Báo không xem được video

Siêu Nhân Thiên Sứ

Ngày phát hành: 04/11/2016
Mô tả: Siêu Nhân Thiên Sứ là một nhóm người sỡ hữu các Gosei Power từ khoảng 10.000 năm trước đây, với mục đích là bảo vệ con người khỏi những biến cố trong đời sống hằng ngày. Và để làm được điều đó thì các Siêu Nhân Thiên Sứ phải di chuyển tới 1 nơi giao nhau giữa con người và Siêu Nhân Thiên Sứ – nơi đó chính là Thiên Tháp. Nhưng một thế lực ở ngoài vũ trụ mang tên Warstar rất sợ năng lực của họ, cho nên chúng đã tìm cách để phá hủy Thiên Tháp – hòng để cho các Siêu Nhân Thiên Sứ không còn có thể về nhà được nữa. Ngay trong lúc này, năm vị thiên sứ cuối cùng cũng đã xuất hiện.
Yêu cầu xóa/gỡ nội dung

Thông báo khi có phản hồi phúc đáp

Bình Luận

Tìm kiếm lịch phát sóng

- Giờ, Ngày