Lòng căn phẫn (Some Kind Of Hate 2015)
Lòng căn phẫn (Some Kind Of Hate 2015)
Lòng Câm Phẫn​ - Some Kind of Hate 2015 kể về một cô gái có sức mạnh siêu nhiên thực hiện nhiệm vụ trả thù kinh hoàng....

Bình Luận