Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt
Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt
Trong phim Thiếu Niên Thần Thám Địch Nhân Kiệt chúng ta sẽ tìm hiểu cuộc đời của Địch Nhân Kiệt và Võ Tắc Thiên khi còn trẻ. Mở đầu bằng việc Địch Nhân Kiệt tham gia thi cử.

Bình Luận