Khai Não Cảnh Thám
Khai Não Cảnh Thám
Bộ phim Khai Não Cảnh Thám (16 tập) là bộ phim truyền hình cảnh sát thời đại do HKTV chế tác, do Huỳnh Nhật Hoa, Lý Xán Thâm, Lư Hải Bằng, Lâm Gia Hoa, Quan Sở Diệu, Huỳnh Chỉ Thanh, Huỳnh Chi Kỳ, Thang Di thủ diễn.

Bình Luận