1. Quỳnh búp bê.

1. Quỳnh búp bê.

2. Gạo nếp gạo tẻ.

2. Gạo nếp gạo tẻ.

3. Ngày ấy mình đã yêu.

3. Ngày ấy mình đã yêu.

4. Phận làm dâu.

4. Phận làm dâu.

5. Hậu duệ mặt trời (phiên bản Việt Nam).

5. Hậu duệ mặt trời (phiên bản Việt Nam).

6. Người phán xử tiền truyện.

6. Người phán xử tiền truyện.

7. Cả một đời ân oán.

7. Cả một đời ân oán.

8. Tháng năm rực rỡ.

8. Tháng năm rực rỡ.

9. Yêu thì ghét thôi.

9. Yêu thì ghét thôi.

10. Phía trước là bầu trời.

10. Phía trước là bầu trời.

Nguồn: Theo DNVN >>>