Giọng hát Việt nhí 2016
Giọng hát Việt nhí 2016
Giọng hát Việt nhí 2016 đã chính thức quay trở lại. Về cấu trúc chương trình năm nay sẽ tuân theo format như mọi năm. Tuy nhiên, cũng có những điểm đổi mới.

Bình Luận