Triều Vương Quận Chúa - Cải Lương Hồ Quảng
Triều Vương Quận Chúa - Cải Lương Hồ Quảng
Tuyển tập những bộ phim cải lương hay nhất và mới nhất trên Việt Báo TV: Triều Vương Quận Chúa - Cải Lương Hồ Quảng với sự tham gia của Vũ Linh, Tài Linh, Chí Linh,... Mời các bạn đón xem.
Khát Vọng Trường Xuân - Cải Lương Hồ Quảng, Tuồng Cổ
Khát Vọng Trường Xuân - Cải Lương Hồ Quảng, Tuồng Cổ
Tuyển tập những bộ phim cải lương hay nhất và mới nhất trên Việt Báo TV: Cải Lương : Xuân Về Trên Đỉnh Mã Phi "Khát Vọng Trường Xuân" (Cải Lương Hồ Quảng,Tuồng Cổ Xưa Hay). Mời các bạn đón xem.
Vụ Án Huỳnh Thổ Cang - Cải Lương Hồ Quảng
Vụ Án Huỳnh Thổ Cang - Cải Lương Hồ Quảng
Tuyển tập những bộ phim cải lương hay nhất và mới nhất trên Việt Báo TV: Vụ Án Huỳnh Thổ Cang - Cải Lương Hồ Quảng với sự tham gia của các diễn viên Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm, Minh Vương,... Mời các bạn đón xem.
Thập Tam Thái Bảo - Cải Lương Hồ Quảng
Thập Tam Thái Bảo - Cải Lương Hồ Quảng
Tuyển tập những bộ phim cải lương hay nhất và mới nhất trên Việt Báo TV: Thập Tam Thái Bảo - Cải Lương Hồ Quảng với sự tham gia của nghệ sĩ Vũ Linh, Tài Linh, Kim Tử Long, Thanh Tòng, Thanh Hằng,... mời các bạn đón xem.
Một Ngày Làm Vua - Cải Lương Hồ Quảng
Một Ngày Làm Vua - Cải Lương Hồ Quảng
Tuyển tập phim cải lương hay nhất trên VIệt báo TV: Một Ngày Làm Vua - Cải Lương Hồ Quảng với sự tham gia của các diễn viên Diệp Lang, Thanh Thanh Tâm, Kim Tử Long, Minh Vương,....
Tiết Nhơn Quý Phá Ma Thiên Lãnh - Cải Lương Hồ Quảng
Tiết Nhơn Quý Phá Ma Thiên Lãnh - Cải Lương Hồ Quảng
Tuyển tập phim cải lương hay nhất trên Việt Báo TV: Tiết Nhơn Quý Phá Ma Thiên Lãnh - Cải Lương Hồ Quảng với sự tham gia của các nghệ sĩ Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm, Châu Thanh,... Mời các bạn đón xem.
Xin Một Lần Yêu Nhau - Cải Lương Hồ Quảng
Xin Một Lần Yêu Nhau - Cải Lương Hồ Quảng
Tuyển tập phim cải lương hay nhất trên Việt Báo TV: Xin Một Lần Yêu Nhau - Cải Lương Hồ Quảng với sự tham gia của các nghệ sĩ Trọng Phúc, Thanh Ngân,... Mời các bạn đón xem.
Kim Hồ Điệp - Cải Lương Hồ Quảng
Kim Hồ Điệp - Cải Lương Hồ Quảng
Tuyển tập phim cải lương hay nhất trên Việt Báo TV: Kim Hồ Điệp - Cải Lương Hồ Quảng với sự tham gia của các nghệ sĩ Vũ Linh, Kim Tử Long, Thoại Mỹ,... Mời các bạn đón xem.
Nước mắt Bao Thanh Thiên - Cải Lương Hồ Quảng
Nước mắt Bao Thanh Thiên - Cải Lương Hồ Quảng
Tuyển tập phim cải lương hay nhất trên Việt Báo TV: Nước mắt Bao Thanh Thiên - Cải Lương Hồ Quảng với sự tham gia của các nghệ sĩ Linh Tâm, Bảo Quốc, Vũ Linh,... Mời các bạn đón xem.
Mục Liên Tìm Mẹ - Cải Lương Hồ Quảng
Mục Liên Tìm Mẹ - Cải Lương Hồ Quảng
Tuyển tập phim cải lương hay nhất trên Việt Báo TV: Mục Liên Tìm Mẹ - Cải Lương Xã Hội với sự tham gia của các diễn viên Vũ Linh, Hồng Nga, Bảo Quốc,... Mời các bạn đón xem.
