Cuộc Chiến Luân Hồi
Cuộc Chiến Luân Hồi
Cuộc Chiến Luân Hồi - Edge Of Tomorrow vén màn một thế giới trong tương lai gần khi một chủng tộc ngoài hành tinh đáp xuống Trái Đất bằng một cuộc tấn công đẫm máu mà không một đơn vị quân đội nào trên hành tinh có thể chống cự nổi.

Bình Luận