VTV1 đ&atilde; trở th&agrave;nh một điểm hẹn quen thuộc của kh&aacute;n giả truyền h&igrave;nh v&agrave;o mỗi buổi chiều.</span></p> Việt Báo Mon, 31 Aug 2015 15:45:00 +0700 Thể thao 24/7 http://tv.vietbao.vn/thoi-su/the-thao-24-7-aid-28.html <a href='http://tv.vietbao.vn/thoi-su/the-thao-24-7-aid-28.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2015/08/-the-thao-24-7.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Thể thao 24/7 (tiếng Anh: Sports 24/7 - Sport 24 hour for a week; c&oacute; nghĩa l&agrave; Thể thao cập nhật 24 giờ trong suốt 7 ng&agrave;y) l&agrave; một chương tr&igrave;nh ph&aacute;t s&oacute;ng tr&ecirc;n k&ecirc;nh VTV1, VTV2, VTV3,...</p> Việt Báo Mon, 31 Aug 2015 15:29:00 +0700 Thế giới Góc nhìn http://tv.vietbao.vn/thoi-su/the-gioi-goc-nhin-aid-27.html <a href='http://tv.vietbao.vn/thoi-su/the-gioi-goc-nhin-aid-27.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2015/08/-the-gioi-goc-nhin.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Thế giới G&oacute;c nh&igrave;n l&agrave; những c&acirc;u chuyện, những g&oacute;c nh&igrave;n mới mẻ về đời sống thế giới, do ph&oacute;ng vi&ecirc;n c&aacute;c nước kể về những điều &ldquo;mắt thấy tai nghe&rdquo; tại đất nước của ch&iacute;nh họ. C&aacute;c ph&oacute;ng sự trong chương tr&igrave;nh ho&agrave;n to&agrave;n được c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n nước ngo&agrave;i thực hiện.</p> Việt Báo Mon, 31 Aug 2015 15:05:00 +0700 Chào buổi sáng http://tv.vietbao.vn/thoi-su/chao-buoi-sang-aid-26.html <a href='http://tv.vietbao.vn/thoi-su/chao-buoi-sang-aid-26.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2015/08/-chao-buoi-sang.jpg'</a> <p style="text-align: justify;"><span>Ch&agrave;o buổi s&aacute;ng l&agrave; chương tr&igrave;nh tin tức đầu ti&ecirc;n trong ng&agrave;y của Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Việt Nam. Chương tr&igrave;nh l&ecirc;n s&oacute;ng v&agrave;o 5h30 h&agrave;ng ng&agrave;y tr&ecirc;n k&ecirc;nh VTV1, mời c&aacute;c bạn đ&oacute;n xem.</span></p> Việt Báo Mon, 31 Aug 2015 14:46:00 +0700 Chuyển động 24h http://tv.vietbao.vn/thoi-su/chuyen-dong-24h-aid-24.html <a href='http://tv.vietbao.vn/thoi-su/chuyen-dong-24h-aid-24.html'> <img width='150' src='http://tv.vietbao.vn/images/tv2015/archives/2015/08/-chuyen-dong-24h.jpg'</a> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 9/10/2014, VTV đ&atilde; tổ chức lễ ra mắt chương tr&igrave;nh truyền h&igrave;nh đa phương tiện: Chuyển động 24h do Trung t&acirc;m Tin tức VTV 24, Đ&agrave;i THVN sản xuất.</p> Việt Báo Mon, 31 Aug 2015 13:14:00 +0700