Tag: Tin tức về Ba Thanh Truyện
Cao Vân Tường bị đóng băng toàn bộ tài sản hơn 200 tỷ đồng để bồi thường thiệt hại cho 'Ba Thanh truyện'
Cao Vân Tường bị đóng băng toàn bộ tài sản hơn 200 tỷ đồng để bồi thường thiệt hại cho 'Ba Thanh truyện'
Tài sản của Cao Vân Tường bị đóng băng toàn bộ, buộc phải bồi thường sau hàng loạt thiệt hại mà anh đã gây ra cho công ty Đường Đức và bộ phim 'Ba Thanh truyện' (Tên cũ: Thắng thiên hạ).

Bình Luận