Ám Ảnh Xanh
Ám Ảnh Xanh
Với chủ đề chống tham nhũng, một chủ đề nóng của xã hội, bộ phim truyền hình Ám Ảnh Xanh (36 tập) là câu chuyện xoay quanh không chỉ một nhân vật mà là một cụm nhân vật biểu tượng của thế hệ từng xả thân cho độc lập tự do của tổ quốc. Đến nay họ vẫn còn đứng mũi chịu sào trong công cuộc bảo vệ đất nước, nhằm tạo dựng một xã hội tốt đẹp.

Bình Luận