Báo không xem được video

Siêu Nhân Phép Thuật

Ngày phát hành: 04/11/2016
Mô tả: Siêu Nhân Phép Thuật nói về cuộc chiến giữa gia đình Ozu - 1 gia đình có liên quan mật thiết đến Magitopia Vương quốc ma thuật theo cách này hay cách khác - với Infershia Đế chế Địa ngục dưới lòng đất. Bộ phim sẽ là cuộc chiến và những câu chuyện xoay xung quanh năm người con của gia tộc Ozu, cũng là 5 nhân vật chính của bộ sentai này.
Yêu cầu xóa/gỡ nội dung

Thông báo khi có phản hồi phúc đáp

Bình Luận

Tìm kiếm lịch phát sóng

- Giờ, Ngày