Như Ý Cát Tường
Như Ý Cát Tường
Đới Xuân Dần, thiếu gia nhà họ Đới có truyền thống làm nghề gốm sứ ở Trường Lạc trấn, có ý định cưới một và chỉ một mỹ nữ tài sắc vẹn toàn. Cùng thời điểm ấy, Vạn Như Ý cùng cha tuần du đến Trường Lạc trấn nhằm mục đích chiêu thân.
Tình Nghịch Tam Thế Duyên
Tình Nghịch Tam Thế Duyên
Trong một lần thi hành nhiệm vụ, thanh tra Viên Kim Xương (Âu Dương Chấn Hoa) đã lỡ tay giết chết người vợ chưa cưới của mình Dương Tịch Tuyết (Quan Vịnh Hà). Trong giây phút đau khổ đó, linh hồn anh xuyên không trở về 3 kiếp trước của mình.

Bình Luận