Chuyên gia gỡ rối - The Fixer 2015
Chuyên gia gỡ rối - The Fixer 2015
Chuyên gia gỡ rối là bộ phim mới của Hong Kong, kể về 1 nhóm năm người, họ thành lập văn phòng, và khách hàng đến với họ là những người khi nhờ đến cảnh sát, luật sư họ không giải quyết được.

Bình Luận