Thám Tử Ngoại Cảm 2 (Cheo yong 2 - 2015)
Thám Tử Ngoại Cảm 2 (Cheo yong 2 - 2015)
Thám Tử Ngoại Cảm 2 (The Ghost - Seeing Detective Cheo Yong 2) là bộ phim hình sự xoay quanh nhân vật Yoon Cheo Young (Oh Ji Ho) có khả năng đặc biệt là có thể nghe thấy, nhìn thấy và chạm vào các hồn ma.

Bình Luận