Kỳ nghỉ bá đạo (vacation 2015)
Kỳ nghỉ bá đạo (vacation 2015)
Kỳ Nghỉ Bá Đạo (Vacation 2015): Những chuyến đi chơi đầy “xui xẻo” của gia đình Griswold đã trở thành một phần ấu thơ của người Mỹ từ thập niên 80 đến nay.

Bình Luận