Lý Chơn Tâm Cởi Củi - Cải Lương Hồ Quảng
Lý Chơn Tâm Cởi Củi - Cải Lương Hồ Quảng
Tuyển tập phim cải lương hay nhất trên Việt Báo V: Lý Chơn Tâm Cởi Củi - Cải Lương Hồ Quảng với sự tham gia của Thanh Ngân, Trinh Trinh, Hữu Châu, Trần Kim Lợi,... Mời các bạn đón xem.
Thất Lâm Sơn Kỳ Án - Cải Lương Hồ Quảng
Thất Lâm Sơn Kỳ Án - Cải Lương Hồ Quảng
Tuyển tập phim cải lương hay nhất trên Việt Báo TV: Thất Lâm Sơn Kỳ Án - Cải Lương Hồ Quảng với sự tham gia của các nghệ sĩ Tài Linh, Thanh Ngân, Thanh Tòng,... Mời các bạn đón xem.
Trạng Sư Tống Thế Kiệt - Cải Lương Hồ Quảng
Trạng Sư Tống Thế Kiệt - Cải Lương Hồ Quảng
Tuyển tập phim cải lương hay nhất trên Việt Báo TV: Trạng Sư Tống Thế Kiệt - Cải Lương Hồ Quảng với sự tham gia của các nghệ sĩ Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Linh Tâm, Cẩm Thu, Trọng Phúc, Ngân Tuấn, Trinh Trinh,...
Song Hùng Kỳ Hiệp - Cải Lương Hồ Quảng
Song Hùng Kỳ Hiệp - Cải Lương Hồ Quảng
Tuyển tập phim cải lương hay nhất trên Việt Báo TV: Song Hùng Kỳ Hiệp - Cải Lương Hồ Quảng với sự tham gia của các diễn viên Công Minh, Hiếu Cảnh, Vũ Đức,... Mời các bạn đón xem.
Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài - Cải Lương Hồ Quảng
Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài - Cải Lương Hồ Quảng
Tuyển tập phim cải lương hay nhất trên Việt Báo TV: Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài - Cải Lương Hồ Quảng với sự tham gia của các nghệ sĩ Vũ Linh, Phượng Mai, Chí Linh, Diệp Lang
Nước Mắt Kẻ Sang Tần - Cải Lương Hồ Quảng
Nước Mắt Kẻ Sang Tần - Cải Lương Hồ Quảng
Tuyển tập cải lương hay nhất trên Việt Báo TV: Nước Mắt Kẻ Sang Tần - Cải Lương Hồ Quảng với sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương Vũ Linh, Tài Linh,.... Mời các bạn đón xem.
Bao Công Xử Án Trần Quốc Thanh - Cải Lương Hồ Quảng
Bao Công Xử Án Trần Quốc Thanh - Cải Lương Hồ Quảng
Tuyển tập phim cải lương hay nhất trên Việt Báo TV: Bao Công Xử Án Trần Quốc Thanh - Cải Lương Hồ Quảng với sự tham gia của các diễn viên Thoại Mỹ, Chí Linh, Trường Sơn,.... Mời các bạn đón xem.
Chúa Xứ Thánh Mẫu - Cải Lương Tuồng Cổ
Chúa Xứ Thánh Mẫu - Cải Lương Tuồng Cổ
Tuyển tập phim cải lương hay nhất trên Việt Báo TV: Chúa Xứ Thánh Mẫu - Cải Lương Tuồng Cổ với sự tham gia của Thanh Tòng, Cẩm Thu,... Mời các bạn đón xem.
Sắc Đẹp Nàng Vô Tội - Cải Lương Hồ Quảng
Sắc Đẹp Nàng Vô Tội - Cải Lương Hồ Quảng
Tuyển tập phim cải lương hay nhất trên Việt Báo TV: Sắc Đẹp Nàng Vô Tội - Cải Lương Hồ Quảng với sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương Vũ Linh, Ngọc Huyền, Kim Tử Long,... Mời các bạn đón xem.
Đường Minh Hoàng - Dương Quý Phi - Cải Lương Hồ Quảng
Đường Minh Hoàng - Dương Quý Phi - Cải Lương Hồ Quảng
Tuyển tập phim cải lương hay nhất trên Việt Báo TV: Đường Minh Hoàng - Dương Quý Phi - Cải Lương Hồ Quảng với sự tham gia của Vũ Linh, Phượng Mai,.... Vở cải lương thể hiện câu chuyện tình duyên giữa Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi, diễn ra trong giai đoạn nhà Đường đang thịnh thế. Vì vậy tình yêu của hai người được thể hiện trong khung cảnh xa hoa tột đỉnh. Người đời cho rằng chính sự yêu chiều thái quá của vua với Quý Phi là nguyên nhân khiến nhà Đường suy vong… Mời các bạn đón xem.

Bình Luận